Skriv ut sidan
Länk till sidan

Axess TV 2008-08-13

Fullständig tablå

Tablåinnehåll
Här samtalar John Freeman och Jeremy Isaacs med var sin gäst

Övrig titel
Face to face Norman Mailer

Namn
Jeremy Isaacs (programledare)

John Freeman (programledare)

Anmärkning
Feature, Intervju Samhälle generellt

Del 5

Textad på engelska

Anm. uppl/utgivning
Produktion Storbritannien

Språk
svenska

Speltid
37 min.

Tablåinnehåll
För Arvid Lagercrantz berättar Ingvar Carlsson om hur det gick till när han tvingades bli regeringschef våren 1986. Palmemordet var politiskt motiverat, trodde han och regeringskamraterna. Ingvar Carlsson berättar också om vad som var svårast i slutet av 1980-talet och hur han själv, Olof Palme och Tage Erlander ledde Sverige i nästan 50 år.

Övrig titel
med Ingvar Carlsson

Namn
Arvid Lagercrantz (programledare)

Anmärkning
Feature, Intervju Politik Samhälle generellt

Del 3

Anm. uppl/utgivning
Produktion Sverige

Sänds även senare i dag

Sänds även 18/8 2008

Sänds även 20/8 2008

Speltid
27 min.

Tablåinnehåll
Orientalism och occidentalism. Två begrepp som bildar ett motsatspar som visar på drag hos den andre parten som är annorlunda. 1978 gav den palestinsk-amerikanske litteraturforskaren och politiske aktivisten Edward Said ut boken "Orientalism". I boken vänder han sig starkt mot begreppet Orientalism som han menar är fördomsfyllt och generaliserande. Robert Irwin, författare och expert på området svarade på Saids kritik i boken "For Lust of Knowing: The Orientalists and their Enemies". Irwin visade på så många felaktigheter i Saids bok att han menade att den kunde uppfattas som en medveten historieförfalskning. Ett samtal om bland annat Edward Said och intresseväckande berättelser från Orienten.

Övrig titel
Framtida orientalism

Namn
James Robbins (programledare)

Anmärkning
Feature, Samhälle generellt

Del 4

Anm. uppl/utgivning
Produktion Argentina

Sänds även 19/8 kl 17.10 2008

Sänds även 23/8 kl 13.10 2008

Sänds även 26/8 kl 9.10 2008

Sänds även 26/8 kl 18.20 2008

Speltid
38 min.

Tablåinnehåll
Efter sitt genombrott i Sverige blev modernismen allenarådande inom konst, litteratur, design och arkitektur. Idag är den sedan länge institutionaliserad och framstår snarare som en samtidens salongskonst än den oppositionella rörelse den en gång var. De senaste åren har det också höjts röster som menar att modernismen är överstånden.

Övrig titel
Om modernismen

Namn
Johan Lundberg (programledare)

Anmärkning
Feature, Kultur

Del 4

Anm. uppl/utgivning
Sänds även 28/8 kl 13.50 2008

Speltid
26 min.

Tablåinnehåll
Samtalsserie

Carina Burman är författare och docent i litteraturvetenskap. Hon är aktuell med en biografi om essäisten och litteraturkritikern Klara Johanson "K.J : en biografi över Klara Johanson". Biografin tar upp problem och glädjeämnen som fanns i Johansons liv samtidigt som den ger en inblick i hur kvinnliga nätverk fungerade under 1900-talets början.

Övrig titel
Carina Burman

Namn
Göran Hägg (programledare)

Anmärkning
Feature, Samhälle generellt Intervju

Del 4

Anm. uppl/utgivning
Produktion Argentina

Sänds även 26/8 kl 17.20 2008

Språk
svenska

Speltid
27 min.

