Skriv ut sidan
Länk till sidan

Danmark


[19--]

Utgivning

År/datum
[19--]

Utgivningsland
Sverige

Anmärkningar

Sammanfattning
Filmen börjar med att storleksmässigt jämföra Danmark med övriga nordiska länder och Grönland, varefter man berättar om Danmarks geologi: klippor, kuster, berg m.m. Västkusten ägnas särskild uppmärksamhet (havets förstörande inverkan och sanddynerna). Vidare visas olika landskapstyper: skog (1/8 av landet) och odlad mark. Man berättar om lantbruket, mejerier, slakterier och bryggerier. Genom att Danmark får importera råvaror till metallindustrier satsar man bl.a. på kvalificerad elektronik. Andra industrier tillverkar cement, möbler, fartyg, porslin (hantverk). Även fisket berörs. Industrier utlokaliseras till landsbygden och ny tätorter uppstår. Inblickar ges i Danmarks kommunikationer med broar, vägar, färjor och båtar, som behövs för att binda samman de 170 bebodda öarna. Sport, friluftsliv, undervisning, bebyggelse, historiska minnesmärken och statsskick presenteras i den avslutande delen. 2108

Språk
svenska

Speltid
17 min.

Exemplar

Antal enheter
1

Hastighet
24 fps

Ljud
optiskt

Färg
färg

Mått
16 mm

Materialbas
polyester

Kondition
bildstörning färgförändringar, åldringsproblem

Leverantör
Mediecenter 1999-04-27

Arkivnummer
FI99-0817


Filbeskrivning
programström CBR, 6 Mbit/s, MPEG-1 layer 2, 48 kHz, 160 kbit/s

Kondition
bildstörning färgförändringar, åldringsproblem FI99-0817

Arkivnummer
ZA_FI99-0817Kungl. biblioteket