Skriv ut sidan
Länk till sidan

TV8 2005-07-13--2005-07-14

Inspelning saknas. Går ej att beställa.

Fullständig tablå

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Grace Kelly var en av de vackraste kvinnorna i världen, en scenens gudinna som levde ut sin fantasi och blev en prinsessa. Hon kom från en rik irländsk katolsk familj och växte upp i djup religiositet men med en explosiv sexualitet som motsade hennes isdrottningslika filmbild. Dessa motsägelser fick henne att söka efter en personlig uppfyllelse som inte hennes sagoliknande giftermål kunde ge henne. Enligt denna dokumentär blev hon också slav under en mystisk sekt vars ceremonier bestod av en bisarr blandning av katolska och ockulta sexuella riter. Grace fastnade och påstods ha donerat upp till 6 miljoner dollar. I det här programmet grävs det fram aldrig tidigare avslöjade explosiva detaljer av såväl sekten som Grace Kellys död i en bilolycka.

Tablåinnehåll
Brittisk realityserie från 2003

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: Del 4:10. Christine Ockrent möter Lars von Trier, en av vår tids främsta filmkonstnärer. von Trier är en man fylld av fobier och upprorskänslor. För honom ska film vara "en sten i foten". I denna exklusiva intervju med Christine Ockrent berättar han om sin uppväxt och utveckling mot att bli en av världens största filmregissörer. Christine Ockrent är en av Europas främsta TV-personligheter med program på BBC, CNN och France 3. I ett unikt samarbete med TV8 porträtterar hon europeiska celebriteter som Sir Sean Connery, Drottning Margrethe av Danmark med flera. Dessutom får vi möta några av Europas främsta företagsledare, bl a Renault-chefen Louis Schweizer. Visas nästa gång 15/7 22:10

Tablåinnehåll
aktiemarknaden

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: Robert Cooper, generaldirektör för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken intervjuas av Thomas Gür. I dag krigar inte de västerländska demokratierna längre med varandra. Tyvärr är inte tillståndet det samma i de flesta andra delar av världen. Kärnvapen- och terroristhot från så kallade misslyckade stater är högst verkliga. Vad kan göras åt detta? När ett maktvakuum uppstår, fylls det alltid av någon. Det brittiska imperiets upplösning följdes av bildandet av Förenta nationerna och därefter kom det Kalla kriget. I dag har USA den militära kapaciteten att styra världen men äger inte alls den nödvändiga insikten om vad det faktiskt innebär att vara en imperiemakt. Vad skulle EU kunna spela för roll i detta läge? Generaldirektör för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, Robert Cooper menar att Europa bör ta på sig ett större moraliskt ansvar och om man så vill även imperialistiska anspråk för att se till att demokratin sprids i världen. Detta medvetna imperium skulle i så fall kännetecknas av liberala, multilaterala och defensiva drag. Dessutom menar han att det i framtiden skulle kunna bli fråga om att åter kolonisera vissa länder för att skydda befolkningars mänskliga fri- och rättigheter. Demokratins förutsättningar. Dagens enda supermakt, USA, spelar genom sin unika maktställning den centrala rollen för den globala världsordningen. Den brittiske historikern Niall Ferguson anser att USA är ett motvilligt imperium, men som trots det tog vid när det brittiska imperiet avvecklades efter andra världskriget. USA har idag som enda land samma slags kapacitet som det brittiska imperiet en gång hade under sina sena glansdagar - att verka som världspolis med liberala ambitioner. Utflödet av denna roll har vi under senare tid sett bland annat i form av parlamentariska val i länder som Afghanistan och Irak. Men kan verklig demokrati slå rot i kulturer som saknar fri press och legala institutioner som garanterar individens mänskliga rättigheter och fri- och rättigheter? Redaktören för Newsweek International, Fareed Zakaria, menar att demokrati inte är en självklarhet för alla länder vid alla historiska tidpunkter. Kan till exempel en diktatur, under vissa historiska betingelser, skapa förutsättningar för mänskliga rättigheter och fri- och rättigheter, medan en demokratiskt vald ledare i själva verket ibland förhindrar dem, som t.ex. vissa bedömare anser sker i Ryssland? Under våren 2005 kommer Global Axess, med utgångspunkt i Zakarias tes, att ställa frågor till några av världens både f.d. och nu verksamma ledare, dels i länder med starkt inskränkta mänskliga rättigheter och fri- och rättigheter, och dels politiska ledare som genomfört demokrati i tidigare diktaturer samt till forskare med hela världen som arbetsfält. Visas nästa gång 17/7 22:00

Tablåinnehåll
underhållningsprogram med dagsaktuella ämnen och gäster.

Utgivning

År/datum
2005-07-13--2005-07-14

Kanal

Utgivning
London : TV8

Utgivningsland
Storbritannien

Arkiv

Anm. bärare
Ej referensbandatKungl. biblioteket