Skriv ut sidan
Länk till sidan

SR, P1 2007-04-02

Fullständig tablå

Tablåinnehåll
Del 2. Den mentala ohälsan är fortfarande den främsta orsaken till de höga sjukskrivningstalen i Sverige. Nu ökar trycket också på yngre kvinnor. Den vanligaste patienten på stressmottagningen vid Karolinska Institutet idag är en kvinna i 35-årsåldern. I det andra programmet om kvinnor i arbetslivet möter Susanne Björkman Ann-Sofie 37 år och hennes mamma, Kerstin, 58 år. Båda har älskat sitt arbete och båda har känt sig uppskattade och efterfrågade. Vad mer kan man önska sig ?

Tablåinnehåll
En text- och musikkomposition av författtaren Magnus Jacobsson och kompositören Sten Sandell. Regi:Magnus Jacobsson. Med Staffan Göthe, Lina Englund. Från 24/3 och 26/3.

Tablåinnehåll
Måndag 2 april 2007:

Många brott sker i skolan. Det är i skolans värld som de flesta brott mot ungdomar sker. En undersökning i tre kommuner utanför Stockholm visade att var tredje elev har utsatts för brott i skolan det senaste halvåret. Det handlar om elever som blivit bestulna, slagna eller hotade. Samtal med Lars Arrhenius, Barn- och elevombudsman.

Ny blodgrupp. En internationell forskargrupp med svenska medlemmar, har lyckats ta fram en blodgrupp som kan ges till alla vid blodtransfusioner. Upptäckten kan få mycket stor betydelse för sjukvården. Vår reporter Eva Malm Öhrström åkte till en blodcentral i Stockholm för att höra hur man ser på upptäckten. Blodforskning.

Svåra strider i Somalia. Invånarna i Somalias huvudstad Mogadishu har de senaste dagarna plågats hårt av häftiga strider. Hundratals människor har skadats och dödats och tusentals människor flyr det som av Röda korset betecknas som de värsta striderna på 15 år. Samtal med Jens Odlander, svensk ambassadör delaktig i fredsprocessen, som befinner sig Kairo för att delta i ett möte om Somalia. I studion finns också Fatima Nur, somalier och folkpartistisk kommunpolitiker som följer utvecklingen i hemlandet.

Istanbul måndag. Korrespondentkrönika signerad Caroline Salzinger.

London finanscentrum. London gör nu anspråk på att ha gått förbi New York som världens finanscentrum nummer ett. I London arbetar allt fler inom den växande finanssektorn, fler storföretag söker sig dit och löner och bonusar blir allt större. Reportage av Maria Eksedler. Världens finanscentrum.

Morgontrötta danskar. I Danmark har morgontrötta organiserat sig för rätten att sova ut. Reportage av Therese Bergstedt och samtal med Lena Leissner, sömnforskare och överläkare på Universitetssjukhuset i Örebro.

Dansk ÖB i blåsväder. I Danmark har det det blåst rejält kring överbefälhavaren Jesper Helsö. Det det handlar om vildsvinsjakt i Estland där representanter från den svenska vapenindustrin deltog. Händelsen har orsakat stora rubriker i Danmark. Samtal med Bengt Lindroth, nordenkorrespondent.

Barnens böcker firas. I dag är det den internationella barnboksdagen, som alltid infaller på H C Andersens födelsedag. Samtal om barns och ungas läsvanor med Susanna Ekström, läspedagog.

Programledare: Lasse Johansson. Producent: Maria Hansson

Tablåinnehåll
Från fredagen.

Tablåinnehåll
med kyrkoherde Pether Broman, Norrköpings S:t Olai. SR Örebro.

Tablåinnehåll
med Merete Mazzarella, litteraturvetare och författare.

Tablåinnehåll
Med ekonomi och väder.

Tablåinnehåll
Ring P1 och tala klarspråk i aktuella frågor, tel: 099-510 10. Idag svarar Johan Wangström från Jönköping.

