Skriv ut sidan
Länk till sidan

TV8 2005-06-27--2005-06-28

Inspelning saknas. Går ej att beställa.

Fullständig tablå

Tablåinnehåll
Direktsända nyheter från amerikanska Fox News.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden. Morgonsändning: Analyser från börshusen i Frankfurt, London, Paris, Madrid, Milano, New York och Zürich. Eftermiddagssändning: Summeringar och analyserar av dagens börsaktiviteter i Europa. Kvällssändning: Öppningen av New York-börsen.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Brittiskt dokumentärdrama från 1999 Efter Jesu död splittrades hans anhängare upp i två fraktioner. De hade radikalt olika åsikter om sin ledare - hans identitet, hans budskap och hans framtidsvisioner. En av dessa fraktioner blomstrade under det ledande geniet aposteln Paulus - och skrev slutligen sin version i nya testamentets evangelier. Den andra fraktionen vissnade och dog ut utan att ha lämnat några skriftliga dokument efter sig. Men vad hade hänt om förlorarna i denna kraftmätning hade skrivit sin egen version av berättelsen? I den här dokumentären rekonstrueras den biografi över Jesus som försvann. Det var en alternativ version av hans liv, som den skulle ha berättats av dem som förlorade kampen om tronföljden, men vem kände honom bäst om inte hans närmaste anhängare och hans familj.

Tablåinnehåll
Brittisk dokumentär från 2004 Detta avsnitt: Det kalla kriget utspelades i en dunkel spionvärld långt från allmänhetens insyn. Vad som hände dessa två dagar - den 1 maj 1960 när den amerikanske piloten Gary Powers, sköts ner då han flög det olycksbådande U2-spaningsplanet över sovjetiskt territorium och den 10 februari 1962 när det kalla krigets första spionutbyte ägde rum - är historien om när det dolda kriget slogs upp på löpsedlarna - ett politiskt högriskspel om bluff, lögner, bedrägeri och kompromisser. Från historiens tragedier till triumferna inom den vetenskapliga utvecklingen. Detta är milstolparna som tillsammans utgör en sammanfattning av de händelser som definierar 1900-talet. Under var och en av dessa dagar förändrades miljoner människors liv för evigt. I dessa fängslande serier återuppväcks ögonblick som upptäckten av den första dinosauriefossilen, katastrofen med rymdfarkosten Challenger, Galileos rättegång och vapenvilan på juldagen under första världskriget.

Tablåinnehåll
I vårens säsong av Kulturåttan, den tredje i ordningen, möter Björn Linnell några av våra mest folkkära musiker för att ställa frågor om hantverket bakom hitlåtarna. Fokus ligger på scenartisters och kompositörers metoder och inspirationskällor. Kan man veta vad som blir en hit i förväg? Hur sker skapandet? Hur mycket produceras av inspiration kontra av disciplin? Hur skiljer man mellan sin scenpersona och sin person? Hur bygger man myten om sig själv? Den nya tekniken har fler sidor. Dels innebär internetnedladdning av musik stadigt minskande inkomster för branschen men samtidigt ger ny teknik ökad tillgänglighet för allmänheten att skapa sin egen musik. Vad ger det för resultat i slutändan? Kommer skivor att försvinna och branschen demokratiseras? Visas nästa gång 2/7 19:00

Tablåinnehåll
aktiemarknaden "Finansnytt" är nyhetsprogrammet för dig som vill veta mer om börsen. Programmet ger dig de senaste nyheterna och ställer de relevanta frågorna till de som kan ge svaren. "Finansnytt" vänder sig till den aktieintresserade människan och drar sig inte för att ta upp djupare och mer komplicerade frågor om företagen och aktiemarknaden. Nyhetshändelser och börsrörelser sätts i perspektiv och skeenden analyseras, både vad gäller svenska och amerikanska förhållanden och i den sena sändningen, rapporteras alltid om dagens utveckling på New York-börsen. Som enda nyhetsprogram inom ekonomi, gästas "Finansnytt" också dagligen av en gäst, som diskuterar och förklarar aktuella nyhetshändelser inom börs och näringsliv.

