Skriv ut sidan
Länk till sidan

TV8 2005-01-12--2005-01-13

Inspelning saknas. Går ej att beställa.

Fullständig tablå

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Amerikanskt debatt- och underhållningsprogram

Tablåinnehåll
aktiemarknaden

Tablåinnehåll
Brittisk dokumentär från 2001 Civilisationen i det forntida Egypten var den förnämsta världen någonsin skådat. Under 3000 år fanns en religion, ett språk och en utvecklingshistoria. I Egypten skapades världens första imperium. Men vad vi vet om den forntida egyptiska kulturen kommer från ett hopplock av förvånansvärt lite faktamaterial. Det finns därför många spännande mysterier kvar. Med hjälp av nya vetenskapliga metoder kan nu historikerna blottlägga många av dessa dolda hemligheter. Bakom dem finns berättelser om makt och intriger, kärlek och galenskap, passion och mord...

Tablåinnehåll
aktiemarknaden

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: 23 spända och nervösa sökande anländer till entreprenörskolan Rivalerna. De träffar rektor Johan Stael von Holstein. Han berättar att de måste genomgå några slutliga uttagningsprov innan de får börja på skolan. Uppdelade på tre lag ska de formulera en affärsidé för hur man säljer en gråsten. Individuellt testas de av en psykolog. Det sista testet innebär att de ska få till stånd ett möte med en mycket upptagen Vigo Carlund, styrelseordförande för skolan och VD för Kinnevik. I slutet av programmet utvärderas samtliga sökande. De tolv mest framgångsrika eleverna får börja på Rivalerna. I Rivalerna följer vi en grupp målmedvetna och begåvade unga män och kvinnor i en tävling om makt, rikedom och framgång. De kämpar i en stenhård skola i entreprenörskap och management som inte liknar någon annan "Business School" i världen. Efter 55 dagar är tävlingen avgjord. Segraren vinner en topptjänst inom Kinnevikgruppen, vilket innebär en unik möjlighet att ta en plats som en av morgondagens stora ledare i svenskt näringsliv. Rektor för skolan är den framgångsrika entreprenören från de dynamiska IT-åren kring milleniumskiftet Johan Staël von Holstein. Han styr skolan med järnhand. Han är rak och obarmhärtig i sin kritik av elevernas prestationer. Varje vecka väljer han ut två elever som han kastar till vargarna ? skolans styrelse. Endast en elev återvänder till skolan efter mötet med styrelsen. Ordförande för skolans styrelse är Kinneviks VD Vigo Carlund, en rutinerad och hårdhudad affärsman. Tillsammans med övriga styrelsemedlemmar ? samtliga hämtade från näringslivets toppskikt - avgör han vem som lämnar skolan. Eleverna skyr inga medel för att klara sig kvar på skolan och vinna det åtråvärda priset: Ett välbetalt jobb inom den internationella koncernen Kinnevik.

