film-video Dövas språkbruk. 3


[mellan 1975 och 1979].

Namn

PersonerOzolins, Birgitta (medverkande) (upphov)

Ulfsparre, Sten (medverkande) (upphov)

Kruth, Åsa (medverkande)

Kruth, Lars (medverkande)

Eriksson, Rosa (medverkande)

Blomberg, Ingvar (medverkande)

Sonesson, Ola (medverkande)

Utgivning

År/datum
[mellan 1975 och 1979].

Anmärkningar

Anmärkning
Distr: Sveriges Dövas Riksförbund.

Källa: Kassetten.

Berättelser framförda på teckenspråk. Innehåller bl a Bonden och hunden, Prinsessan på ärten, Bortbytingen.

Innehåll
Dövas språkbruk / Undervisningsmaterial framställt inom forskningsprojekt finansierade av: Riksbankens Jubileumsfond, Skolöverstyrelsen / Med ekonomiskt stöd från Sveriges Dövas Riksförbund och Statens Institut för Läromedelsinformation. Producenter: Inger Ahlgren, Brita Bergman, Birgitta Ozolins, Sten Ulfsparre, Lars-Åke Wikström. Tekniker: Ove Thelin / [Medv: "Birgitta Ozolins", "Sten Ulfsparre", Åsa Kruth, Lars Kruth, Rosa Eriksson, Ingvar Blomberg, Ola Sonesson. Sverige, mellan 1975 och 1979].

Språk
teckenspråk

Ämne

SAB
Eu

Exemplar

Antal enheter
1

Ljud
Stum färg 37'

Arkivnummer
F82-1450
Kungl. biblioteket