Tablåinnehåll
Programmet som öppnar arkiven och journalerna och hittar släkten. Släktband 2 april 2007:

Carla Sandahl är släkt- och bygdeforskare som under flera år intervjuat och dokumenterat livet förr längs Nordmalingskusten. Vid en intervju fick hon höra en 95-årig kvinna sjunga ett par strofer ur ett skillingtryck från 1800-talets slut. Det handlade om ett ruggigt brott som begicks i Kylörn 1890. Carla Sandahl blev intressad och kontaktade DAUM, Institutet för språk och folkminnen i Umeå, som hänvisade till Svenskt Visarkiv i Stockholm. Länk till: Efter ett par veckor fick Carla ta del av det Skillingtryck som den äldre kvinnan sjungit för Carla. Den berättade om en förskräcklig händelse som idag verkar vara helt glömt i Kylörn. Det visade sig att en n 21-årig kvinna hade drunknat vid Kylörns hamns lastageplats kvällen den 24 augusti 1890. En berusad maskinist vill köpa öl, men vägrades av den unga kvinnan som arbetade som restauratris. Han ilsknade till och knuffade i vredesmod kvinnan i havet. Tio minuter senare uppmärksammade man hennes situation och satte en båt i vattnet för att rädda henne. Även maskinisten som knuffat henne i vattnet var med i räddningsarbetet, men alla återupplivningsförsök var meningslösa.

Här kunde historien varit till ända. Men det som efter detta utspelar sig på kyrkogården kom att beskrivas som Nordmalingsdådet. Den unga kvinnan lades i en öppen grav, sk sommargrav, i väntan på att begravas. När gravgrävaren nästa dag kom till gravplatsen på Nordmalings kyrkogård upptäckte han att graven var skändad. Locket på kistan var uppbrutet och kroppen var illa tilltygad. Kroppsdelar var borta. Vid den här tiden var det bland en del fiskare vanligt att ha likdelar eller gravmull med i båten. Detta skulle enligt folktro skydda mot storm och olyckor samtidigt som det gav fickelycka. Händelsen gav eko i hela landet. När sedan en fiskare begick en vecka efter gravfridsbrottet och man hittade likdelar under golvet i hans sjöbod antog man att han var den skyldige. Skillingtrycken hade på slutet av 1800- talt en nyhetsförmedlande uppgift och de små häftena såldes på marknader runt om i landet. Priset för Nordmalingsdådet var 15 öre och den kom ut ett år efter dådet. Efter att Carla Sandahl läst Skillingrycket började hon efterforskningar i bland annat polis- länsmansrapporter och domböcker. Hon har också hittat belägg för bruket av användandet av likdelar och gravmull i Ella Olstedts uppteckningar från den tiden. Ella reste runt och intervjuade fiskare längs norrlandskusten.

Sång och berättelse om Nordmalingsdådet. Författad av L Fr Ågren Sundsvall 1891 Melodi "I låga ryttartorpet" Om blott min sång ni akten Så skall jag tälja om Hur i Nordmalingstrakten Ett rysligt budskap kom Som satte skräck och fasa I alla och en hvar Hur nidingar ses rasa Och hur som ondskan far

Det var ej längesedan Uppå en norrlandsbåt Som maskinisten redan Mot en har lagt försåt Det var emot en qvinna, Ångbåtens restauratris Hon döden skulle finna Af hat naturligtvis

Wid Kylörn maskinisten Blev nekad öl vid land Deraf kom hela tvisten Och med en kraftig hand Han skuffar restauratrisen I böljans kalla famn Hon dog och mordbevisen Har träffat mannens namn

Han blef i bojor slagen Och förd till Umeå Ty då var timmen slagen, Ej fri han kunde gå. Må ynglingen begråta Sitt brott i fångens cell Må Herren och förlåta Hans brott i lifvets qväll

Nordmalingskyrkogården Nu hyser hennes ben Och på den enkla vården Man lade kransar sen Men hör hvad sedan hände Den döda qvinnans kropp En niding liket vände Hon drogs ur kistan opp

