Skriv ut sidan
Länk till sidan

TV8 2005-03-14--2005-03-15

Inspelning saknas. Går ej att beställa.

Fullständig tablå

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden. Morgonsändning: Analyser från börshusen i Frankfurt, London, Paris, Madrid, Milano, New York och Zürich. Eftermiddagssändning: Summeringar och analyserar av dagens börsaktiviteter i Europa. Kvällssändning: Öppningen av New York-börsen.

Tablåinnehåll
Direktsända nyheter från amerikanska Fox News.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Amerikanskt debatt- och underhållningsprogram Amerikanskt debatt- och underhållningsprogram med dagsaktuella ämnen och gäster. Programledaren Bill O'Reilly är en prisbelönad journalist, författare och TV-personlighet som bland annat är känd från Fox News.

Tablåinnehåll
aktiemarknaden "Finansnytt" är nyhetsprogrammet för dig som vill veta mer om börsen. Programmet ger dig de senaste nyheterna och ställer de relevanta frågorna till de som kan ge svaren. "Finansnytt" vänder sig till den aktieintresserade människan och drar sig inte för att ta upp djupare och mer komplicerade frågor om företagen och aktiemarknaden. Nyhetshändelser och börsrörelser sätts i perspektiv och skeenden analyseras, både vad gäller svenska och amerikanska förhållanden och i den sena sändningen, rapporteras alltid om dagens utveckling på New York-börsen. Som enda nyhetsprogram inom ekonomi, gästas "Finansnytt" också dagligen av en gäst, som diskuterar och förklarar aktuella nyhetshändelser inom börs och näringsliv.

Tablåinnehåll
Lillemor Östlin har suttit i fängelse i över 20 år. Tre gånger har hon rymt från kvinnoanstalten Hinseberg. I nästan 40 år har hon använt amfetamin. Hon sålde sexuella tjänster till dåvarande justitieminister Lennart Geijer och var inblandad i den så kallade bordellhärvan på 70-talet. Nu berättar hon om sanningen bakom tidningsrubrikerna. Lillemor Östlin pekades i slutet av 60-talet ut som nakenmodellen som svindlade Stockholms sociala myndigheter och som den som ledde rullstolsligans spektakulära fritagning på Eskilstuna lasarett. Hon var justitieminister Lennart Geijers betalda älskarinna och en av Sveriges mest kriminellt belastade kvinnor. Kvinnan som kallats Sveriges kriminaldrottning berättar här för första gången om sin roll i Geijeraffären, den så kallade bordellhärvan. Vi får en inblick i 64-åriga Lillemor Östlins värld, när hon just har släppts från fängelset i januari 2005. Hur har hon orkat kämpa vidare? Hon förlorade vårdnaden om sina barn för många år sedan och hennes liv har kantats av motgångar. Hon berättar om sitt liv, sin uppväxt, sitt missbruk, prostitution och sina brott. Hon har levt sitt liv i ett utanförskap. Trots allt elände hon hart varit med om i sitt liv och trots alla brott hon har begått, finns en märkbart positiv inställning till henne bland poliser, fängelsepersonal och andra kriminella. Efter 20 år i fängelse ger hon sin syn på det svenska rättssamhället. Kan man få någon rättvisa om man är kvinna, prostituerad och narkoman? I en öppenhjärtig och avslöjande intervju med Lisa Rennerstedt berättar Lillemor Östlin om sin bild av slöa advokater, illvilliga åklagare och korrumperade poliser. Visades senast 13/3 20:00 Visas nästa gång 20/3 20:00

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: Carole Bouquet intervjuas. Våren 2005 fokuserar Celebriteter på artister och kreatörer som på olika sätt påverkar vår vardag och utvecklingen i stort i underhållningsbranschen. Vi möter bl.a. Bono, sångaren i U2 som klivit in på den politiska arenan för att hjälpa Afrika, filmregissörerna Mike Leigh och Emir Kusturica, som var och en haft ett avgörande inflytande på den europeiska filmkonsten, och den franska skådespelerskan och Chanel-ansiktet Carole Bouquet, som tvingar politikerna att prioritera de utsatta barnens situation. Christine Ockrent är en av Europas största tv-personligheter med program på France 3, CNN och BBC. Sedan hösten 2003 är hon även en av TV8:s mest uppskattade programvärdar med en lång räcka exklusiva intervjuer med de största internationella namnen inom affärsliv, politik och kultur. Visas nästa gång 19/3 19:00

