Skriv ut sidan
Länk till sidan

TV8 2005-08-14--2005-08-15

Inspelning saknas. Går ej att beställa.

Fullständig tablå

Tablåinnehåll
Visades senast 11/8 20:00 Visas nästa gång 16/8 19:00

Tablåinnehåll
Brittisk dokumentärserie från 2003 Detta avsnitt: Kung Rikard III odödliggjordes av Shakespeare som en mordlysten puckelryggig person. Men kan man tro på denna dramatisering eftersom det ingick i en pjäs, som skrevs som Tudor-propaganda för att skamfila huset York som Rikard tillhörde. Rikard III, som var bror till den sinnesslöe Edvard IV, blev vid dennes död 1483 förmyndare för sonen, prins Edvard. Edvard IV:s änka startade en viskningskampanj mot Rikard trots att denne lojalt stöttat sin bror under rosornas krig. Vad som sedan hände har varit omdebatterat i 500 år. Rikard isolerade den unge kungen Edward från sin mor, grep och dödade hennes mest kända släktingar och fick parlamentet att förklara hennes giftermål ogiltigt och den unge kungen oäkta. Därefter accepterade Rikard kronan. Var det han som beordrade mordet på prinsarna i Towern? Var det i självförsvar han förintade sina fiender vid hovet? Historikern Nigel Spivey skildrar hur Storbritanniens mest kända monarker levde. Från Vilhelm Erövraren till Rikard III och Henrik VIII, samt från Elisabeth I till Viktoria och den nuvarande monarken, Elisabeth II.

Tablåinnehåll
Brittisk dokumentärserie från 2003 Detta avsnitt: Henrik VIII:s långa regeringstid (1509?47) karakteriseras av rikedom och överflöd. Likväl blir han även ihågkommen som en av den brittiska historiens mest inflytelserika personer. Henrik njöt av sin makt. Han rustade upp 50 kungliga palats, t.ex. Whitehall och Hampton Court och passades upp av 1 000 hovmän och tjänare. Men det var tack vare skicklig diplomati som han kunde vara så frikostig. Han uppnådde en maktbalans med den franske kungen och den spanske kungen, kejsar Karl V. Detta lade grunden till en tid av fred och välstånd. Den viktigaste händelsen under Henriks regeringstid var upplösningen av klostren. Efter det hemliga giftermålet med Anne Boleyn år 1534, förklarade parlamentet att hans äktenskap med Katarina av Aragonien var ogiltigt och kapade alla band med Rom. En av nationens viktigaste handlingar var då Henrik förvandlade England till ett protestantiskt land och utropade sig själv till överhuvud för den nyetablerade kyrkan. Därvid skedde en omfördelning av egendom och inflytande som var större än någon annan i Englands historia.

Tablåinnehåll
Visas nästa gång 16/8 21:00

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: Världen har i dag ett imperium; det amerikanska. Det är annorlunda än sina föregångare, t ex det brittiska. USA eftersträvar inte territorier. Däremot anser det sig ha en mission: att ge världen demokrati. Det är för tidigt att avgöra om det amerikanska imperiet är framgångsrikt eller ej, säger Dominic Lieven, professor i historia och en av världens ledande experter på imperiernas historier. Leivens specialområde är Tsar-Rysslands historia, men till skillnad från många andra kolleger vågar han göra jämförelser mellan imperier från vitt skilda tider och på olika håll i världen. Imperier är långlivade politiska organisationer, som många gånger mot deras vilja, härskar över olika stater och befolkningsgrupper. Sovjetunionen försvann efter 74 år, USA:s imperium är knappt 50 år gammalt. Det är för tidigt att skåla än - det är först efter ett par mansåldrar som vi kan ha ett facit om ett imperialt projekt har varit framgångsrikt, säger Lieven. Visades senast 10/8 22:10

Utgivning

År/datum
2005-08-14--2005-08-15

Kanal

Utgivning
London : TV8

Utgivningsland
Storbritannien

Arkiv

Anm. bärare
Ej referensbandatKungl. biblioteket