Fast hon låg kall på båren (Jag ryser vid de ord) Hon slets av hufvudhåren Det värre var än mord Men dertill ena handen Den tvärs afhuggen var Och i den mörka sanden Den fanns hos offret qvar Men hör hvad sedan skedde De flådde hennes ben En ryslig syn det tedde Hos alla hvar och en Att icke i det sista Få ens i grafven ro Och slumra i sin kista I grafvens tysta bo Hvem av dem beggedera Hvar störste mördaren? Månn icke han var mera Som skymfat hennes ben Må hämndens herre sträcka På den sin allmaktshand Och få till ånger väcka En så förhärdad man Jag slutar denna tidning Nu har jag rimmat ut Dock straffas bör den niding Som gjorde sådant slut Mig tillhör ej att döma Jag blott har rimmat den Dock sent skall jag dock glömma Den dystra händelsen.

Nyhetsförmedling i visform. Historien om det hemska dådet i Nordmaling var alltså sann, så som den berättades i skillingtrycket. Och just den här typen av sånger, som handlade om nyheter om mord och andra hemskheter de var ofta sanna. Det berättar Annika Nordström som är forskare på Dialekt-ortsnamns. Och folkminnesarkivet i Göteborg och som har skrivit en doktorsavhandling i ämnet. De berättar en slags sanning sett genom ett av tidens massmedier. Sången om dådet i Nordmaling skrevs ju i slutet av 1800-talet, och det var skillingtryckens guldålder, berättar hon. Vid den här tiden sammanföll en rad förutsättningar för detta. Läskunnigheten var ganska stor, det fanns möjlighet att ge ut trycksaker förhållandevis billigt, och dagstidningarna hade ännu inte fått så stor spridning. -Skillingtrycken fick ett enormt uppsving vid den här tiden, säger hon. Sångerna spreds på marknader, med kringvandrande försäljare, positivhalare och andra gatumusikanter och i snusbodar. -Jag har ett exempel från Göteborg och en skllingtrycksförfattare som bodde där, han hette Alfred Lidholm. Mellan 1885 och 1910 så spred han sina skillingtryck i Göteborg. Han tryckte dem på veckotidningens Ny Tids tryckeri. -Ny Tid hade en upplaga på 600 exemplar i veckan, och jag såg att under en månad, i november 1894 så tryckte Lidholm 10.000 exemplar av en sång! Just den här visan handlade om ett morddrama i Göteborg där en ung man för kärleks skull tagit livet av en ung kvinna, och omslaget till trycksaken var gjord som en löpsedel med datum och andra fakta som gällde mordet. Annika Nordström har funnit en beskrivning av hur sonen till Lidholm fick gå utanför sorgehuset och sälja faderns visor. -Det är nyhetsförmedling helt enkelt, sett ur en viss vinkel, men de är också skrivna för att säljas, understryker hon. Ett exempel på det är visan om mordet på den amerikanske presidenten Abraham Lincoln. "Har ni hört det förskräckliga händelsen den är sann för den hände just nu, hur kungen av nordliga Amerika blev skjuten, ja skjuten mitt itu." -Jag tror att övervägande delen av Sveriges befolkning fick reda på att det här mordet hade skett via skillingtrycket, och jag tror också att de fick sin bild av hur mordet hade gått till via visan. Sveriges största skillingtrycksförfattare vid tiden för förra sekelskiftet hette Julius Kronvall och bodde i Stockholm, han var från början hantverkare. Alfred Lidholm som verkade i Göteborg vid samma tid var skomakare. -De kom båda från landsbygden och jag tror att de hade med sig en folklig sång- och berättartradition, och det var den de byggde på när de skrev sina visor. De lyckades skapa sig och sina familjer en försörjning på sina melodier, men rika blev de inte, tror Nordström. Lidholm hade svårt att försörja sig som skomakare efter en sjukdom, och samtidigt byggdes nya skofabriker upp som konkurrerade ut de gamla hantverkarna. -Han skrev en sorgesam visa om "dessa fördömda skofabriker", det var en mycket tragisk visa, skrattar hon. Sångerna sjöngs ofta på samma melodier. -Var man ett barn av den här tiden kunde man nog ganska enkelt lista sig till vilken melodi som passade. Men ofta stod det vilken melodi som passade till rytmen i texten. Skillingtrycken fick sitt namn av det faktum att de i begynnelsen kostade just en schilling. Runt sekelskiftet kostade de 10 öre, och Annika Nordström tror att det var förhållandevis många som hade råd att köpa dem. -När man tittar på vad som fanns i människors hem vid den här tiden i form av trycksaker så fanns där en bibel, en psalmbok, kanske några skolböcker - och så skillingtryck, säger hon. Visor som förmedlare av nyheter är inte bara en svensk företeelse, och i Europa i övrigt finns exempel på samma sak. Ofta är skillingtrycken mycket moraliska. -De vill sätta upp gränser för vad som är rätt och fel och väcka känslor, säger Annika Nordström. Det finns tre kategorier av skillingtryck. Dels nyhetssångerna, dels gamla medeltida ballader som fått ny form, och dessutom en slags sorgliga kärleksvisor och sorgevisor "Kors på Idas grav" "I en sal på lasarettet". De var inte tidsbundna och hade sällan någon verklighetsbakgrund, men de har levt kvar längre än de nyhetsförmedlande texterna. Skillingtrycken försvann så småningom med start 1919-20. Då kom grammofonerna och speciella schlagerhäften som tog över marknaden. Nordström tycker att de gamla skillingtrycken kan användas som källa till historisk kunskap -Det är ju en källa som säger någonting annat än sådant källmaterial som finns på vanliga arkiv. Här får vi en mer folklig bild av hur saker och ting har gått till, slutar Annika Nordström. Annika Nordströms avhandling heter: Syskonen Svensson sångerna och livet - en folklig repertoar i 1900-talets Göteborg. Sänds även kl. 00.03 och på lördag kl. 11.35.

