film-video Patienten en outnyttjad resurs?


Stockholms läns landsting, 1984

Namn

PersonerLarsson, Erik (upphov)


Söderlund, Ingemar (medverkande)

Heinemann, Peter Paul (medverkande)

Uneståhl, Lars- Erik (medverkande)

Utgivning

År/datum
1984

Utgivning
Stockholms läns landsting

Anmärkningar

Anmärkning
Distr: HSN Video

Syftet är att stimulera till debatt om hur hälso- och sjukvårdens mål på bästa sätt ska kunna uppnås inom begränsade ekonomiska ramar

Innehåll
Patienten en outnyttjad resurs? // I redaktionen Mikael Curman, Catharina Falkengård, Ann Mari Hasselgren, Erik Larsson. Producent Göran Karlefors / HSN Video / Cop 1984, Stockholms läns landsting. [Medv Ingemar Söderlund, Peter Paul Heinemann, Lars-Erik Uneståhl m fl Sverige]

Ämne

SAB
Vpg

Exemplar

Antal enheter
1

Teknisk anm.
ljud färg 38'

Arkivnummer
F86-1416
Kungl. biblioteket