Skriv ut sidan
Länk till sidan

Svenska Biografteaterns veckorevy 1918-00-00


1918

Hela eller delar av materialet finns även tillgängligt hos en annan källa. Se länken nedan.

Inslag

Sammanfattning
"Stockholms Kexfabriks stora nya komplex vid Märsta har härjats av en förödande eldsvåda". Panorering av stor tegelbyggnad vars tak brunnit ned. Interiörer. Några män går bland spillrorna av maskinerna. Datering oviss. Proveniens Pathé revy 28 1917/1918, Lindebergsarkivet 784. (00.00.36)

Sammanfattning
"På många år har icke vadsillfisket på Västkusten varit så ofantligt givande som under senaste tider, vilket framgår av följande bild från Marstrand". Väldiga sillmängder inom en fyrkant av tunnor på kajen i Marstrand. Karlar skottar sill. Panorering av jättefångsten. Klippor och hav i fonden. Datering: Troligen 1918-00-00. Proveniens Hasselblads, Göteborg. (00.00.34)

Sammanfattning
"En nu under den svåra potatisbristen välkomna sändningen medförde ångaren Göte, som anlänt till Stockholm med full last af potatis". Nära kring fartygets stäv vid kaj. Potatissäckar vinschas från båten till lastbil. Flera bra bilder. Nära kring korgar som vinschas ner i en källare. Datering oviss. Proveniens Pathé revy 28 1917/1918, Lindebergsarkivet 784. (00.00.29)

Sammanfattning
Panorering av en jättekö av män, kvinnor, barn, som slingrar sig i en park. (Ingen snö på marken, verkar vara tidig höst- eller vårbild). Datering oviss. Proveniens Hasselblads, Göteborg. (00.01.00)

Sammanfattning
"Isupptagning för sommarbehovet, som starkt hotats av tövädret, har nu åter kunnat igångsättas på Ulvsundasjön". Två karlar kör en "såg" (?) på isen med häst (linjerar kanske upp?). Tio karlar sågar is för hand. Stort isflak släpas fram med båtshakar. Sågade isbitar puttas in i sågad kanal. Huvudsta gård syns i fonden. Ett uppfordringsverk för isbitar. Datering oviss. Proveniens Pathé revy 28 1917/1918, Lindebergsarkivet 844. (00.01.13)

Sammanfattning
"En deputation af finska landtdagsmän och jordbrukare ha hos konung Gustav framburit sina önskemål och hälsningar från Finland". Tre herrar kommer på yttre borggården. Ett flertal herrar poserar på yttre borggården. Datering oviss. Proveniens Pathé revy 28 1917/1918, Lindebergsarkivet 844. (00.00.21)

Sammanfattning
"I K Framåt hade på söndagen anordnat nationella skidtäflingar på Lidingön om Framåtpokalen hvilken eröfrades af Djurgårdens I F". Folksamling vid starten/målet. Löparna startar. I skogen. Kontroll, där varmdryck serveras. Löparna fortsätter. I skogen. De går i mål. Datering oviss. Proveniens Pathé revy 28 1917/1918, Lindebergsarkivet 784. (00.01.15)

Sammanfattning
Framför en biograf tecknas en kö av äldre och yngre. En pojke och flicka står och gråter: "Vi får ingen motbok". Polis ordnar kön. Text: "När biograferna komma på motbok". Datering oviss. Proveniens Pathé revy 28 1917/1918, Lindebergsarkivet 844. (00.01.19) AW april -67

Utgivning

År/datum
1918

Produktionsnummer
83-95/9290 (R-VB:612248 prodnr)

83-95/9307 (R-VB:612115 prodnr)

Samlingar

Kollektion

Anmärkningar

Villkor för anv
Fritt tillgängligt i KB:s lokaler

Ämne

SAB
Ncaa

Ncab

Ncac

Ncbi

Ncbk

Ncba

Nccf

Ig

Prca

Ps

Qz

Rbga

Rbgd

Ugi

Kb.5

Mza

Occ.05

Ohfb

Prab

Originalformat

Originalets nummer
SF154

Originalsystem
Digital Betacam, optisk film: 35 mm

Ljud
stum

Färg
svartvitt

Arkiv

Leverantör
SVT

Exemplar

Filbeskrivning
MPEG-2, transportström CBR, 4,2 Mbit/s, 704 x 576 pixlar, MPEG-1 layer 2, CBR, 48 kHz, 16 bitar, 128 kbit/s

Arkivnummer
XA_TF10-3548Kungl. biblioteket