Tablåinnehåll
med Erik Sagström, 23-åring som spelat ihop miljoner på nätpoker. Anita Jacobsson möter honom i nyrenoverade lägenheten i Göteborg. Sänds även kl. 00.35 och på lördag kl. 18.15.

Tablåinnehåll
Grävande journalistik från P1 Redaktion: Kristina Hedberg, Anna Jaktén, Björn Tunbäck.SR Göteborg. Från söndagen.

Tablåinnehåll
av Margaret Atwood. Del 37. Uppläsare: Guje Palm. Sänds även kl. 19.35.

Tablåinnehåll
måndag Dikt: Vexierbild Författare: Niklas Söderberg Diktsamling: Tältar, alltså platsar Förlag: Pequod Press 2003 Uppläsare: Niklas Söderberg Musik: Bjarne Brustad: Allegretto ur Äventyrssvit. Terje Tönnesen, violin. Sänds även kl. 22.55.

Tablåinnehåll
Den perfekta röran. Varför det är effektivt att vara slarvig. P1 måndag 2 april 2007: Den perfekta oordningen.

Har du stökigt hemma, eller är du en slarver på jobbet? Tycker du det känns jobbigt att inte ha ordning och reda runt dig? Då är du inte ensam, två tredjedelar av befolkningen uppger att dom skäms för att dom är slarviga. Det visar en amerikansk undersökning som professor Eric Abrahamsson presenterar i sin bok A Perfect Mess - the hidden benefits of disorder. Han menar att man kan sluta skämmas, för det kan i själva verket vara effektivt att vara slarvig. Eric Abrahamson betar igenom olika delar av livet där det är smartare att vara oordnad än välordnad. Det handlar om alltifrån terrornätverket Al-Quaidas effektiva oorganisering till röran i hemmet, slarvet på kontoret eller maskrosorna i gräsmattan.

Redaktör: Per Hylén Sänds även kl. 23.07.

Tablåinnehåll
Med väder och tidningskrönika.

