Skriv ut sidan
Länk till sidan

SR, Sápmi 2018-02-05

Fullständig tablå

Anmärkning
Lättlyssnat

Anmärkning
Övrig musik

Tablåinnehåll
O??asat, dálkedie?ut ja áigeguovdilis ságat, mánáid- ja nuoraidprográmmat, musihkka ja guoimmuheapmi/ Nyheter, väderrapporter och aktualiteter, barn- och ungdomsprogram samt musik och underhållning.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Samiska nyheter på svenska O??asat, dálkedie?ut ja áigeguovdilis ságat, mánáid- ja nuoraidprográmmat, musihkka ja guoimmuheapmi/ Nyheter, väderrapporter och aktualiteter, barn- och ungdomsprogram samt musik och underhållning.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Barnradio Sájvva-Gånågis lijkkuj Elsa brevav. Dal bässá vas áhtjev ja vieljav iejvvit. "Áhttje" ávvusit tjuorvvu. "Áhttje!" Rájdo birra Elsa Sájvva-Gånågisá rijkan la geldulasj ja oavdos giehtto Elsa Laula birra gut gähttjal áhtjes ja unnavieljas gádjot gudi libá jávre vuolláj Sájvva-Gånågisá rijkan virddum. Elsa Laula lij almma ulmusj Juska dát la subtsas de Elsa Laula lij almma ulmusj. Sån lij jállo ja ájnas ja sámij riektáj viessoma tjadá bargaj. Sájvva-värált Subttsasin Elsa Sájvva-Gånågisáv iejvvi gut ietjas rijkan årru. Sájvva l dagu ietjá muodugasj värált, gånnå umasse sámij basse ilmeniera ja hálde årru. Sájvva l tjáppa, tjuovggis sadje, valla gássjel la väráldij gaskav mannat. Jus riekta lidjin dåssjå noajde, sámij basse nissuna ja ålmmå gudi dav nahkin. Sájvva-ulmutja lidjin fávro, ja javllin sijá älo lidjin dåssjå bedjada. Almmavuohta ja subtsas tjuolmmasi aktan Mánnáradio subtsas Elsa Laula birra segat åsijt sáme mytologidjas ja Elsa Laula almma viessomis. Dán subttsasa Elsa ij oalle jalik almma nissun sjatta. Sämmi bále ihkap subtsas ájádusájt buktá gåktu l udnásj biejve nuorra sábmen viessot. Jur dagu Elsa, sámemáná viessu guovte väráldin - sáme ja dáro - ij la agev nav álkke. 100-årsjubileum 100 jahkásasj ávvudibme Subttsasin Elsa brevajt ja girjijt tjállá. Dav almmavuodan aj dagáj. Tjoahkkij sámijt vuostasj rijkkatjåhkanibmáj Roandemin jagen 1917. Subttsasin gåhtjoduvvá "tjåhkanibme nieljijn biekkajn". Tjåhkanibme ávvudallá 100 jage ávvudimev jagen 2017.   Tjálle: Johan Sandberg Mcguinne ja Anne Wuolab Oavdástalle: Elina Israelsson Tjuorgge: Emma Fox Sandberg Buvtadiddje: Jenny Israelsson Skoglund Jårggåliddje: Lisa Lyngman Gælok

Anmärkning
För barn

Tablåinnehåll
Samsändning med NRK Sámi Radio Morgonprogram vardagar 07.05 - 09.00

Anmärkning
Kultur

Tablåinnehåll
Samsändning med NRK Sámi Radio Morgonprogram vardagar 07.05 - 09.00

Anmärkning
Kultur

Anmärkning
Övrig musik

Tablåinnehåll
Från morgonen

Anmärkning
Övrig musik, Repris

Tablåinnehåll
O??asat, dálkedie?ut ja áigeguovdilis ságat, mánáid- ja nuoraidprográmmat, musihkka ja guoimmuheapmi/ Nyheter, väderrapporter och aktualiteter, barn- och ungdomsprogram samt musik och underhållning. Från morgonen

