Skriv ut sidan
Länk till sidan

TV8 2005-08-08--2005-08-09

Inspelning saknas. Går ej att beställa.

Fullständig tablå

Tablåinnehåll
Direktsända nyheter från amerikanska Fox News.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden. Morgonsändning: Analyser från börshusen i Frankfurt, London, Paris, Madrid, Milano, New York och Zürich. Eftermiddagssändning: Summeringar och analyserar av dagens börsaktiviteter i Europa. Kvällssändning: Öppningen av New York-börsen.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Brittisk / kanadensisk dokumentär från 2003 Detta avsnitt: I det här avsnittet får vi följa med på en resa genom de spektakulära "försvunna" amerikanska kulturerna, där ruinerna efter mäktiga städer länge varit föremål för många obesvarade frågor. Deras historia har man inte förstått helt och hållet men vi börjar nu kunna pussla ihop de sista åren i dessa turbulenta samhällen. Vi följer med en expedition in i de peruanska skogarna för att sprida nytt ljus över Inkarikets slut, hitta en del nya bevis på Machu Picchu's roll och besöka en utgrävning av Moche, som är en av de mest våldsamma, blodtörstiga och konstnärliga av de forna kulturerna. Det finns ny information från Chacodalen om anasazi-folket och vid en föga känd maya-plats i Belize ställs arkeologerna inför utmaningen att ifrågasätta accepterade synsätt på kulturell "kollaps". Det förflutna finns överallt runt oss - om du vet var du ska leta efter det. Historiskt stoff finns begravt under våra fötter och bortglömt ute i öknen eller i djungeln. Oräkneliga upptäcktsresande, vetenskapsmän och äventyrare har företagit resor för att söka efter de hemligheter som bara arkeologin kan avslöja. Men meddelanden från det förflutna kan vara svåra att tyda och fram till dagsläget har det mest varit spekulationer. Idag kan ny vetenskapsteknik ge oss säkerhet. Dagens arkeologer har till sin hjälp rättsmedicinska tester som t.ex. DNA-analys, känslig skanningsteknik, avancerade kemiska analyser och bildframställning via satellit. I detta program avslöjas hur man med hjälp av dessa vetenskapliga genombrott finner nya svar på våra äldsta frågor. I tre fascinerande avsnitt som filmats på tre olika kontinenter får vi se hur upptäckarandan lever vidare i dagens pionjärer.

Tablåinnehåll
Brittisk dokumentärserie från 2003 Detta avsnitt: De flesta unga konstnärer som uppnådde konstnärlig mognad vid Leonardos och Michelangelos tid skulle ha blivit överskuggade av deras enorma lyskraft. Hur skulle man kunna konkurrera med dem? Men Raffaello Santi (1483-1520) uppnådde så mycket under sitt korta liv att han ansågs likvärdig med de två mästarna. Detta gjorde han genom en kombination av bra läggning, hårt arbete... och en unik talang. Rafael är känd för sina porträtts skönhet och den perfekt balanserade kompositionen i sina större historiska målningar. Hans verk är sensuella och noggranna studier av den mänskliga formen. Till skillnad från många av sina samtida, kopierade Rafael inte bara från naturen utan skapade ett visst idealiserat skönhetsbegrepp. Under sitt korta liv uppnådde målaren en oöverträffad nivå i sin konstnärliga mognad. Beundran för hans idealiserade former var så stor att de användes som förebild för skönhet av konstnärer och konstakademier tills slutet av 1800-talet. En upplysningsserie som sträcker sig över århundraden och som utforskar världens största konstnärers liv och verk. Konsthistorikern Tim Marlow förklarar genom att gå tillbaka till inspirationen bakom målningarna, hur konstnärernas liv påverkade deras konst och tillförde västerlandet några av dess största skatter. Under en unik resa genom tio länder kan du bevittna en omfattande och underhållande historia som följer världens mest kända mästerverk tillbaka till deras ursprung och inspiration.

Tablåinnehåll
I TV8:s nya dokumentärserie lär vi oss om svenskt näringsliv och företagande ur ett historiskt perspektiv. Starka entreprenörer och nya tekniska landvinningar kombinerat med gynnsamma förutsättningar bidrog till att det grundades mängder av företag i Sverige under en period vid 1800-talets slut. Långt ifrån alla överlevde. De som lyckades gjorde det ofta med besked. De expanderade mycket snabbt inom och utom landets gränser. Detta trots att dåtidens affärsresor skedde med båt och tåg och korrespondens sköttes med brev eller telegram. Det är under denna period som bl.a. SEB, Electrolux, SKF, Vattenfall, AstraZeneca och Trelleborg växer fram. Det är om dessa företag och/eller deras föregångare som TV8:s nya dokumentärserie "Storföretagens historia" handlar. Serien återger klassisk svensk industrihistoria som idag är okänd för många men icke desto mindre spännande. Här möter vi företag som inte bara överlevt under en lång period i hård konkurrens men också vuxit från småföretag till världskoncerner och som utgör några av grundpelarna i den svenska ekonomin.