Tablåinnehåll
aktiemarknaden

Tablåinnehåll
Engelsbergssamtalen kommer under våren 2005 att ge perspektiv på Socialdemokratins århundrade genom att illustrera utvecklingen genom intervjuer med historiker, forskare, initierade socialdemokrater och personer som befunnit sig i olika betydelsefulla relationer till partiet och rörelsen. Redan Hjalmar Branting talade om "Socialdemokratins århundrade". Socialdemokratin och arbetarrörelsen blev också det svenska 1900-talets i särklass mest mäktiga och framgångsrika politiska kraft. Socialdemokratin växte fram genom den historiska samhällsprocess som följde i spåren av industrialiseringens och liberalismens triumfer under 1800-talet. Genom sin kompromissinriktade fördelningspolitiska profil vann rörelsen senare sympatier inom breda lager, även utanför arbetarrörelsens kärna. Sedan det stora parlamentariska genombrottet i början av 30-talet hade partiet och rörelsen därutöver regeringsansvaret under den mesta tiden fram till idag. Partiet har på så sätt haft unika tillfällen att förverkliga sitt socialdemokratiska Sverige. Många menar dessutom att Sverige och socialdemokrati i många avseenden också har blivit liktydiga begrepp. Hur tänker och arbetar man inom ett parti som nått sådana oöverträffade framgångar inom en demokrati? Har man förmått att förverkliga sina visioner och löften, eller i vilken mån har historien kommit emellan vision och verklighet? Hur sammanväxta är strängt taget idag Staten och Partiet? I vilken mån är det möjligt för socialdemokratin att definiera potentiella problem i samhällsbygget utan att själv riskera att få ansvaret för eventuella misslyckanden? Hur ser man inom socialdemokratin på framtiden och hur tänker man sig att hantera och lösa de problem som finns inom sjukvård, skola, omsorg, forskning och krisberedskap m.fl. områden? Är det möjligt att inte ta på sig ansvaret för totaliteten i samhället när man kontrollerar större delen av samhällsekonomin, vilket sker dels via världens högsta skattetryck och dels via statligt ägda bolag, ofta i monopolställning. Dessutom är Staten också den största enskilda ägaren på Stockholmsbörsen som man även är näst största ägare utav. Med dessa resurser bakom sig torde steget mellan visioner och verklighet inte vara långt för ett statsbärande parti som alltså, för att tala med Karl Marx, kommit att kontrollera betydande delar av produktionsmedlen. Visas nästa gång 17/3 23:10

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund gästar Åke Ortmark. Är Sverige en rättsstat - eller en bananrepublik, där ingen riktigt vet vilka lagar som gäller? Jan Stenbeck var hård i sin kritik mot det svenska systemet. Han sade att svenska lagar är otydliga till skillnad mot i USA där lagarna är så klara att man exakt vet var gränsen går. Tycker Anne Ramberg att han har rätt? Hon är generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund och en av de mäktigaste aktörerna i det svenska rättssamhället. Eftersom hon företräder den samlade svenska advokatkåren blir hennes uppfattningar mycket viktiga. Hon utfrågas i TV8:s "O som i Ortmark" om svagheter och styrkor i det svenska rättssamhället och om sin kamp för att hävda advokaternas frihet och oberoende. Anne Ramberg blev generalsekreterare år 2000 och har försökt sopa undan gamla mönster och öppna samfundet och advokatkåren för nya tankar. Åke Ortmark, ekonom, journalist och författare, är unik. Ingen kan som han få direktörer och politiker att prata ur skägget. I "O som i Ortmark", synar han de tunga namnen i svenskt samhälls- och näringsliv. Frågorna som tas upp är varierade och aktuella. En biskop kan få frågan vem gud är, en astronom kan få beskriva livet i främmande världar och en skådespelare kan ombes berätta om slitningarna mellan det privata och det professionella. Åke Ortmark har arbetat i radio, tv och press i Sverige och utomlands och har skrivit ett tiotal böcker. Han var även med och startade TV8. År 1999 fick han Stora journalistpriset för "en intelligent och ihärdig intervjukonst". Visades senast 12/3 22:00

Utgivning

År/datum
2005-03-14--2005-03-15

Kanal

Utgivning
London : TV8

Utgivningsland
Storbritannien

Arkiv

Anm. bärare
Ej referensbandatKungl. biblioteket