Tablåinnehåll
Venezuela vänder ryggen åt det internationella systemet och smider kontakterna med "USA-imperialismens" motståndare. Tidigare i år bildades en gemensam utvecklingsfond på två miljarder dollar med oljekartellens tungviktare Iran. I dagarna förstatligades oljefälten i Orinocobältet som hittills drivits av utländska oljebolag, följt på utträdet ur Världsbanken och IMF. Planerna om en alternativ bank för länderna i syd börjar konkretiseras. Var är Venezuela och Latinamerika på väg under chavismen? Och hur påverkar det nya Latinamerika maktbalansen i världen?

Namn
Niklas Ekdal (programledare)

Anmärkning
Feature, Samhälle generellt

Del 14

Anm. uppl/utgivning
Produktion Sverige

Språk
svenska

Speltid
30 min.

Tablåinnehåll
Johan Lundberg undersöker kungahusets ställning i det officiellt moderna Sverige. Sedan länge hävdar en republikansk falang vältaligt att de monarkiska värdena är förlegade och repressiva. Men varför åtnjuter kungahuset då fortfarande en bred folklig förankring? Kanske representerar den svenska monarkin en typ av värden som samtiden lider brist på.

Övrig titel
K:4 Kungahuset

Namn
Johan Lundberg (programledare)

Anmärkning
Feature, Samhälle generellt Kultur

Del 4

Anm. uppl/utgivning
Produktion Sverige

Sänds även 14/8 kl 17.15 2008

Sänds även 15/8 kl 11.30 2008

Sänds även 19/8 2008

Sänds även 21/8 kl 14.30 2008

Sänds även 27/8 2008

Språk
svenska

Speltid
27 min.

Tablåinnehåll
Johan Tralau argumenterar mot kulturrelativismen. I dag anser många att alla kulturer är lika mycket värda. Att göra skillnad har blivit en kontroversiell ståndpunkt.

Namn
Johan Tralau (programledare)

Anmärkning
Feature, Samhälle generellt Kultur

Del 5

Anm. uppl/utgivning
Sänds även 26/8 kl 14.50 2008

Sänds även 28/8 kl 16.50 2008

Speltid
26 min.

Tablåinnehåll
Kulturmagasin

Plötsligt tycks alla, från minsta bloggare till Sveriges störste dramatiker, drivas av en bitterhet mot det så kallade kulturetablissemanget. Vad är detta "etablissemang" egentligen och varför väcker det så starka känslor? KulturExpressen möter våren med ett rejält kulturuppror.

Övrig titel
Kulturrevolution!

Namn
Björn af Kleen (medverkande)

Natalia Kazmierska (programledare)

Per Svensson (programledare)

Anmärkning
Aktuellt, Kulturmagasin

Del 9

Anm. uppl/utgivning
Produktion Sverige

Sänds även 16/8 2008

Sänds även 17/8 2008

Sänds även 29/8 2008

Språk
svenska

Speltid
27 min.

Tablåinnehåll
Samtalsserie

Anders Wahlgren har skrivit en biografi om konstnärsparet Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald med samma namn som filmen,"Sigrid & Isaac". Till grund för denna ligger en nyfunnen dagbok och en längtan att förstå kärlekens förhållande till konsten. Stora konstnärer har alltid omgärdats av myter. Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald är inga undantag. Deras besläktade estetiska ideal innebar gemensam konstnärlig utveckling och ömsesidig konkurrens. Wahlgren berättar om sitt intresse för två av Sveriges stora moderna konstnärer. Hur påverkade deras kärlek för varandra deras konstnärskap? Wahlgrens gedigna material som han använde sig av under skrivandet av "Sigrid & Isaac" ger en fullödigare förklaring till vad som låg bakom Hjerténs väg in i allt djupare depressioner.

Övrig titel
Anders Wahlgren

Namn
Göran Hägg (programledare)

Anmärkning
Feature, Intervju Samhälle generellt

Del 5

Anm. uppl/utgivning
Produktion Sverige

Speltid
27 min.

Tablåinnehåll
Johan Lundberg besöker bland annat Galerie Nordenhake, Färgfabriken och Statens konstråd för att få svar på vilka krafter som styr konstmarknaden.

