Skriv ut sidan
Länk till sidan

SR, Radio Sweden (FM) 2018-07-02

Fullständig tablå

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Ajan tasalla aamusta pitäen. Margith Huhtala työskentelee työvälitystoimistossa Sandvikenissa työnvälittäjänä. Hän kertoo, mitä CV:stä ei sovi unohtaa. Testauksessa lisäksi plogging eli roskajuoksu. Ohjelman juontaa Tytti Jussila. Huomenta Ruotsin aiheissa: Gotlannissa Visbyssä on koolla politiikan kerma ja aamun aikana puhutaan lisäksi verenluovutuksesta. SM-veckan -urheiluviikko käynnistyy jälleen pian -  tällä kertaa kisataan etelässä Helsingborgissa ja Landskronassa. Tytti Jussila Samsänds i P2, P6 och Sisuradio 6.00-6.35.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Sveriges Radio Sisuradio tarjoaa ohjelmaa laidasta laitaan Ruotsin suomenkieliselle väestölle. / Sveriges Radio Sisuradio gör program för, av och med folk med anknytning och intresse för finska i Sverige. Samsänds i P2, P6 och Sisuradio.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Ajan tasalla aamusta pitäen. Margith Huhtala työskentelee työvälitystoimistossa Sandvikenissa työnvälittäjänä. Hän kertoo, mitä CV:stä ei sovi unohtaa. Testauksessa lisäksi plogging eli roskajuoksu. Ohjelman juontaa Tytti Jussila. Huomenta Ruotsin aiheissa: Gotlannissa Visbyssä on koolla politiikan kerma ja aamun aikana puhutaan lisäksi verenluovutuksesta. SM-veckan -urheiluviikko käynnistyy jälleen pian -  tällä kertaa kisataan etelässä Helsingborgissa ja Landskronassa. Tytti Jussila Samsänds 06:34-06:35 i P2, P6 och Sisuradio.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Samiska nyheter på svenska O??asat, dálkedie?ut ja áigeguovdilis ságat, mánáid- ja nuoraidprográmmat, musihkka ja guoimmuheapmi/ Nyheter, väderrapporter och aktualiteter, barn- och ungdomsprogram samt musik och underhållning.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Morgonprogram vardagar 07.05 - 09.00

Tablåinnehåll
Barnradio Elsa sov aehtjie jïh onnevïelle dåerede ihke gööledh. Aeredsbiejjiem onne jaevrien nelnie guaka jïh Elsa muerjieh tjöönghkeminie. Dle stoerre tjeejskedimmie gåvla. Viehkehth! Manne dabranamme, Mattias gylje... Raajroen bïjre Elsa Saajve-gånkan rïjhkesne lea gieltegs jïh magihkeles heamture Elsa Laulan bïjre, gie pryövoe sov aehtjie jïh onnevïelle beerkedh, mij saajve-gånkan rïjhkesne dabranamme. Akte jaevrien nuelesne. Elsa Laula gååvnesi Soptsestimmiem lea akte heamture. Bene Elsa Laula aarebi gååvnesi. Dïhte akte eadtjohke, vihkeles nyjsenæjja mij saemiej reaktaj åvteste barki, abpe sov jieliemisnie. Saajve-veartene Heamturisnie Elsa Saajve-gånkam råaka. Dïhte jïjtje rïjhkesne orre. Saajve lea aelhkemes goh parallelle veartene buerkiestidh. Akte veartene mesnie ovmessie saemien aejlies veasomh jïh voejkenh årroeh. Saajve pråvhkoe tjaebpies sijjie årrodh. Bene geerve lea, vearteni gaske baalkerdidh. Dïhte lij maam-akt mij barre nåejtieh meehtin. Saajve-almetjh eevre faavroes lin, jïh dej ealoeh lin veelkes. Rïektes veartene jïh heamture plotnesjægan Maanaradijoven heamture Elsa Laulan bïjre ovmessie aath saemien mytologijeste plotnesje, seamma aejkesne goh bielieh Elsa Laulan rïektes jieliemistie meatan. Numhtie heamturem dovne fiktijve jïh saetnies seamma aekjesne sjædta. Heamturem maahta aaj åssjalommh gåaskodh guktie lea noere saemie daenbien årrodh. Seamma goh Elsa, saemien maanah tjuerieh göökte veartaninie jieledh. Saemien veartene, jïh daaroen veartene. Jïh ij dïhte iktesth dan aelhkie. 100 jaepieh heevehtimmie Heamturisnie Elsa Laula dovne prievieh jïh gærjah tjaala. Dïhte rïektes veartanisnie aaj tjeeli. Dïhte aaj Elsa gie voestes saemien laantetjåanghkoem Tråantesne øørnesovvi, 1917. Heamturisnie "Tjåanghkoe njieljie bïegki gaske" gohtje. Dïhte tjåanghkoe tjuetie jaepieh 2017 heevehte.   Tjaelije: Johan Sandberg Mcguinne jïh Anne Wuolab Dorjehtæjja: Máret Steinfjell Illustratöre: Emma Fox Sandberg Buektiehtæjjah: Jenny Israelsson Skoglund

