Skriv ut sidan
Länk till sidan

TV8 2005-09-20-2005-09-21

Inspelning saknas. Går ej att beställa.

Fullständig tablå

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Senaste nytt från den europeiska finansmarknaden.

Tablåinnehåll
Brittisk dokumentärserie från 2002 Detta avsnitt: Bing Crosby.

Tablåinnehåll
aktiemarknaden

Tablåinnehåll
Brittisk dokumentärserie från 2001 När nazisterna kom till makten år 1933 var Tyskland något av en vetenskaplig pionjär. Rikets forskare var bland de bästa i världen och hade gjort revolutionerande framsteg inom både flygteknik och läkekonst. Hitlers tolv år långa herravälde bromsade dock landets framfart inom så gott som alla utbildningsområden och de tyska sanningssökarnas goda anseende gick om intet. I den här dokumentärserien i fyra delar undersöker vi hur det Tredje riket såg på systematiserad kunskap och diskuterar etikens roll i förhållande till dagens vetenskapliga arbete.

Tablåinnehåll
Detta avsnitt: Vi blir färre och färre i Europa. Befolkningen minskar stadigt och hotas av att förlora sitt traditionella initiativ i vågdalen mellan det växande USA och Asien. Sverige är ett av de få länderna i Europa vars befolkning kommer att växa. Prognosen säger att vi i mitten av detta århundrade kommer uppgå till 10,5 miljoner svenskar. Men en växande befolkning är inte alltid något önskvärt enligt professor David Coleman, demograf från Oxforduniversitetet. Det bästa är en stabil befolkning utan för stora ökningar och minskningar. Ändå är han orolig för Europas framtid. Kvinnorna föder inte tillräckligt med barn, särskilt inte i traditionellt sett barnrika länder som Spanien och Italien. Där skjuter kvinnorna upp sin första graviditet till sent i livet och då blir det färre barn. Professor Coleman var under 80-talet rådgivare åt den brittiska regeringen och är idag rådgivare åt FN i befolkningsfrågor. I det här samtalet med Thomas Gür berättar han hur demografer med hjälp av statistik kan förutsäga vår framtid; vilka blir fler, vilka kommer att dominera över andra. För Afrika ser det mörkt ut pga. HIV/AIDS medan Indien går en ljusare framtid till mötes. Gamla och nya imperier. Är USA ett imperium? Har den amerikanska dominansen i världen likheter med det romerska riket? Om så är fallet, är den amerikanska befolkningen i så fall berett att bära det tunga ansvar som detta medför? Kan en maktstruktur som imperiet spela en positiv roll i skapandet av stabila, liberala och demokratiska värden? Vad kännetecknar en framgångsrik supermakt? I Global Axess i höst kommer framstående forskare och författare att diskutera dessa frågor. Var det Osmanska riket i själva verket en freds- och stabilitetsskapande makt? Författaren Orhan Pamuk beskriver sin syn på Turkiet och dess historia. Är Vladimir Putins styre i Ryssland en förlängning av det ryska imperiets brutala och auktoritära historia? Är ryssar för alltid hänvisade till diktatoriska ledare? Richard Pipes berättar om sina erfarenheter som Ronald Reagans rAdgivare under kalla kriget. Är imperieambitioner och supermakter till sin natur av ondo och destabiliserande? Om det är så, vilka alternativ finns fOEr att skapa ordning i vAErlden? Kan den europeiska unionen skapa en varaktig och stabil ordning i och utanför Europa? Vad har Kina för påverkan på de övriga länderna i Sydostasien, Japan och USA? Kan EU och Kina skapa alternativa imperier vid sidan av USA i framtiden? Dessa och många andra frågor kommer att ställas till några av världens främsta forskare och författare i Global Axess under hösten. Med: Pamuk, Pipes, Buruma, Terrill, Coleman, Maier, Seidenfaden, Bender Visas nästa gång 25/9 22:00

Tablåinnehåll
aktiemarknaden

Tablåinnehåll
2005 Detta avsnitt: Göteborgs Göran har triumf på hand Den ena Göran kämpar i motvind och försöker rädda en socialdemokrati i kris. Den andra Göran är populärare än någonsin och har lyckats göra sin stad till Sveriges tillväxtmotor. Den ena Göran har något som den andra inte har. Socialdemokraten och Göteborgs kommunordförande Göran Johansson lämnade nyligen socialdemokraternas verkställande utskott i protest. Han gästar Studio8 och berättar om centralmakt och hur den socialdemokratiska motvinden kan vändas. Besatt av den oåtkomlige Aftonbladets ledarskribent Olle Svenning skildrar statsministerns liv bakom kulisserna i sin nya bok "Göran Persson och hans värld". I boken "Fans" kryper musikskribenten Fredrik Strage under skinnet på besatta tonåringar som gör allt för att få en skymt av sina idoler. Politikern och rockstjärnans liv liknar allt mer varandras och mediernas personifiering spär på både förakt och beundran. Tillsammans gästar Olle Svenning och Fredrik Strage Studio8 och talar om de offentligas utsatthet och om vad som händer när man sätter allt sitt hopp till en person och om vad en asymmetrisk relation kan betyda. Del 3:15 Vi ställer de oundvikliga och oväntade frågorna till de högaktuella personerna inom svensk politik och näringsliv och fördjupar vår kunskap om vad som pågår runt omkring oss.

Tablåinnehåll
underhållningsprogram med dagsaktuella ämnen och gäster.

Utgivning

År/datum
2005-09-20-2005-09-21

Kanal

Utgivning
London : TV8

Utgivningsland
Storbritannien

Arkiv

Anm. bärare
Ej referensbandatKungl. biblioteket