TV 23.35 Klimatförändringarna - en bluff? (-00:35)

Tablåinnehåll
Brittisk dokumentär från 2007. Är alla varningar om den globala uppvärmningen osanna? Ledande akademiker hävdar att så är fallet och att påståendena om att människan är boven bakom den globala uppvärmningen är en av de största lögnerna i modern historia. Genom att studera flera undersökningar har de kommit fram till att uppvärmningen under de 300 senaste åren är en naturlig effekt från den så kallade lilla istiden. Människan har också påverkat klimatet men det är ytterst lite jämfört med naturkrafterna hävdar forskarna i filmen.
Kungl. biblioteket