film-video Liesmide i Sandhult Träfatsvarvning


1922

Inslag

Sammanfattning
Upptagningsledare Torsten Lenk. "Smide har länge idkats i Boråstrakten, varom gamla skråprotokoll vittna. Landssmederna betraktades som 'bönhasar' och smedsämbetet låg i ständigt gräl med dem. Lie- och yxsmidet hörde hemma i Bredared. Nu är alla de gamla smederna döda. Den siste lie- och yxsmeden bor i Sandhult". "Till liar används vanligen hamrat lancashirejärn och engelskt gjutstål. Järnet hugges av i lämpliga bitar och klyvs med 'klyvhacka', varefter bitarna 'räckas' och härdas". Två smeder i arbete med att klyva järnet. "Bitarna sorteras efter hårdhet. En mjuk och en hård bit utväljs till varje lie. Mellan den läggs stålet". Smed värmer järnbit i ässja. 'Vällning' av lie - två smeder bearbetar järnet med hammare. 'Räckning' - järnet hamras ut ytterligare. 'Baken' sättes av med 'sätthammare' - liebladet huggs loss. 'Låret' utformas - lieände böjs. 'Bladet pänas' ut - eggen hamras ut. Bladet 'slättas' - lie slås rak. Liebladet härdas genom att upphettas i ässjan och därefter avkylas i vatten. Lien riktas i 'liarättan'. Fotograf G A Gustafsson. Proveniens SF

Sammanfattning
Träfat yxas grovt till ur träbit. Skålen karvas ut med ett specialredskap, en yxa med böjd egg. Skålen sätts fast i primitiv svarv. Lång sekvens med gammal man vid svarven. Skålen lossas och bottnen jämnas till för hand. Mannen visar upp skålar och fat av trä. Proveniens SF

Namn

Personer
Gustafsson, G A (fotograf)

Lenk, Torsten (reporter)

Utgivning

År/datum
1922

Samlingar

Kollektion

Anmärkningar

Villkor för anv
Fritt tillgängligt i KB:s lokaler

Ämne

SAB
Ncbh

Pe

Ph

Originalformat

Originalets nummer
SF3029 (0 27 00)

Originalsystem
Digital Betacam, optisk film: 35 mm

Ljud
stum

Färg
svartvitt

Arkiv

Leverantör
SVT

Exemplar


Filbeskrivning
MPEG-2, transportström CBR, 4,2 Mbit/s, 704 x 576 pixlar, MPEG-1 layer 2, CBR, 48 kHz, 16 bitar, 128 kbit/s

Arkivnummer
XA_TF10-5584
Kungl. biblioteket