Övrig titel
K:1 - Konstvärlden

Namn
Johan Lundberg (programledare)

Anmärkning
Feature, Samhälle generellt Kultur

Del 1

Anm. uppl/utgivning
Produktion Sverige

Sänds även 20/8 kl 9.50 2008

Sänds även 26/8 kl 11.50 2008

Sänds även 28/8 kl 16.20 2008

Språk
svenska

Speltid
29 min.

Tablåinnehåll
Idag fungerar varken det civila samhällets rättssystem eller ett militärt system tillfredsställande för att komma till rätta med terrorismen. Detta menar Philip Bobbitt, professor i konstitutionell rätt och tidigare millitärstrateg i Vita Huset. Han tror på en blandning av de två metoderna. Med vilka medel kan vi försvara våra samhällen från terrorism? Krävs det nya metoder då hotet kommer inifrån eller fienden ser annorlunda ut än tidigare? Professor Bobbitt har i sina olika roller upplevt både att fatta snabba svåra beslut i statens tjänst och gjort mer djupgående akademiska analyser. Här pratar han ingående om tankarna bakom USAs krig i Irak och den globala kampen mot terrorismen.

Övrig titel
Leva med terrorism

Namn
Martin Ådahl (programledare)

Anmärkning
Feature, Samhälle generellt

Del 6

Textad på svenska

Anm. uppl/utgivning
Produktion Sverige

Sänds även senare i kväll

Språk
engelska

Speltid
36 min.

Tablåinnehåll
För Arvid Lagercrantz berättar Ingvar Carlsson om hur det gick till när han tvingades bli regeringschef våren 1986. Palmemordet var politiskt motiverat, trodde han och regeringskamraterna. Ingvar Carlsson berättar också om vad som var svårast i slutet av 1980-talet och hur han själv, Olof Palme och Tage Erlander ledde Sverige i nästan 50 år.

Övrig titel
med Ingvar Carlsson

Namn
Arvid Lagercrantz (programledare)

Anmärkning
Feature, Politik Intervju Samhälle generellt

Del 3

Anm. uppl/utgivning
Produktion Sverige

Sänds även 18/8 2008

Sänds även 20/8 2008

Speltid
27 min.

Tablåinnehåll
Samtalsserie

Per Wästberg är författare och ledamot av Svenska Akademien. Han berättar om det afrikanska rasförtrycket, om sina ungdomsår vid Harvard och om möten med litterära giganter som TS Eliot, John Updike och Somerset Maugham. Andra delen av Per Wästbergs memoarsvit heter "Vägarna till Afrika" och handlar om ungdomsåren och tiden som ende utländske student i Rhodesia slutet av 50 talet. Intervjun gjordes på bokmässan i Göteborg i september 2007.

Övrig titel
Per Wästberg

Namn
Göran Hägg (programledare)

Anmärkning
Feature, Intervju Samhälle generellt

Del 6

Anm. uppl/utgivning
Produktion Argentina

Sänds även 16/8 kl 12.10 2008

Sänds även 20/8 kl 11.20 2008

Sänds även 20/8 2008

Sänds även 24/8 kl 14.50 2008

Sänds även 25/8 2008

Språk
svenska

Speltid
30 min.

Tablåinnehåll
Varför anses det i teatern fortfarande relevant att utmana och överskrida gränserna i smak, moral och konvention? Ska teatrar som finansieras med statliga medel anordna kurser i stripstångsdans och bondage? Varför spelas så få klassiker och varför spelas de sällan på ett dem tidstroget sätt?

Övrig titel
K:3 Om teater

Namn
Johan Lundberg (programledare)

Anmärkning
Feature, Samhälle generellt Kultur

Del 3

Anm. uppl/utgivning
Produktion Sverige

Sänds även 14/8 kl 13.30 2008

Sänds även 20/8 kl 14.30 2008

Sänds även 20/8 kl 17.30 2008

Sänds även 22/8 2008

Sänds även 27/8 kl 9.20 2008

Sänds även 28/8 kl 10.50 2008

Språk
svenska

Speltid
27 min.

