Skriv ut sidan
Länk till sidan

TV8 2005-07-11--2005-07-12

Inspelning saknas. Går ej att beställa.

Fullständig tablå

Tablåinnehåll
Direktsända nyheter från amerikanska Fox News.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden. Morgonsändning: Analyser från börshusen i Frankfurt, London, Paris, Madrid, Milano, New York och Zürich. Eftermiddagssändning: Summeringar och analyserar av dagens börsaktiviteter i Europa. Kvällssändning: Öppningen av New York-börsen.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Brittisk dokumentär från 2000 Den stora branden i Rom år 64 e.Kr. rasade i hela nio dagar och ödelade inte mindre än tio av stadens 14 distrikt. Romarrikets enväldige härskare Nero misstänktes ha anlagt branden för att göra plats för ett gudomligt guldpalats och samtidigt oskadliggöra sina aristokratiska fiender. Den romerske kejsaren fick dock aldrig se sitt gyllene slott färdigt. Han valde istället att begå självmord när en resning mot honom tog fart år 68 e.Kr. Idag, nära tvåtusen år senare, kan vi inte låta bli att undra om Nero verkligen låg bakom eldsvådan eller om den orsakades av någon annan?

Tablåinnehåll
Brittisk dokumentärserie från 2003 Detta avsnitt: Giotto di Bondone (1266-1337) var son till en toskansk fåraherde och blev den mest berömde konstnären under sin tid. Han var den som påbörjade renässansen med sin naturalistiska och känslomässiga behandling av den medeltida kristna ikonkulten. Han åtnjöt en berömmelse som ingen konstnär tidigare gjort. Han fick uppdrag av prinsar, kungar och påvar och hjälpte därmed till att höja konstnärens status från en hantverkares till en poets eller en filosofs. Genom sitt arbete på fransiskanercentrat i Florens kunde Giotto börja utveckla sin egen stil. Med sin mer realistiska och känslomässiga avbildning av ansikten och figurer samt en större användning av perspektiv, frigjorde han sig från den bysantinska måleristilen (två-dimensionell, stiliserad och symbolisk) som hade dominerat den kristna ikonkulten i närmare tusen år. I och med detta började uppdragen strömma in och beredde vägen för renässansmästare som Leonardo da Vinci och Michelangelo. För första gången hade en konstnär utvecklat en egen stil och i och med detta räknas Giotto som den första store konstnären i västerländsk konsthistoria. En upplysningsserie som sträcker sig över århundraden och som utforskar världens största konstnärers liv och verk. Konsthistorikern Tim Marlow förklarar genom att gå tillbaka till inspirationen bakom målningarna, hur konstnärernas liv påverkade deras konst och tillförde västerlandet några av dess största skatter. Under en unik resa genom tio länder kan du bevittna en omfattande och underhållande historia som följer världens mest kända mästerverk tillbaka till deras ursprung och inspiration.

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: Om Vattenfall. I början av 1900-talet satsade staten på storskalig utbyggnad av vattenkraften för att på så sätt möjliggöra tillgång på billig elenergi. Den enorma satsningen på vattenkraften var en viktig förutsättning för industrialiseringen av landet. Djärva visioner, ny banbrytande teknik, starka ledare och hårdföra vattenrallare karaktäriserar denna period som resulterade i byggandet av de tre första statliga jättekraftverken i Trollhättan, Porjus och Älvkarleby. I TV8:s nya dokumentärserie lär vi oss om svenskt näringsliv och företagande ur ett historiskt perspektiv. Starka entreprenörer och nya tekniska landvinningar kombinerat med gynnsamma förutsättningar bidrog till att det grundades mängder av företag i Sverige under en period vid 1800-talets slut. Långt ifrån alla överlevde. De som lyckades gjorde det ofta med besked. De expanderade mycket snabbt inom och utom landets gränser. Detta trots att dåtidens affärsresor skedde med båt och tåg och korrespondens sköttes med brev eller telegram. Det är under denna period som bl.a. SEB, Electrolux, SKF, Vattenfall, AstraZeneca och Trelleborg växer fram. Det är om dessa företag och/eller deras föregångare som TV8:s nya dokumentärserie "Storföretagens historia" handlar. Serien återger klassisk svensk industrihistoria som idag är okänd för många men icke desto mindre spännande. Här möter vi företag som inte bara överlevt under en lång period i hård konkurrens men också vuxit från småföretag till världskoncerner och som utgör några av grundpelarna i den svenska ekonomin.

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: Som band har gotländska Ainbusk Singers rönt stora framgångar. Priser och utmärkelser har under åren haglat över bandet och dess medlemmar. Men bakom framgångarna döljer sig även mörkare sidor. I kvällens intervju berättar Marie om det självförakt och de djupa depressioner som började när hon var 12-13 år, som ledde till anorexia och till slut ett försök att ta sitt eget liv. Och Josefin brottas med tankar om att lämna gruppen. Det var i byn När på Gotlands sydöstra kust som Ainbusk Singers bildades 1983. Med sin unika blandning av kvinnlig självkänsla presenterad med en stor portion humor och sexanspelningar tog Ainbusk singers både landet och storheter som Benny Andersson och Povel Ramel med storm. Guldmask, Nils Poppepris, Tage Danielsson-, Jacob Dahlin- och Ulla Billqvist-stipendium har haglat över enbuskarna. Under sin långa karriär har de kommit långt från När och frågan är vad som återstår i karriären. I vårens säsong av Kulturåttan, den tredje i ordningen, möter Björn Linnell några av våra mest folkkära musiker för att ställa frågor om hantverket bakom hitlåtarna. Fokus ligger på scenartisters och kompositörers metoder och inspirationskällor. Kan man veta vad som blir en hit i förväg? Hur sker skapandet? Hur mycket produceras av inspiration kontra av disciplin? Hur skiljer man mellan sin scenpersona och sin person? Hur bygger man myten om sig själv? I vårens säsong av Kulturåttan, den tredje i ordningen, möter Björn Linnell några av våra mest folkkära musiker för att ställa frågor om hantverket bakom hitlåtarna. Fokus ligger på scenartisters och kompositörers metoder och inspirationskällor. Kan man veta vad som blir en hit i förväg? Hur sker skapandet? Hur mycket produceras av inspiration kontra av disciplin? Hur skiljer man mellan sin scenpersona och sin person? Hur bygger man myten om sig själv? Den nya tekniken har fler sidor. Dels innebär internetnedladdning av musik stadigt minskande inkomster för branschen men samtidigt ger ny teknik ökad tillgänglighet för allmänheten att skapa sin egen musik. Vad ger det för resultat i slutändan? Kommer skivor att försvinna och branschen demokratiseras? Visas nästa gång 16/7 19:00