Anmärkning
För barn

Tablåinnehåll
Samsändning med NRK Sámi Radio Morgonprogram vardagar 07.05 - 09.00

Anmärkning
Kultur

Anmärkning
Övrig musik

Anmärkning
Övrig musik

Tablåinnehåll
Iltapäivän maanantaissa pyrähdetään Almedalenin politiikkaviikolle ja mietitään, miten naurettavaa urheilu voikaan olla. Terveyden- ja sairaanhoito on noussut yhdeksi syksyn vaalien keskeisimmistä kysymyksistä. Iltapäivä tapaa Almedalenissa Övertorneån terveyskeskuksen toimintapäällikkö Elisabeth Eeron ja sairaanhoitaja Marie Huhtasen. Kysymme, miten sairaanhoidolla menee pienillä paikkakunnilla ja haja-asutusalueella? Poliisi lisää rajatarkastuksia Ruotsin satamissa ja lentokentillä ja nyt myös EU:n sisällä matkustaessa voidaan vaatia näyttämään passia tai kansallista ID-korttia. Sisu-uutisten reportteri Laura Santala kertoo, miten tämä vaiktuttaa esimerkiksi Suomen matkoihin. Viime viikolla Iltapäivässä puhuttiin jalkapallosta, ja tämä herätti närää osassa kuulijakuntaa. Tänään kysymmekin: Mikä on se kaikkein naurettavin urheilulaji? Voiko formula-kuski kutsua itseään urheilijaksi tai onko curling lähempänä biljardin peluuta kuin urheilua? Soita ja avaudu mielestäsi naurettavimmasta urheilulajista sisuvastaajaan numeroon 08 784 2400 tai meilaa osoitteeseen iltapaiva@sverigesradio.se Iltapäivässä meillä on nyt heinäkuussa lyhyemmät lähetysajat ja ohjelman päätteeksi kuulemme Soilin seurassa -ohjelman uusinnan. Soilin vieraana on tänään näyttelijä ja draamapedagogi Minni Grevelius Edlund, joka menetti koko perheensä vuoden 2004 tapaninpäivän tsunamissa. Iltapäivä iltapaiva@sverigesradio.se Sänds även kl 20.04. Samsänds i P2, P6 och Sisuradio.

Tablåinnehåll
Sveriges Radio Sisuradio tarjoaa ohjelmaa laidasta laitaan Ruotsin suomenkieliselle väestölle. / Sveriges Radio Sisuradio gör program för, av och med folk med anknytning och intresse för finska i Sverige. Samsänds i P2, P6 och Sisuradio.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Lastenohjelma. Tänään tarjoillaan leikkivinkkejä. Luvassa on noitasopan keittoa sekä aarteenetsintää. Tuomo Rouhiaisen toimittama ohjelma on uusinta vuodelta 2010. Lektips. Tuomo lär oss leka skattjakt och koka häxsoppa. Repris från 2010. Från morgonen. Samsänds i P2, P6 och Sisuradio.

Anmärkning
För barn, Repris

Tablåinnehåll
Rádio Sápmi

Tablåinnehåll
Samiska nyheter på svenska O??asat, dálkedie?ut ja áigeguovdilis ságat, mánáid- ja nuoraidprográmmat, musihkka ja guoimmuheapmi/ Nyheter, väderrapporter och aktualiteter, barn- och ungdomsprogram samt musik och underhållning.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Rádio Sápmi

Tablåinnehåll
Ljiljape o politikano kurko ando Almedalen, avdive asune so phenol o sherutno kotar e Vänsterpartiet o Jonas Sjöstedt. Savi si ljengi politika anglal o alosaribe?

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
A stunning win over Mexico means Sweden will forge ahead with its World Cup dreams. Find out how they did it, and what lies ahead for the team in the knockout stages. And a new book seeks to understand how Almedalen - Sweden's so-called "rock festival for politics" - has grown over the years. We speak with the book's editor about the 50-year-old phenomenon. Teachers are in short supply but a project in Stockholm hopes to tap into the educational talent that newly arrived immigrants and asylum seekers bring with them. As many head off on vacation this summer, it's full steam ahead for some holidaymakers. Our reporter discovers why some families are choosing to ride on trains instead of planes for environmental reasons. Reporters: Brett Ascarelli    Dave Russell   Producer/presenter: Frank Radosevich Från torsdagen

Anmärkning
Aktualiteter, Repris

Anmärkning
Information

Tablåinnehåll
Tauotonta musiikkia Sisuradiossa soi monenlainen musiikki.

Anmärkning
Lättlyssnat

Tablåinnehåll
Ljiljape o politikano kurko ando Almedalen, avdive asune so phenol o sherutno kotar e Vänsterpartiet o Jonas Sjöstedt. Savi si ljengi politika anglal o alosaribe? Från eftermiddagen

Anmärkning
Nyheter, Repris

Anmärkning
Aktualiteter

Utgivning

År/datum
2018-07-02


Utgivning
Stockholm : SR, Radio Sweden (FM)

Utgivningsland
Sverige

Exemplar

Ljud
stereo

Filbeskrivning
48 kHz, 160 kbit/s

Leverantör
SR

Arkivnummer
XA_sr_srifm_2018-07-02Kungl. biblioteket