Tablåinnehåll
Kulturnytt. 2 april 2007:

Samling utställning med fokus på människan. På Malmö konstmuseum kan man just nu se en samling på ca 150 porträtt. Utställningen består bland annat av fotografier och fotobaserad samtidkonst. Per Feltzin har sett "Som du ser mig" som pågår till 9 april. En porträttutställning på Malmö Konstmuseum. 150 porträtt skapade under 300 år - vänporträtt och självporträtt, målningar och foto främst. Inte hängt kronologiskt utan tematiskt, utan att tematiken skriver oss på näsan. Redaktör: Per Feltzin

Choklad-Jesus upprör. En skulptur har väckt enorma protester i New York. Det är nämligen skulptören, Cosimo Cavallaro, som har avbildad Jesus naken och det är den kristna högern som är upprörda. "My Sweet Lord" - som skulpturen heter skulle ha ställts ut under påskveckan på ett galleri på Manhattan men drogs tillbaka på grund av påtryckningar från en katolsk konservativ organisation med 300 000 medlemmar. Gruppen protesterade mot att skulpturen är gjord av mer än 100 kg choklad och att figurens könsorgan är blottade. I torsdags skickade gruppen ut ett massmail till andra religiösa grupper där de uppmanas att bojkotta hotellet, som Galleriet The lab där My sweet lord skulle ha ställts ut på ligger. Att en internationellt erkänd artists verk kan dras bort från ett galleri på Manhattan i New York - antagligen den mest liberala staden i USA - är ett tecken på den makt organiserad religion utövar i landet.

Herta Müller om Ceaucescus Rumänien. dag hade jag helst inte velat träffa mig själv, låter som en rad i en dikt, men är titeln på en ny roman i svensk översättning av författarinnan Herta Müller. Hon föddes i den tyskspråkiga minoriteten i norra Rumänien men utvandrade tillsammans med sin man redan 1987 till dåvarande Västtyskland. Redan innan hade hon kunnat publicera sig i väst tack vare vänner inom diplomatin som smugglade ut hennes manus till förlaget. Herta Müllers romaner handlar om Ceaucescus Rumänien, om förföljelse av oliktänkande, om skräcken för att bli mördad eller för att bli galen. Allt detta har hon vittnat om i romaner som kommit ut på svenska med titlar som "Resande på ett ben", "Redan då var räven jägare", " Hjärtdjur" och "Kungen bugar och dödar" ."Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv" utspelas även den i Rumänien i den så kallade work in progress och ger en allt djupare och tätare bild av det politiska och ekonomiska förtrycket. Yvonne Ihmels har läst. Hör hennes recension i Från morgonen.

Tablåinnehåll
Vetenskapsradion Forum, P1 måndag 2 april 2007.

Miljöhotens psykologi. Under den gångna hösten och vintern har klimathotet fått ett sällan skådat genomslag. Nu är det inte längre bara naturvetare som intresserar sig för miljöhoten, debatten har nått också andra vetenskapliga discipliner. Till exempel har miljöpsykologin helt ändrat inriktning - från att ha studerat hur människan påverkas av den omgivande miljön ägnar man sig nu åt att forska om hur människan påverkar miljön. Det berättar Maria Johansson, doktor i miljöpsykologi vid Lunds Tekniska Högskola.

Ett helt nytt tvärvetenskapligt forskningsfält, Ekokritiken, har också växt fram. Ekokritiken handlar om att synliggöra ekologiska frågeställningar inom till exempel litteratur och film, och att studera deras betydelse för en hållbar samhällsutveckling. För några veckor sedan samlades forskare på en konferens i Uppsala för att presentera ny svensk forskning inom området, och vi hör Petra Hansson vid institutionen för didaktik vid Uppsala universitet, som forskar om ekokritik och utbildning för hållbar utveckling. I tredje delen i vår serie om kvasivetenskapliga myter berättar Jesper Jerkert om alternativmedicinen.

