Skriv ut sidan
Länk till sidan

TV8 2005-05-04--2005-05-05

Inspelning saknas. Går ej att beställa.

Fullständig tablå

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Brittisk dokumentär från 2000

Tablåinnehåll
aktiemarknaden

Tablåinnehåll
Brittisk dokumentärserie från 2003 Detta avsnitt: Den sista dokumentären i den här serien ägnas Amerikas störste president, Abraham Lincoln, vars politiska korståg inriktades mot avskaffandet av slaveriet i USA. Lincoln var på sätt och vis en osannolik presidentkandidat med sin långa, gängliga gestalt och bakgrund bland fattiga Kentuckyfarmare. Men ambitionen, det häftiga intellektet och det sunda förnuftet hos denne självlärde visionär gjorde att han fick den framskjutna ställning han fick. Han var en karismatisk talare, i botten advokat och senare kongressman samt slutligen vald till president år 1860. Men hans välkända hat mot slaveriet spred panik bland 'slavstaterna'. De drog sig tillbaka från unionen och bildade konfederationen. Fem års blodiga strider följde. Till slut kunde generalen Ulysses S Grant leda nordsidan till seger. Tragiskt nog mördades Lincoln efter kriget av skådespelaren John Wilkes Booth som var en bitter konfederationsanhängare. Militära genier, karisma, statsmannaskap, makt och ära - egenskaper som kännetecknar historiens giganter, män vars otroliga historier återberättas i den här dokumentärserien: Alexander den store, Hannibal, Julius Caesar, Horatio Nelson, Napoleon, George Washington och Abraham Lincoln.

Tablåinnehåll
I TV8:s nya dokumentärserie lär vi oss om svenskt näringsliv och företagande ur ett historiskt perspektiv. Starka entreprenörer och nya tekniska landvinningar kombinerat med gynnsamma förutsättningar bidrog till att det grundades mängder av företag i Sverige under en period vid 1800-talets slut. Långt ifrån alla överlevde. De som lyckades gjorde det ofta med besked. De expanderade mycket snabbt inom och utom landets gränser. Detta trots att dåtidens affärsresor skedde med båt och tåg och korrespondens sköttes med brev eller telegram. Det är under denna period som bl.a. SEB, Electrolux, SKF, Vattenfall, AstraZeneca och Trelleborg växer fram. Det är om dessa företag och/eller deras föregångare som TV8:s nya dokumentärserie "Storföretagens historia" handlar. Serien återger klassisk svensk industrihistoria som idag är okänd för många men icke desto mindre spännande. Här möter vi företag som inte bara överlevt under en lång period i hård konkurrens men också vuxit från småföretag till världskoncerner och som utgör några av grundpelarna i den svenska ekonomin.

Tablåinnehåll
från 2004 Detta avsnitt: Kerstin Ekman. I den här svenska intervjuserien träffar vi tjugo av Sveriges mest älskade författare, i personliga intervjuer med Björn Linnell. Linnell är tidigare förläggare både på Bonnier och Norstedts. Det blir kvalificerade samtal om skrivandets konst och bevekelsegrunder. Om skrivande och liv och om verkligheten bakom berättelsen.

Tablåinnehåll
aktiemarknaden

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: Liberala imperier som det brittiska och det amerikanska är av godo, anser professor Niall Ferguson. Han är en av världens ledande experter kring det angloamerikanska imperiets historia och innehavare av tre professurer. Två böcker har gjort Niall Ferguson världsberömd. "Empire - How Britain made the Modern World", om det brittiska imperiet, och nu senast boken "Colossus", om det amerikanska imperiet. Det brittiska och det amerikanska imperiet har inte bara skapat ordning, utan har också främjat frihetliga institutioner, marknadsekonomi och lagstyre, och i förlängningen demokrati, säger Ferguson. USA är direkt arvtagare till det brittiska imperiet, men med den stora skillnaden att medan London bejakade sitt imperium och var stolt över dess framgångar, är Washington det motvilliga imperiets huvudstad. Ferguson menar att USA måste inse att det är ett imperium och verka som ett sådant, istället för att göra som Arnold Schwarzenegger gör i filmen Terminator 3: slår ner ondskan för att sedan lämna scenen. USA måste medvetet börja ta ansvar för sin makt. Niall Ferguson samtalar med Thomas Gür. Demokratins förutsättningar. Dagens enda supermakt, USA, spelar genom sin unika maktställning den centrala rollen för den globala världsordningen. Den brittiske historikern Niall Ferguson anser att USA är ett motvilligt imperium, men som trots det tog vid när det brittiska imperiet avvecklades efter andra världskriget. USA har idag som enda land samma slags kapacitet som det brittiska imperiet en gång hade under sina sena glansdagar - att verka som världspolis med liberala ambitioner. Utflödet av denna roll har vi under senare tid sett bland annat i form av parlamentariska val i länder som Afghanistan och Irak. Men kan verklig demokrati slå rot i kulturer som saknar fri press och legala institutioner som garanterar individens mänskliga rättigheter och fri- och rättigheter? Redaktören för Newsweek International, Fareed Zakaria, menar att demokrati inte är en självklarhet för alla länder vid alla historiska tidpunkter. Kan till exempel en diktatur, under vissa historiska betingelser, skapa förutsättningar för mänskliga rättigheter och fri- och rättigheter, medan en demokratiskt vald ledare i själva verket ibland förhindrar dem, som t.ex. vissa bedömare anser sker i Ryssland? Under våren 2005 kommer Global Axess, med utgångspunkt i Zakarias tes, att ställa frågor till några av världens både f.d. och nu verksamma ledare, dels i länder med starkt inskränkta mänskliga rättigheter och fri- och rättigheter, och dels politiska ledare som genomfört demokrati i tidigare diktaturer samt till forskare med hela världen som arbetsfält.

Tablåinnehåll
från 2005 Visades senast 3/5 22:10

Tablåinnehåll
Amerikanskt debatt- och underhållningsprogram

Utgivning

År/datum
2005-05-04--2005-05-05

Kanal

Utgivning
London : TV8

Utgivningsland
Storbritannien

Arkiv

Anm. bärare
Ej referensbandatKungl. biblioteket