film-video Transfusion - Alternative health care - Meeting patient needs and rights


Titlar

Övrig titel
Läkarvård utan blodtransfusion - att tillgodose patientens behov och rättigheter

Exemplar

Antal enheter
1

Ljud
Stereo, färg

Leverantör
Jehovas vittnen - Bibelsällskapet Vakttornet

Arkivnummer
VR05-1064
Kungl. biblioteket