Programledare är Urban Björstadius. Sänds även imorgon kl. 19.03 och på lördag kl. 06.15.

Tablåinnehåll
SR Malmö. Måndag 1. Ansvarsutredningen och demokratin - 5 Filosofen Karim Jebari försvarar Ansvarsutredningens principer om likvärdighet i välfärdsstjänster obeoroende av lokal politik. 2. Internationell tidskriftskrönika: Israel-Palestina Dan Jönsson har läst mars-numret av Le Monde Diplomatique där han hittar en artikel som argumenterar för judars och palestiniers samiv i en gemensam stat. Sänds även kl. 20.45.

Tablåinnehåll
P1:s kritikprogram där Karsten Thurfjell upp aktuella händelser i kulturvärlden. P1 måndag 2 april 2007: Arkitekturen som räddning.

Det handlar om våra förväntningar på arkitekturens möjligheter i veckans Vågen. Som ett sätt att skapa lycka i livet, eller lösa problemen med miljöförstöring och överbefolkning i världens städer. I boken "Lyckans arkitektur" driver till exempel författaren Alain de Botton en tes om att hur vi bor påverkar vilka vi är. Kanske så pass mycket att vi blir olika personer i olika miljöer. Arkitekturen blir ett sätt att skapa en bild om vem vi skulle vilja vara.

I utställningen A+URL på Arkitekturmuseet i Stockholm ställs det ännu högre krav på arkitekturen. Här diskuterar man hur den ska hantera framtida miljöproblem och en allt mer tilltagande urbanisering i världen. Boken och utställningen diskuteras av Mats Arvidsson, Gunnar Bolin och Catharina Gabrielsson.

Programledare: Karsten Thurfjell. Sänds även imorgon kl. 18.15.

Tablåinnehåll
med Andreas Lindahl. 2 april 2007:

2/4 - Orgeln är mer än en psalm-maskin. Det är dags att sluta betrakta orgeln som en psalm-maskin som man drar igång en gång i veckan. Det hävdar Hilding Carlsson, organist i Kåge kyrka norr om Skellefteå. Han lever som han lär och kunde i helgen uruppföra sin egen orgelpassion som fått namnet Ecce Homo. Tanken på att låta orgeln spela huvudrollen i ett passionsverk över Jesu lidande och död väcktes när Kåges åtta-åringar bjöds in till kyrkan. De fick ta del av en orgelsaga där en berättelse ur bibeln illustrerades av ljud och musik från den stora orgeln. Hilding Carlsson utgick från den sammanfattande text som tidigare fanns i evangeliehandboken och tillsammans med sin fru förvandlade han den till en mer hanterlig svenska. Nu har han kunnat uppföra sitt verk där orgeln i allra högsta grad spelar huvudrollen. Han har fått hjälp med texten av en skådespelare, två präster och medlemmarna i hans egen kör, Kåges motettkör, som har fått agera talkör. - Man kan få ut så otroligt mycket olika ljud ur en orgel. Jag vill pröva vad som är möjligt, säger Hilding Carlsson. Märet Öman

2/4 - Världsrekord-lång konsert i Japan. I nio dygn, drygt 184 timmar, har över 900 musiker avlöst varandra i vad som enligt Guiness rekordbok är världens hittills längsta konsert. Alltifrån japansk harpmusik till Beatleshits har framförts i en liten järnvägsstation i den japanska staden Hikone. Enligt nyhetsbyrån AP kunde inte ens en omfattande jordbävning hindra deltagarna, som var 6-89 år gamla. (SR Mim 2/4)

2/4 - Trumpetprofessor Bengt Eklund avliden. Bengt Eklund, professor i trumpetspel i Oslo och Göteborg, har avlidit. Han har varit lärare till många av dagens ledande trumpetare, bl a sin egen son Niklas, som är specialist på barocktrumpet. Bengt Eklund grundade också Göteborgs brassband, som bl a har vunnit VM i brassband. Bengt Eklund blev 63 år gammal. I december 2006 belönades Bengt Eklund med den internationella trumpetorganisationen International Trumpet Guilds förtjänstpris för sina betydande insatser för trumpetkonsten.

