Skriv ut sidan
Länk till sidan

Veckorevy 1926-04-06


1926

Hela eller delar av materialet finns även tillgängligt hos en annan källa. Se länken nedan.
Delar av materialet tillhör kollektionen Sápmi på film och TV.

Inslag

Sammanfattning
Vaktparaden på Gustav Adolfs torg svänger in på Norrbro. Åskådarmassa på torget. Djurgårdsbron med mycket folk. Flanörer framför Dramaten. Flanörer i Strandvägsallén. Parkservering framför utvärdshus. (00.01.53). SF. Se även Skånefilmer prodnr 55-94/2000-84 rulle 01.

Sammanfattning
På Strömsborg, två herrar öppnar låda innehållande svan. Svanpar går nedför trappa, börjar simma. Svanor kastas i vattnet. Simmande svanor. (00.01.28). SF.

Sammanfattning
Centralplanen. Sportklädda ungdomar med bagage stiger ur bilar. De kommer på perrong. Järnvägsgeneral Granholm. Turistföreningens årsböcker delas ut. Pojkar stiger upp på tåg. (00.01.08). SF.

Sammanfattning
Liten flicka tar av sig kappa i garderoben. Allsång med barn. John Blund. Bilder från barnfesten. (00.01.09). SF.

Sammanfattning
Teckning, Östen Undén och Eliel Löfgren med fredspalm i bröstfickan går hand i hand. De suddas ut. Dubblett av föregående. (00.00.52). SF.

Kollektion
Sápmi på film och TV
Kollektionen består av över 500 filmer och omkring 8600 TV-program med samiskt innehåll, producerat mellan 1906 och 2018, som ger information och fördjupad kunskap om samers liv, kultur, historia och nutid. Sápmi på film och TV är en sammanställning av material från framför allt Kungliga bibliotekets, Svenska Filminstitutets och Sveriges Televisions respektive databas/arkiv. Den är resultatet av forskningsprojektet Samisk audiovisuell samling: filmer och TV-program i arkiv och på webb, finansierat av Vetenskapsrådet m.fl., och genomfört mellan 2019–2022. Projektet är ett samarbete mellan tre akademiska institutioner (vid Mittuniversitetet, Umeå- och Stockholms universitet), två institutioner med ansvar för det samiska kulturarvet (Sametinget och Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum) och två institutioner med ansvar för det svenska audiovisuella kulturarvet (Kungliga biblioteket och Svenska Filminstitutet).

Sammanfattning
Flygplan dras ut ur hangar. Officer pekar ut ort på väggkarta. Planet startar. Första delen av transporten, den sjuke läggs i ackja. Same leder renen. Renhjord på isen flyr undan planet, som landar. Den sjuke lyfts ombord på planet. Flygsergeanten F Cornelius. Renflocken flyr i panik för motorbullret. Den sjuke förs ner från planet och på skidbår till ambulansen. Ambulansen anländer till Bodens lasarett. Den sjuke bärs in. (00.03.36). SF.

Sammanfattning, extern
Sápmi på film och TV: Textskylt: ”En sjuktransport i höga norden. Från obygden har kommit bud att en sjuk måste transporteras till lasarettet i Boden och några minuter senare är ett aeroplan på väg till den uppgivna platsen.” Textskylt: ”Första delen av transporten sker efter ren.” Tältkåta i skogen vintertid. Flera personer står samlade utomhus, två män lyfter en person och lägger denna i en ackja. Männen ger sig av skidandes och härken drar ackjan. En av männen bär dräkt från Karesuandoområdet och den andra bär lulesamisk dräkt. Kvinna, man och två barn blir kvar utanför tältkåtan, de är klädda i lulesamiska dräkter. Kvinna och man skidar genom skogen, mannen leder hiergge (lulesamiska) [härk] som drar gieris (lulesamiska) [ackja].Boatsoj (lulesamiska) [ren] går på sidan om. Textskylt: ”En signaleld har uppgjorts för att vägleda flygaren. Dagen var gnistrande kall och termometern visade 47 grader under nollpunkten.” Ett flygplan landar och renhjord passerar. Ett sällskap på fyra personer står på isen med den sjuka personen som ligger i ackjan. En man samtalar med en annan man, en av männen är klädd i dräkt från Karesuandoområdet. De två männen som har transporterat den sjuka personen skidar fram till planet, en kvinna selar av härken, hon är klädd i lulesamisk dräkt. Två personer står i planet och tar emot den sjuka personen då männen lyfter upp denna. Textskylt: ”Flygsergeanten F. Cornelius.” Textskylt: ”När motorn börjar arbeta igen blir det fart i renflocken.” Flygplanet startar och renhjorden blir skrämd och springer. Flygplanet kör iväg, snö rivs upp i ett moln, männen och kvinnan står kvar och vinkar av planet. Textskylt: ”Vid framkomsten omhändertages den sjuke av vant handräckningsmanskap…” Flera män tar emot planet, fyra av dessa håller en bår medan flera andra står kring flygplanet redo att lyfta personen. Textskylt: ”… och föres på skidbår till ambulansbilen.” Fyra män skidar, den sjuke dras på en kälke fram till ambulansen. Textskylt: ”Färdens vedermödor äro slut. Den sjuke kommer till ro i Boden lasarett.” Ambulansen anländer till lasarettet i Suttes (lulesamiska) [Boden]. En sköterska kommer ut, män bär in den sjuka till lasarettet. (Ájtte 2023)

Sammanfattning
Flaggprydd båt hälsas med viftningar. Kapten Frieds fru kommer ombord. Livbåtens besättning viftar med mössorna. Ångvissla. Trupparad på gata. Folkmassa tar emot hjältarna. Borgmästare Walker. (00.01.17). Proveniens Kinograms. Se även Skånefilmer prodnr 55-94/2000-84 rulle 04. MA december -68

Namn

Personer
Granholm, Axel (medverkande)

Undén, Östen (medverkande)

Löfgren, Eliel (medverkande)

Cornelius, Ferdinand (medverkande)

Fried (medverkande)

Utgivning

År/datum
1926

Produktionsnummer
83-90/9146 (R-VB:092638 prodnr)

40-97/2236 (R-VB:630692 prodnr)

Samlingar

Kollektion

Anmärkningar

Villkor för anv
Fritt tillgängligt i KB:s lokaler


Ämne

SAB
Ncaa

Ncch

Nqa

Em-c

Ig

Mcs

Mza

Praa

Qdff

S-c

Ugg

Vp

Originalformat

Originalets nummer
SF514

Originalsystem
Digital Betacam, optisk film: 35 mm

Ljud
mono

Färg
svartvitt

Arkiv

Leverantör
SVT

Exemplar

Filbeskrivning
MPEG-2, transportström CBR, 4,2 Mbit/s, 704 x 576 pixlar, MPEG-1 layer 2, CBR, 48 kHz, 16 bitar, 128 kbit/s

Arkivnummer
XA_TF10-6282Kungl. biblioteket