Tablåinnehåll
Samtalsserie

Marita Ulvskog har varit partisekreterare i socialdemokraterna i fyra år. Dessförinnan var hon statsråd i tio år (främst kulturminister). Med G Persson bär hon ett huvudansvar för valförlusten 2006. Hon förklarar valnederlaget med att socialdemokratin fokuserade på vad de har gjort istället för att tala om vad de vill göra i framtiden. Ulvskog medger konflikter med Göran Persson och håller med honom om att hon var kontroversiell i partiet eftersom hon inte har den traditionella SSU-bakgrunden. Här får hon förklara vad hennes parti ville och varför det gick så snett. Med en bakgrund som journalist är hon känd för drastiska formuleringar, som att det "kändes som en statskupp", när de borgerliga vann 1976.

Övrig titel
Marita Ulvskog

Namn
Arvid Lagercrantz (programledare)

Anmärkning
Feature, Intervju Politik Samhälle generellt

Del 4

Anm. uppl/utgivning
Sänds även 18/8 kl 19.30 2008

Sänds även 20/8 2008

Sänds även 22/8 2008

Sänds även 23/8 kl 12.40 2008

Sänds även 24/8 kl 11.30 2008

Sänds även 24/8 2008

Sänds även 25/8 kl 19.30 2008

Sänds även 29/8 2008

Speltid
27 min.

Tablåinnehåll
Det numera gifta paret, Lydia och Wickham, kommer på besök till Longbourn. Det visar sig att Darcy deltagit vid bröllopet, vilket får Elizabeth att se honom på ett nytt sätt. Mr Bingley friar till Jane och därutöver förestår ytterligare en förlovning.

Övrig titel
Pride and Prejudice

Anmärkning
Tv-serie, Dramaserie

Del 6 av 6

Speltid
50 min.

Tablåinnehåll
Diplomaten Raoul Wallenberg räddade tusentals judar i Ungern under andra världskriget. Han greps och fördes till Moskva. I mer än ett decennium förnekade ryssarna att han fanns i Sovjetunionen, men 1957 kom beskedet att han dött 1947, något som familjen inte tror på. Nina Lagergren minns sin bror som en märklig person redan som ung. Hon kallar honom antihjälte, medan hela världen ser Raoul Wallenberg som en hjälte.

Övrig titel
Nina Lagergren

Namn
Arvid Lagercrantz (programledare)

Anmärkning
Feature, Intervju Samhälle generellt

Del 1

Anm. uppl/utgivning
Produktion Sverige

Sänds även 16/8 kl 13.50 2008

Sänds även 17/8 kl 14.10 2008

Språk
svenska

Speltid
27 min.

Tablåinnehåll
Här ges en inblick i 16 av 1900-talets stora dirigenter. Här återfinns flera av de stora styckena från 1900-talets klassiska repertoar.

Övrig titel
Del 1

Anmärkning
Feature, Klassiskt Porträtt Musik och dans

Del 1

Anm. uppl/utgivning
Sänds även 15/8 kl 16.30 2008

Sänds även 17/8 kl 18.15 2008

Speltid
57 min.

Tablåinnehåll
Dokumentär

Enligt armeniska beräkningar dödades över en miljon armenier under 1915-17. Det skedde i det sönderfallande Osmanska riket, som i dag är Turkiet. Men dagens Turkiet vill inte erkänna händelserna som ett folkmord, och bestrider dess omfattning. Frågan har fortfarande en stark politisk laddning. Vad var det som egentligen hände? Efter filmen diskuterar Anders Hellner ämnet med David Gaunt, professor i historia vid Södertörns högskola, och Esabelle Reshdouni, riksdagsledamot för miljöpartiet med armenisk bakgrund. Vilka politiska implikationer har folkmordet i dag? Vi tar också upp frågan om även assyrier/syrianer blev utsatta för ett folkmord - en fråga som hamnat i skuggan av det armeniska folkmordet men som har uppmärksammats de senaste åren.