2/4 - Orgelkonsert via ljudlänk - i två kyrkor. Två kontinenter, två kyrkor, men en gemensam orgelkonsert via ljud- eller videolänk. Göteborg Organ Art Center (GoArt) är en av huvudaktörerna när två orgelprojekt i miljonklassen planerar en spektakulär invigning hösten 2008. En Casparini-orgel från 1776 i Vilnius, Litauen, ska återinvigas efter renovering. Samtidigt ska GoArt vara färdig med en kopia av samma orgel som ska till USA. Eastman School of Music i Rochester, en av USA:s främsta skolor för musikutbildning på universitetsnivå, har beställt orgel-kopian av GoArt. Skolan, där svenske Hans Davidsson är orgelprofessor, satsar nästan 12 miljoner kronor på den här orgeln. I GoArts träverkstad har man under drygt två år byggt en stor del av orgelns "skelett". Om några veckor ska "orgelskelettet" skruvas isär igen, packas i en container och skickas över Atlanten. Därefter ska orgeln byggas färdigt på plats i en kyrka i Rochester, berättar GoArts avgående föreståndare, Paul Peeters. I maj 2008 ska Rochesterorgeln vara helt färdig, och invigningen planeras alltså till hösten samma år. Jens Möller. Sänds även kl. 21.35 och kl. 01.03.

Tablåinnehåll
Måndag 2 april 2007:

Hon har just varit i det stora äpplet och gjort stand up. I Lantz i P1 måndag berättar Zinat Pirzadeh om hur hon river ner applåder i USA.

Dessutom ska vi diskutera vad påskhararna har på sig och vad det signalerar.

Tablåinnehåll
Direktsänt aktuellt magasin. Måndag 2 april 2007:

16.00-16.45:

Morgon Tsvangirai intervju. Oppositionsledaren i Zimbabwe och president Robert Mugabes utmanare. Vincent Dahlbäck, SR:s Afrikakorrespondent har träffat honom idag.

Nobeluniversitet. Folkpartiet är en av de som driver idén om det som de kallar för Nobeluniversitetet. Men vad händer då med bredden i forskningen, finns det en risk att färre som inte kommer från vana studiemiljöer aldrig får en chans. Lars Leijonborg, utbildningsminister (fp), Magdalena Streijffert ordförande för Socialdemokratiska studentföreningen, Göran Sandberg, rektor vid Umeå Universitet samt Kristian Åström, korrespondent i Berlin deltar i ett samtal om elituniversiteten.

Kris i Lettland. Vårt grannland Lettland skakas i vår av kanske den största politiska krisen sedan självständigheten. Motsättningar mellan de lettiska makteliterna har nu brutit ut i öppen dager. Parlamentet och regeringen befinner sig dessutom i fejd med presidenten som hotat med flera folkomröstningar, för att kanske upplösa parlamentet och utlysa nyval. Bengt Lindroth, SR:s Nordenkorrespondent har varit i Riga.

17.00-17.45:

Fotbollsvåldet Efter helgens slagsmål mellan AIK och Djurgårdsanhängare aktualiseras åter frågan om hur man ska komma tillrätta med våldet mellan fotbollssupportrar. Det var under lördagskvällen som några hundra supportrar från de båda Stockholmslagen drabbade samman på flera ställen i Stockholmstrakten för att göra upp. Charlie Granfelt, VD AIK fotboll, Mats Vangstad, operativ chef polisen i Stockholms län och Thomas Bodström (s), ordförande riksdagens justitieutskott medverkar.

Svensk soldat i Afghanistan. Möt Erik U:son Dahlström, svensk soldat på väg till Afghanistan. 330 nya soldater byter just nu av den svenska styrkan där. Ett utlandsuppdrag som beskrivs som det farligaste på 50 år. Reportage av Johan Lindahl. Ahmed Golam islamolog vid Lunds universitet är också med.