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: Bengt Göransson, före detta kulturminister, är arbetargrabben med högt ställda bildningsideal. I sin ungdom var han en orubblig erövrare av borgerlig bildning. Arbetarklassen skulle genom träget arbete och hårda studier ta i besittning de högborgerliga tribunerna. Det var fint att lära sig latin och poesi, ansåg han. I dag är Bengt Göransson ganska ensam om sin dröm om den bildade arbetaren inom socialdemokratin. Envist strävar han vidare i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm, långt från det maktens centrum som han själv var en del av. Den socialdemokratiska skolpolitiken handlar idag mindre om bildning och mer om att få tyst i klassrummet och att försöka lära ut de mest elementära grundkunskaperna. Bengt Göransson är bekymrad. I det här samtalet med journalisten Björn Linnell svarar Bengt Göransson på frågan: Vilka var de ursprungliga socialdemokratiska bildningsambitionerna och vart tog de vägen? Idag har socialdemokratin sedan länge makten över utbildningspolitiken men vad gör socialdemokratin med sin erövring? Har de socialdemokratiska erövrarna blivit sina egna fiender; varför är bildning inte längre intressant för socialdemokraterna? Engelsbergssamtalen kommer under våren 2005 att ge perspektiv på Socialdemokratins århundrade genom att illustrera utvecklingen genom intervjuer med historiker, forskare, initierade socialdemokrater och personer som befunnit sig i olika betydelsefulla relationer till partiet och rörelsen. Redan Hjalmar Branting talade om "Socialdemokratins århundrade". Socialdemokratin och arbetarrörelsen blev också det svenska 1900-talets i särklass mest mäktiga och framgångsrika politiska kraft. Socialdemokratin växte fram genom den historiska samhällsprocess som följde i spåren av industrialiseringens och liberalismens triumfer under 1800-talet. Genom sin kompromissinriktade fördelningspolitiska profil vann rörelsen senare sympatier inom breda lager, även utanför arbetarrörelsens kärna. Sedan det stora parlamentariska genombrottet i början av 30-talet hade partiet och rörelsen därutöver regeringsansvaret under den mesta tiden fram till idag. Partiet har på så sätt haft unika tillfällen att förverkliga sitt socialdemokratiska Sverige. Många menar dessutom att Sverige och socialdemokrati i många avseenden också har blivit liktydiga begrepp. Hur tänker och arbetar man inom ett parti som nått sådana oöverträffade framgångar inom en demokrati? Har man förmått att förverkliga sina visioner och löften, eller i vilken mån har historien kommit emellan vision och verklighet? Hur sammanväxta är strängt taget idag Staten och Partiet? I vilken mån är det möjligt för socialdemokratin att definiera potentiella problem i samhällsbygget utan att själv riskera att få ansvaret för eventuella misslyckanden? Hur ser man inom socialdemokratin på framtiden och hur tänker man sig att hantera och lösa de problem som finns inom sjukvård, skola, omsorg, forskning och krisberedskap m.fl. områden? Är det möjligt att inte ta på sig ansvaret för totaliteten i samhället när man kontrollerar större delen av samhällsekonomin, vilket sker dels via världens högsta skattetryck och dels via statligt ägda bolag, ofta i monopolställning. Dessutom är Staten också den största enskilda ägaren på Stockholmsbörsen som man även är näst största ägare utav. Med dessa resurser bakom sig torde steget mellan visioner och verklighet inte vara långt för ett statsbärande parti som alltså, för att tala med Karl Marx, kommit att kontrollera betydande delar av produktionsmedlen. Visas nästa gång 30/6 22:10

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: Björn Rosengren gästar Ortmark. Den förre "pratministern" har varit tyst en tid, mannen som "kan sälja sand till araber". Det här blir min sista intervju slog Björn Rosengren fast i Dagens Industri för drygt två år sedan. Då var han nyutnämnd "senior advisor" i Stenbeckgruppen, som det står på visitkortet. Nu bryter han tystnaden och berättar i TV8:s "O som i Ortmark" om sin smått osannolika karriär. Från motoringenjör över fackordförande till landshövding, statsråd och nu rådgivare i en av Sveriges viktigaste företagsgrupper. Åke Ortmark, ekonom, journalist och författare, är unik. Ingen kan som han få direktörer och politiker att prata ur skägget. I "O som i Ortmark", synar han de tunga namnen i svenskt samhälls- och näringsliv. Frågorna som tas upp är varierade och aktuella. En biskop kan få frågan vem gud är, en astronom kan få beskriva livet i främmande världar och en skådespelare kan ombes berätta om slitningarna mellan det privata och det professionella. Åke Ortmark har arbetat i radio, tv och press i Sverige och utomlands och har skrivit ett tiotal böcker. Han var även med och startade TV8. År 1999 fick han Stora journalistpriset för "en intelligent och ihärdig intervjukonst". Visades senast 25/6 22:00

Tablåinnehåll
underhållningsprogram med dagsaktuella ämnen och gäster. Amerikanskt debatt- och underhållningsprogram med dagsaktuella ämnen och gäster. Programledaren Bill O'Reilly är en prisbelönad journalist, författare och TV-personlighet som bland annat är känd från Fox News.

Utgivning

År/datum
2005-06-27--2005-06-28

Kanal

Utgivning
London : TV8

Utgivningsland
Storbritannien

Arkiv

Anm. bärare
Ej referensbandatKungl. biblioteket