Skriv ut sidan
Länk till sidan

[Södra teaterns 125-årsjubileum och boken om Södra teatern] : [intervju i Sveriges radios program Teaterronden samt telefonsamtal med diskussion om bokmanus]


[1977?]

Spår

Personer
Tjerneld, Staffan (intervjuobjekt)

Karte, Tore (intervjuobjekt)

Anmärkning
Intervjuare: uppgift saknas

Sammanfattning
Programmet inleds med Ungersk dans nr. 6 av Johannes Brahms. Därefter följer ett programinslag om Södra teaterns i Stockholm 125-årsjubileum. Inleds med uppräkning av fakta om Södra teaterns historia. Staffan Tjerneld, författare till boken Södra teatern samt intendenten vid Södra teatern Tore Karte intervjuas. Bl a nämns att: Staffan Tjerneld inför författandet visste mycket litet om Södra teaterns historia, men fann ett rikt källmaterial att bygga boken på; föreställningar har under de 125 åren på Södra teatern spelats enligt en och samma tradition; innan teatern byggdes på 1850-talet vid Mosebacke torg betraktades platsen som ett slumområde; genom en brand 1857 förstördes den ursprungliga teaterbyggnaden, varför en ny byggnad uppfördes på den tidigare platsen och stod klar 1859; få ombyggnader av lokalerna har skett under de 125 åren, däremot har vissa tillbyggnader gjorts, bl a av loger; interiören i foajén består bl a av panel från Gustav III:s svit på "Gamla operan"; verksamheten på Södra teatern har genom åren haft en tydlig kontinuitet, inte minst genom folklustspel av en typ som kan jämföras med 1970-talets TV-succé Söderkåkar; i många föreställningar på Södra teatern har dekoren utgjorts av Stockholmsmotiv, t ex stod arkitekten bakom nya Slussen i Stockholm på 1930-talet, Tage William-Olsson, även för den fond med nya Slussen som användes i en föreställning; dekor som bevarats sedan äldre tider röjdes ut från Södra teatern vid tiden kring andra världskriget; KF [som under en period på 1900-talet var ägare till Södra teatern] hade långt gångna planer på att Södra teatern skulle rivas: "de var inte så intresserade av teater"; Stadsteatern, Riksteatern m fl gjorde en insats för att förhindra rivningen av Södra teatern; Södra teatern har ett för teatrar säreget läge, då den är högt belägen och synlig från andra delar av Stockholm; det geografiska läget gjorde att Södra teatern på 1850-talet var svår att nå för t ex droskor, Södra teatern var på den tiden främst ett nöje för den egna stadsdelen Södermalms befolkning; det speciella geografiska läget väckte förvåning bland deltagare i en världsteaterkongress våren 1977 (?), men är samtidigt en orsak till att teatern genom historien har bevarats; Emil Norlander, upphovsman till många revyer på Södra teatern, framhålls som "en av vår tids stora visskrivare" (sång och musik spelas); Södra teaterns nuvarande roll som gästspelsteater innebär att Riksteatern, Operan och Dramaten har rätt att vistas i lokalerna, teatrar från övriga landet finns representerade på Södra teatern genom gästspel, och därtill förekommer utländska gästspel. Efter intervjun följer del av ett inslag om Skånska teaterns nyårsrevy (sång och musik spelas). Bl a nämns att föreställningen handlar om varvsnedläggning och har en scen om att varvet kan räddas genom ingifte med en geisha tillhörande en japansk redarfamilj

Personer
Karte, Tore (medverkande)

Martin, Sonja (medverkande)

Eklund, Klas (medverkande)

Anmärkning
Medverkande (Sonja Martin och Klas Eklund): osäker uppgift

Sammanfattning
Inspelning av Tore Karte, intendent vid Södra teatern, i telefonsamtal med först Sonja Martin, sedan Klas Eklund, båda förmodligen verksamma vid Svenska riksteatern. Samtalet med Martin handlar om att Riksteaterns personal har möjlighet att "gå på Tom Jones" [förmodligen avses härmed 1700-talsoperan Tom Jones, som gavs på Södra teatern av Regionmusiken och Rikskonserter i oktober 1977]; följande namn nämns: Ullberg, Allan, Marianne Paulsson. Samtalet med Eklund handlar om Staffan Tjernelds manus för boken Södra teatern och särskilt avsnittet om fria teatergrupper med omnämnande av pjäser av bl a Kent Andersson, Bert[olt] Brecht, Fria teatern och Oktober. Karte föreslår och diskuterar vissa ändringar i manuset [avser s 176-183 i den slutliga bokutgåvan]

Utgivning

År/datum
[1977?]

Utgivningsland
Sverige

Samlingar

Kollektion

Anmärkningar

Anmärkning
Inspelningsuppgifter saknas. Förmodligen inspelat på Södra teatern 1977

Dokumentation finns: boken Södra teatern (1977) av Staffan Tjerneld

Anteckning på band: "Teaterronden Tjerneld Södranboken Karte"

Sammanfattning
Inspelning med Tore Karte m fl i samtal om Södra teaterns 125-åriga historia, 125-årsjubileet samt den av Staffan Tjerneld författade boken Södra teatern

Språk
svenska

Exemplar

Antal enheter
1

Hastighet
4,75 cm/s

Materialbas
normal (typ 1)

Leverantör
Riksteatern

Arkivnummer
R05-0522

Ljud
stereo

Filbeskrivning
48 kHz, 16 bitar

Arkivnummer
YA_R05-0522Kungl. biblioteket