Skriv ut sidan
Länk till sidan

[Göteborg City : Smyrnaförsamlingen, Göteborg City 1996-03-04--1996-03-10]

Utgivning

År/datum
1996-03-04--1996-03-10

Utgivning
Göteborg City närradio

Sändande förening
(kyrkor och samfund) Smyrnaförsamlingen, Göteborg City

Urvalsvecka
1996-10

Utgivningsland
Sverige

Våglängd
94,9 103,1

Anmärkningar

Tablåinnehåll
1996-03-04: 06.30-06.45 Morgonstund. Kyrkoherde Lennart Strömqvist 08.30-08.45 Barnprogram 09.45-10.00 Morgonstund (repris) 10.00-12.30 Gudstjänst. Jack-Tommy Ardenfors (repris från 3 3) 18.00-18.30 Station Zebra 23.00-23.15 Kvällsandakt. Pastor Ingela Bertilsson

1996-03-05: 06.30-06.45 Morgonstund. Kyrkoherde Lennart Strömqvist 09.15-09.45 Bibelläsning. Producent: N Åberg 09.45-10.00 Morgonstund (repris) 23.00-23.15 Kvällsandakt. Pastor Ingela Bertilsson

1996-03-06: 06.30-06.45 Morgonstund. Kyrkoherde Lennart Strömqvist 09.15-09.45 Bibelfrågan. Lewi Persson, Jack-Tommy Ardenfors 09.45-10.00 Morgonstund (repris) 23.00-23.15 Kvällsandakt. Pastor Ingela Bertilsson

1996-03-07: 06.30-06.45 Morgonstund. Kyrkoherde Lennart Strömqvist 09.45-10.00 Morgonstund (repris) 23.00-23.15 Kvällsandakt. Pastor Ingela Bertilsson

1996-03-08: 06.30-06.45 Morgonstund. Kyrkoherde Lennart Strömqvist 08.00-08.30 Hallå lyssnare. Producent: O Åsberg 09.45-10.00 Morgonstund (repris) 16.00-17.00 Tonogram - ditt önskeprogram 23.00-23.15 Kvällsandakt. Pastor Ingela Bertilsson

1996-03-09: 06.30-06.45 Morgonstund. Kyrkoherde Lennart Strömqvist 09.45-10.00 Morgonstund (repris) 10.45-11.45 Jugoslavisk sändning 11.45-12.00 Turkisk sändning 12.00-12.15 Kurdisk sändning 12.15-12.30 Spansk sändning 12.30-13.00 Engelsk sändning 13.00-14.00 Aktuell utblick - "Europa mission" 23.00-23.15 Kvällsandakt. Pastor Ingela Bertilsson 24.00-02.00 LP-fönstret

1996-03-10: 07.30-08.30 Aktuell utblick (repris från 9 3) 18.00-19.30 Söndagskväll i Smyrna "Gospel som glöder" 19.30-20.30 Tonogram (repris från 8 3) 22.00-23.00 Sång och musik från Smyrna 23.00-23.15 Kvällsandakt. Pastor Ingela Bertilsson

Ämne

Publikationstyp
närradio

Exemplar

Leverantör
Smyrnaförsamlingen, Göteborg City

Arkivnummer
N96-4231--4249Kungl. biblioteket