Anmärkning
Aktualiteter, Repris

Tablåinnehåll
Samiska nyheter på svenska O??asat, dálkedie?ut ja áigeguovdilis ságat, mánáid- ja nuoraidprográmmat, musihkka ja guoimmuheapmi/ Nyheter, väderrapporter och aktualiteter, barn- och ungdomsprogram samt musik och underhållning. Från morgonen

Anmärkning
Aktualiteter, Repris

Tablåinnehåll
Barnradio Sájvva-Gånågis lijkkuj Elsa brevav. Dal bässá vas áhtjev ja vieljav iejvvit. "Áhttje" ávvusit tjuorvvu. "Áhttje!" Rájdo birra Elsa Sájvva-Gånågisá rijkan la geldulasj ja oavdos giehtto Elsa Laula birra gut gähttjal áhtjes ja unnavieljas gádjot gudi libá jávre vuolláj Sájvva-Gånågisá rijkan virddum. Elsa Laula lij almma ulmusj Juska dát la subtsas de Elsa Laula lij almma ulmusj. Sån lij jállo ja ájnas ja sámij riektáj viessoma tjadá bargaj. Sájvva-värált Subttsasin Elsa Sájvva-Gånågisáv iejvvi gut ietjas rijkan årru. Sájvva l dagu ietjá muodugasj värált, gånnå umasse sámij basse ilmeniera ja hálde årru. Sájvva l tjáppa, tjuovggis sadje, valla gássjel la väráldij gaskav mannat. Jus riekta lidjin dåssjå noajde, sámij basse nissuna ja ålmmå gudi dav nahkin. Sájvva-ulmutja lidjin fávro, ja javllin sijá älo lidjin dåssjå bedjada. Almmavuohta ja subtsas tjuolmmasi aktan Mánnáradio subtsas Elsa Laula birra segat åsijt sáme mytologidjas ja Elsa Laula almma viessomis. Dán subttsasa Elsa ij oalle jalik almma nissun sjatta. Sämmi bále ihkap subtsas ájádusájt buktá gåktu l udnásj biejve nuorra sábmen viessot. Jur dagu Elsa, sámemáná viessu guovte väráldin - sáme ja dáro - ij la agev nav álkke. 100-årsjubileum 100 jahkásasj ávvudibme Subttsasin Elsa brevajt ja girjijt tjállá. Dav almmavuodan aj dagáj. Tjoahkkij sámijt vuostasj rijkkatjåhkanibmáj Roandemin jagen 1917. Subttsasin gåhtjoduvvá "tjåhkanibme nieljijn biekkajn". Tjåhkanibme ávvudallá 100 jage ávvudimev jagen 2017.   Tjálle: Johan Sandberg Mcguinne ja Anne Wuolab Oavdástalle: Elina Israelsson Tjuorgge: Emma Fox Sandberg Buvtadiddje: Jenny Israelsson Skoglund Jårggåliddje: Lisa Lyngman Gælok Från morgonen

Anmärkning
För barn, Repris

Tablåinnehåll
Samsändning med NRK Sámi Radio Morgonprogram vardagar 07.05 - 09.00 Från morgonen

Anmärkning
Kultur, Repris

Tablåinnehåll
Nyheter och program

Tablåinnehåll
Direkt från Staare2018 Rádio Sápmi

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Samiska nyheter på svenska O??asat, dálkedie?ut ja áigeguovdilis ságat, mánáid- ja nuoraidprográmmat, musihkka ja guoimmuheapmi/ Nyheter, väderrapporter och aktualiteter, barn- och ungdomsprogram samt musik och underhållning.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Direkt från Staare2018 Rádio Sápmi

Anmärkning
Aktualiteter

Anmärkning
Övrig musik

Anmärkning
Lättlyssnat

Utgivning

År/datum
2018-02-05

Kanal

Utgivning
Stockholm : SR, Sápmi

Utgivningsland
Sverige

Exemplar

Ljud
stereo

Filbeskrivning
48 kHz, 160 kbit/s

Leverantör
SR

Arkivnummer
XA_sr_sapmi_2018-02-05Kungl. biblioteket