Tablåinnehåll
aktiemarknaden

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: Den brittiske journalisten Edward Lucas, på den högt ansedda tidskriften The Economist, anser att vi måste börja granska granskarna. Lucas vill komma tillrätta med faktafel, halvsanningar och lögner som förekommer i media. Han vill därför införa ett betygssystem, som fungerar som en kvalitetsstämpel, för att orientera läsarna. Den tidning som ertappas med upprepade faktafel hängs ut som undermålig, medan den tidning som skriver korrekt lyfts fram. Lucas eftersträvar således samma typ av VDN-märkning som vi redan har i samhället av andra varor, tjänster och produkter till konsumenternas fromma. Naturligt nog möts Lucas förslag av starkt motstånd från tidningsägarna. I Sverige hoppas Jan Guillou, som uttalar sig i programmet, på att läsarna själva skall välja bort det dåliga och osanna. Han och många andra har länge efterfrågat hårdare självkontroll inom medierna. Men inget tycks hända. I den här intervjun med Thomas Gür frågar sig Edward Lucas om vi inte snart har fått nog av sex, lögner och spekulationer i media. Mediernas makt. Makt över opinionen har alltid varit en viktig dimension i politiken, men idag är sannolikt mediernas makt över dramaturgin mer styrande än tidigare. Om medierna verkligen har sådan makt över politik och människors mentalitet finns det anledning att fråga sig vem som har makten över medierna och vad som styr dessa aktörers handlande. Hur ser redaktörernas och journalisternas världsbilder ut? Har mediernas ägare bestämda agendor eller försöker de helt enkelt anpassa sig till vad de tror säljer? Hur förhåller sig mediemakthavarna till andra maktcentra - politiska, ekonomiska och militära? Vilken makt har annonsörerna över mediernas redaktionella innehåll? Vilken roll spelar medierna i formandet av den nya världsordningen, som nu ter sig dominerad av USA? Frågan är om det inte i sista hand är konsumenterna som genom sina preferenser har makten över de kommersiella medierna. Kritiken mot pressen för att den blivit renodlat kommersiell och ytlig skulle då kunna omformuleras till: vart har den ansvarstagande och kvalitetskrävande tittaren/läsaren/lyssnaren tagit vägen? Under hösten presenterar Global Axess åtta möten med framstående mediepersonligheter som sätter fokus på medierna, dess makthavare, deras ansvarstagande och framtid. Intervjuer med bland andra David Frum, Sidney Blumenthal och Shashi Tharoor. Intervjuer är gjorda av Thomas Gür, Björn Linnell och Susanna Popova. Programledare är Thomas Gür. (R) Visas nästa gång 16/1 22:50

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: Till kvällens Middag med Bildt har Carl Bildt inbjudit Metalls ordförande Göran Johnsson, forskningsledaren vid SNS Birgitta Swedenborg, ekonomiprofessorn Magnus Henrekson och bitr chefekonomen vid Svenskt Näringsliv Per Juth. Åke Ortmark, journalist, är ständig gäst i Middag med Bildt. Kvällens huvudfråga handlar om svenska företag och svensk forskning. Är det så att företag och forskning lämnar Sverige? Eller är det en myt att det pågår en utflyttning? Vilken effekt har det på Sverige och vår framtid om en utflyttning pågår? Är utflyttning bara av ondo eller kan det föra något gott med sig? Vad beror det på att företag och forskning (företagare och forskare) lämnar Sverige? Vad kan vi göra för att förhindra utflyttning? Kan vi förhindra det? Och inte minst: Vad kan man göra för att stimulera nyföretagande? I Carl Bildts nya programserie på TV8 tas varierade ämnen upp till debatt över en middag serverad i Nya Sällskapets anrika lokaler på Västra Trädgårdsgatan i Stockholm. Ämnena är breda och engagerande och avhandlas från olika perspektiv under middagens gång. Internationella frågor varvas med inhemska. Det kan handla om det politiska läget i USA, demokratins framtid i Irak, Israel-Palestina konflikten eller globalisering och frihandel men också om krisen inom svensk sjukvård, försvarets framtid, kommunala grundskolan och friskolorna eller invandring och asylrätt. Gemensamt för gästerna är att de alla är starkt engagerade, frispråkiga och företräder ett brett spektrum av åsikter i veckans ämne. För att få en plats vid middagsbordet räcker det inte att tillhöra det sedvanliga galleriet av proffstyckare och samhällsdebattörer. Varje gäst besitter expertkunskaper eller har egna personliga erfarenheter av veckans ämne. Många har själva skrivit böcker och artiklar med anknytning till ämnet. I slutet av middagen rundar Carl Bildt av samtalet och Åke Ortmark tar notan. Visades senast 7/1 22:45

Utgivning

År/datum
2005-01-12--2005-01-13

Kanal

Utgivning
London : TV8

Utgivningsland
Storbritannien

Arkiv

Anm. bärare
Ej referensbandatKungl. biblioteket