Namn
Andrew Goldberg (regissör)

Anders Hellner (programledare)

Anmärkning
Dokumentär, Historia

Speltid
54 min.

Tablåinnehåll
Med vilka medel kan vi försvara oss från terrorism? Krävs det nya metoder då hotet kommer inifrån eller fienden ser annorlunda ut än tidigare? Idag fungerar varken det civila samhällets rättssystem eller ett militärt system tillfredsställande för att komma till rätta med terrorismen. Detta menar Philip Bobbitt, professor i konstitutionell rätt och tidigare millitärstrateg i Vita Huset. Bobbitt tror på en blandning av de två metoderna. Professor Bobbitt har i sina olika roller upplevt både att fatta snabba svåra beslut i statens tjänst och gjort mer djupgående akademiska analyser. Här pratar han ingående om tankarna bakom USAs krig i Irak och den globala kampen mot terrorismen.

Övrig titel
Leva med terrorism

Namn
Martin Ådahl (programledare)

Anmärkning
Feature, Samhälle generellt

Del 6

Textad på svenska

Anm. uppl/utgivning
Produktion Sverige

Språk
engelska

Speltid
36 min.

Tablåinnehåll
Opera

Om den olyckliga Lucia, vars bror vill gifta bort henne med lord Arturo Bucklaw för att rädda sitt eget skinn och familjen ställning. Lucia är dock förälskad i sin brors dödsfiende och när hon nu tvingas in i armarna på en annan man tappar hon förståndet. Rollen som Lucia är en av operavärldens största och mest krävande, inte minst beroende på den berömda "vansinnesscenen" som är femton minuter lång och mycket svårsjungen. I den här franska uppsättningen från 2002 sjungs rollen som Lucia av Patricia Ciofi. Hennes stora kärlek Edgardo sjungs av den världsberömde tenoren Roberto Alagna. Gaetano Donizettis mästerverk.

Övrig titel
Lucia Di Lammermoor

Anmärkning
Underhållning, Opera Musik och dans

Anm. uppl/utgivning
Sänds även 15/8 kl 22.30 2008

Sänds även 17/8 kl 22.30 2008

Speltid
144 min.

Tablåinformation från TT Nyhetsbyrån
Innehållet upphovsrättsskyddat enligt svensk lag

Utgivning

År/datum
2008-08-13

Kanal

Utgivning
Stockholm : Axess TV

Utgivningsland
Sverige

Exemplar

Ljud
stereo

Färg
färg

Filbeskrivning
MPEG-2, programström, CBR, 1,5 Mbit/s, 480 x 576 pixlar, MPEG-1 layer 2, CBR, 44 kHz, 224 kbit/s

Arkivnummer
YA_axesstv_axesstv_2008-08-13

Antal enheter
1

Ljud
stereo

Färg
färg

Filbeskrivning
MPEG-2, CBR, 1,46 Mbit/s, MPEG-1 layer 2, 44,1 kHz, 224 kbit/s

Leverantör
Axess TV

Arkivnummer
TVS08-13495

Antal enheter
1

Ljud
stereo

Färg
färg

Filbeskrivning
MPEG-2, CBR, 1,46 Mbit/s, MPEG-1 layer 2, 44,1 kHz, 224 kbit/s

Leverantör
Axess TV

Arkivnummer
TVS08-13496

Antal enheter
1

Ljud
stereo

Färg
färg

Filbeskrivning
MPEG-2, CBR, 1,46 Mbit/s, MPEG-1 layer 2, 44,1 kHz, 224 kbit/s

Leverantör
Axess TV

Arkivnummer
TVS08-13497

Antal enheter
1

Ljud
stereo

Färg
färg

Filbeskrivning
MPEG-2, CBR, 1,46 Mbit/s, MPEG-1 layer 2, 44,1 kHz, 224 kbit/s

Leverantör
Axess TV

Arkivnummer
TVS08-13498Kungl. biblioteket