Antisemitism. Har den socialdemokratiska rörelsen bjudit in och gett utrymme åt en ökänd antisemit? Det är Kommittén mot antisemitism som kritiserat att den brittisk-israeliske musikern och skribenten Gilad Atzmon bjöds in att tala vid ett ABF-seminarium där också socialdemokratiska broderskapsrörelsen deltog. Jesper Svartik, ordförande för Svenska Kommittén Mot Antisemitism och Johan Peanberg, seminarieansvarig ABF medverkar.

Vivalla. Nu ska vi återvända till bostadsområdet Vivalla i Örebro. Vivalla är ett område i det så kallade miljonprogrammets skugga. Där finns många sociala problem, arbetslöshet och utanförskap och för två år sen började vi sända en reportageserie från området. I ett slags tidsdokument har Lars Ekelöf återvänt för att träffa några av dem han mötte i de första reportagen. .

Programledare: Anders Holmberg och Pia Diaz Bergner. Producenter: Maria Meschke och Agneta Kellgren

Tablåinnehåll
Med väder.

Tablåinnehåll
Direktsänt aktuellt magasin.

Tablåinnehåll
Med väder.

Tablåinnehåll
Vart tog älgen vägen? Mats Arvidsson ser hötorgskonsten upptäcka modernismen. Från torsdagen.

Tablåinnehåll
Vad Kate Moss aldrig gjorde. Kortbiografier, nekrologer och ett mer eller mindre konstruerat förflutet. Ett program av Katarina Wikars. Från den 25/12 och torsdagen.

Tablåinnehåll
Av Marguerite Yourcenar. "Jag ska förklara för er, Herrar Domare..." Så inleder Klytaimestra sitt försvarstal. Men också sin berättelse om mannen som hon väntat på så länge. Ända sedan hon lämnade sinmoders sköte och hennes amma smyckade henne med blommor. En man som hon ville älska och älskade...En man att uppoffra sig för, att offra sitt blod, sitt kött, sitt hjärta till. Översättning: Anita Blom.Regi: Ronnie Hallgren. Med :Kristina Kamnert - Suneson. Från 31/3. Sänds även 9/4 kl. 01.00.

Tablåinnehåll
Från lördagen. Sänds även 9/4 kl. 01.31.

Tablåinnehåll
av Margaret Atwood. Del 37. Uppläsare: Guje Palm. Sänds även kl. 19.35.

Tablåinnehåll
Från lördagen. Sänds även på tisdag kl. 23.30.

Tablåinnehåll
Valda delar ur morgonens sändning. Sänds även i morgon kl. 05.35.

Tablåinnehåll
SR Malmö. Från kl. 13.45.

Tablåinnehåll
Programledare: Karin Forsmark. SR Göteborg. Från lördagen. Sänds även natten mot onsdag kl. 01.15.

Tablåinnehåll
SR Minnen plockar godbitarna ur Radioarkivet. Från onsdagen.

Tablåinnehåll
med Andreas Lindahl. Från kl. 14.50. Sänds även kl. 01.03.

Tablåinnehåll
med Bengt Berg, författare på Heidruns Bok- och Bildcafé.

Tablåinnehåll
Från kl. 12.00.

Tablåinnehåll
Den perfekta röran. Varför är det effektivt att vara slarvig. Från kl. 12.10.

Tablåinnehåll
Ett sekel passerar revy. Det är grabben med choklad i! Ernst Rolf går på boxning, Harry Persson slårihop till kaffepengar. Och Sveriges tidigaste boxningsreferat i radio, två år innan vid fick radio.En radioserie ur tiden med Staffan Schöier och Stefan Wermelin. Från fredagen.

Utgivning

År/datum
2007-04-02

Kanal

Utgivning
Stockholm : SR, P1

Utgivningsland
Sverige

Exemplar

Ljud
stereo

Filbeskrivning
bithastighet: 160 kb/s

Leverantör
SR

Arkivnummer
XA_sr_p1_2007-04-02Kungl. biblioteket