Tablåinnehåll
I vårens säsong av Kulturåttan, den tredje i ordningen, möter Björn Linnell några av våra mest folkkära musiker för att ställa frågor om hantverket bakom hitlåtarna. Fokus ligger på scenartisters och kompositörers metoder och inspirationskällor. Kan man veta vad som blir en hit i förväg? Hur sker skapandet? Hur mycket produceras av inspiration kontra av disciplin? Hur skiljer man mellan sin scenpersona och sin person? Hur bygger man myten om sig själv? Den nya tekniken har fler sidor. Dels innebär internetnedladdning av musik stadigt minskande inkomster för branschen men samtidigt ger ny teknik ökad tillgänglighet för allmänheten att skapa sin egen musik. Vad ger det för resultat i slutändan? Kommer skivor att försvinna och branschen demokratiseras? Visas nästa gång 13/8 19:00

Tablåinnehåll
aktiemarknaden "Finansnytt" är nyhetsprogrammet för dig som vill veta mer om börsen. Programmet ger dig de senaste nyheterna och ställer de relevanta frågorna till de som kan ge svaren. "Finansnytt" vänder sig till den aktieintresserade människan och drar sig inte för att ta upp djupare och mer komplicerade frågor om företagen och aktiemarknaden. Nyhetshändelser och börsrörelser sätts i perspektiv och skeenden analyseras, både vad gäller svenska och amerikanska förhållanden och i den sena sändningen, rapporteras alltid om dagens utveckling på New York-börsen. Som enda nyhetsprogram inom ekonomi, gästas "Finansnytt" också dagligen av en gäst, som diskuterar och förklarar aktuella nyhetshändelser inom börs och näringsliv.

Tablåinnehåll
Engelsbergssamtalen kommer under våren 2005 att ge perspektiv på Socialdemokratins århundrade genom att illustrera utvecklingen genom intervjuer med historiker, forskare, initierade socialdemokrater och personer som befunnit sig i olika betydelsefulla relationer till partiet och rörelsen. Redan Hjalmar Branting talade om "Socialdemokratins århundrade". Socialdemokratin och arbetarrörelsen blev också det svenska 1900-talets i särklass mest mäktiga och framgångsrika politiska kraft. Socialdemokratin växte fram genom den historiska samhällsprocess som följde i spåren av industrialiseringens och liberalismens triumfer under 1800-talet. Genom sin kompromissinriktade fördelningspolitiska profil vann rörelsen senare sympatier inom breda lager, även utanför arbetarrörelsens kärna. Sedan det stora parlamentariska genombrottet i början av 30-talet hade partiet och rörelsen därutöver regeringsansvaret under den mesta tiden fram till idag. Partiet har på så sätt haft unika tillfällen att förverkliga sitt socialdemokratiska Sverige. Många menar dessutom att Sverige och socialdemokrati i många avseenden också har blivit liktydiga begrepp. Hur tänker och arbetar man inom ett parti som nått sådana oöverträffade framgångar inom en demokrati? Har man förmått att förverkliga sina visioner och löften, eller i vilken mån har historien kommit emellan vision och verklighet? Hur sammanväxta är strängt taget idag Staten och Partiet? I vilken mån är det möjligt för socialdemokratin att definiera potentiella problem i samhällsbygget utan att själv riskera att få ansvaret för eventuella misslyckanden? Hur ser man inom socialdemokratin på framtiden och hur tänker man sig att hantera och lösa de problem som finns inom sjukvård, skola, omsorg, forskning och krisberedskap m.fl. områden? Är det möjligt att inte ta på sig ansvaret för totaliteten i samhället när man kontrollerar större delen av samhällsekonomin, vilket sker dels via världens högsta skattetryck och dels via statligt ägda bolag, ofta i monopolställning. Dessutom är Staten också den största enskilda ägaren på Stockholmsbörsen som man även är näst största ägare utav. Med dessa resurser bakom sig torde steget mellan visioner och verklighet inte vara långt för ett statsbärande parti som alltså, för att tala med Karl Marx, kommit att kontrollera betydande delar av produktionsmedlen. Visas nästa gång 11/8 22:10

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: Det bästa ur de senaste tre veckornas intervjuer med Åke Ortmark. Kan livsmedelsbutikerna försvara att de säljer kycklingar som är "uppumpade" med vatten? Mats Jansson, VD för Axfood, säger att han tar sitt ansvar: Vi lurar inte kunden, som vet vad det är fråga om. Men är det etiskt acceptabelt att sälja så hårt kritiserade produkter i en koncern som har miljardvinster? Nu sker det en förskjutning åt höger i den svenska väljarkåren. Ingen vet mer om sådana förändringar i opinionen än nestorn i svensk valforskning, professor Sören Holmberg. Han konstaterar också att moderaternas vridning mot mitten är en av de mest "avgörande förskjutningar som skett i modern svensk partihistoria". Kan man lita på sin advokat - nu när denne blivit "angivare" och "polis"? Enligt EU:s nya regler måste advokaten anmäla fall av misstänkt penningtvätt. Anne Ramberg, generalsekreteraren i Sveriges advokatsamfund, säger att vi är på väg mot Orwells 1984. Har hon rätt och vad har hon själv gjort för att stärka advokaternas oberoende? Åke Ortmark, ekonom, journalist och författare, är unik. Ingen kan som han få direktörer och politiker att prata ur skägget. I "O som i Ortmark", synar han de tunga namnen i svenskt samhälls- och näringsliv. Frågorna som tas upp är varierade och aktuella. En biskop kan få frågan vem gud är, en astronom kan få beskriva livet i främmande världar och en skådespelare kan ombes berätta om slitningarna mellan det privata och det professionella. Åke Ortmark har arbetat i radio, tv och press i Sverige och utomlands och har skrivit ett tiotal böcker. Han var även med och startade TV8. År 1999 fick han Stora journalistpriset för "en intelligent och ihärdig intervjukonst". Visades senast 6/8 22:00

Tablåinnehåll
underhållningsprogram med dagsaktuella ämnen och gäster. Amerikanskt debatt- och underhållningsprogram med dagsaktuella ämnen och gäster. Programledaren Bill O'Reilly är en prisbelönad journalist, författare och TV-personlighet som bland annat är känd från Fox News.

Utgivning

År/datum
2005-08-08--2005-08-09

Kanal

Utgivning
London : TV8

Utgivningsland
Storbritannien

Arkiv

Anm. bärare
Ej referensbandatKungl. biblioteket