Tablåinnehåll
aktiemarknaden "Finansnytt" är nyhetsprogrammet för dig som vill veta mer om börsen. Programmet ger dig de senaste nyheterna och ställer de relevanta frågorna till de som kan ge svaren. "Finansnytt" vänder sig till den aktieintresserade människan och drar sig inte för att ta upp djupare och mer komplicerade frågor om företagen och aktiemarknaden. Nyhetshändelser och börsrörelser sätts i perspektiv och skeenden analyseras, både vad gäller svenska och amerikanska förhållanden och i den sena sändningen, rapporteras alltid om dagens utveckling på New York-börsen. Som enda nyhetsprogram inom ekonomi, gästas "Finansnytt" också dagligen av en gäst, som diskuterar och förklarar aktuella nyhetshändelser inom börs och näringsliv.

Tablåinnehåll
Engelsbergssamtalen kommer under våren 2005 att ge perspektiv på Socialdemokratins århundrade genom att illustrera utvecklingen genom intervjuer med historiker, forskare, initierade socialdemokrater och personer som befunnit sig i olika betydelsefulla relationer till partiet och rörelsen. Redan Hjalmar Branting talade om "Socialdemokratins århundrade". Socialdemokratin och arbetarrörelsen blev också det svenska 1900-talets i särklass mest mäktiga och framgångsrika politiska kraft. Socialdemokratin växte fram genom den historiska samhällsprocess som följde i spåren av industrialiseringens och liberalismens triumfer under 1800-talet. Genom sin kompromissinriktade fördelningspolitiska profil vann rörelsen senare sympatier inom breda lager, även utanför arbetarrörelsens kärna. Sedan det stora parlamentariska genombrottet i början av 30-talet hade partiet och rörelsen därutöver regeringsansvaret under den mesta tiden fram till idag. Partiet har på så sätt haft unika tillfällen att förverkliga sitt socialdemokratiska Sverige. Många menar dessutom att Sverige och socialdemokrati i många avseenden också har blivit liktydiga begrepp. Hur tänker och arbetar man inom ett parti som nått sådana oöverträffade framgångar inom en demokrati? Har man förmått att förverkliga sina visioner och löften, eller i vilken mån har historien kommit emellan vision och verklighet? Hur sammanväxta är strängt taget idag Staten och Partiet? I vilken mån är det möjligt för socialdemokratin att definiera potentiella problem i samhällsbygget utan att själv riskera att få ansvaret för eventuella misslyckanden? Hur ser man inom socialdemokratin på framtiden och hur tänker man sig att hantera och lösa de problem som finns inom sjukvård, skola, omsorg, forskning och krisberedskap m.fl. områden? Är det möjligt att inte ta på sig ansvaret för totaliteten i samhället när man kontrollerar större delen av samhällsekonomin, vilket sker dels via världens högsta skattetryck och dels via statligt ägda bolag, ofta i monopolställning. Dessutom är Staten också den största enskilda ägaren på Stockholmsbörsen som man även är näst största ägare utav. Med dessa resurser bakom sig torde steget mellan visioner och verklighet inte vara långt för ett statsbärande parti som alltså, för att tala med Karl Marx, kommit att kontrollera betydande delar av produktionsmedlen. Visas nästa gång 14/7 22:10

Tablåinnehåll
Åke Ortmark, ekonom, journalist och författare, är unik. Ingen kan som han få direktörer och politiker att prata ur skägget. I "O som i Ortmark", synar han de tunga namnen i svenskt samhälls- och näringsliv. Frågorna som tas upp är varierade och aktuella. En biskop kan få frågan vem gud är, en astronom kan få beskriva livet i främmande världar och en skådespelare kan ombes berätta om slitningarna mellan det privata och det professionella. Åke Ortmark har arbetat i radio, tv och press i Sverige och utomlands och har skrivit ett tiotal böcker. Han var även med och startade TV8. År 1999 fick han Stora journalistpriset för "en intelligent och ihärdig intervjukonst". Visades senast 9/7 22:00

Tablåinnehåll
underhållningsprogram med dagsaktuella ämnen och gäster. Amerikanskt debatt- och underhållningsprogram med dagsaktuella ämnen och gäster. Programledaren Bill O'Reilly är en prisbelönad journalist, författare och TV-personlighet som bland annat är känd från Fox News.

Utgivning

År/datum
2005-07-11--2005-07-12

Kanal

Utgivning
London : TV8

Utgivningsland
Storbritannien

Arkiv

Anm. bärare
Ej referensbandatKungl. biblioteket