Skriv ut sidan
Länk till sidan

SR, P1 2018-08-14

Fullständig tablå

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Översättning: Sara Mannheimer, Elisabeth Hjorth, Kholod Saghir Uppläsning: Saga Gärde / Rasha Alqasim Diktsamling: "Jag matar kriget med dem jag älskar", 10TAL Bok, 2018 MUSIK Jóhann Jóhannsson: De luce et umbra EXEKUTÖR Jóhann Jóhannsson elektronik, Hildur Gudnadottir cello, ACME string Quartet Från i eftermiddags.

Anmärkning
Kultur, Repris

Tablåinnehåll
Svenskarnas turistparadis, men också ett land som i drygt fyra år styrts av militären. Idag blir det Thailandspecial med särskilt fokus på kvinnans roll i det thailändska samhället. Gäster: Anders Engvall, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på Thailand. Jesper Bengtsson, författare och Thailandkännare. Sutip Austad, odlare, entreprenör och kokboksförfattare. Natasha Webster, kulturgeograf Programledare: Margita Boström Producent: Minna Grönfors Från i eftermiddags.

Anmärkning
Aktualiteter, Repris

Tablåinnehåll
Kortprogrammet Språkbiten, med frågor ur tidigare Språket, sänds i sommar tisdagar 00.50, från 26 juni till och med 14 augusti. Innehåll nedan! Språkbiten i sommar tisdagar 00:50, från 26 juni till och med 14 augusti. 26 juni: Antalet bokstäver i olika alfabet varierar från tolv till över 70 tecken. Henrik Rosenkvist berättar vad det beror på och vilket språk som har endast tolv bokstäver. 3 juli: En lyssnare retar sig på att vissa säger öppna upp och stänga ner när det borde räcka med öppna och stänga, men Ylva Byrmans förklaring gör henne mindre irriterad. 10 juli: Hur är det egentligen med användningen av "man" istället för att säga "jag", varför gör man det? Och har olika dialekter andra personliga pronomen än vårt standardspråk? Henrik Rosenkvist reder ut. 17 juli: När är började vi använda ordet "uppdatering" på det sätt vi gör i sociala medier idag? Ylva Byrman har svar. 24 juli: En lyssnare undrar varför vi säger "hopp" till våra hundar istället för "hoppa", och språkvetare Henrik Rosenkvist ger oss en utförlig förklaring. 31 juli: Det här med taltempo är ju mycket omtalat, kanske framförallt hur snabbt det pratas i TV och Radio nu för tiden. Vad beror egentligen taltempo på och varför har människor olika taltempo i olika åldrar? Ylva Byrman svarar. 7 augusti: Är det okej att använda ett annat språk än det man hade på 40-talet i en serie som utspelar sig just på 40 talet. Henrik Rosenkvist avslöjar även om det finns några speciella regler för hur lång en förkortning får vara. 14 augusti: Ylva Byrman besvarar en fråga om skillnaden mellan orden DE och DEM.

Anmärkning
Vetenskap

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Gunnar Bolin samtalar med författaren Sigge Eklund, regissören Suzanne Osten och radiokollegan Emma Engström om Ingmar Bergmans sjuttonde biofilm i egen regi. Producent: Thella Johnson Från i söndags.

Anmärkning
Kultur, Repris

Tablåinnehåll
Programledare: Marie-Louise Kristola. Hyggesrester kan bli en viktig råvara för att klara klimatmålet för vägtrafiken. Men skogens biologiska mångfald hotas om inte reglerna vässas för hur uttaget ur skogen går till. Politiker pekar på skogen för att minska utsläppen från trafiken. Trädtoppar, grenar och barr - så kallad grot -  samt stubbar som lämnas kvar från skogsavverkningar, är viktiga för de många djur, svampar och växter som ingår i skogens ekosystem. Det finns också en fara för att skogsmarken blir försurad när avverkningsresterna inte lämnas kvar, eftersom trädens gröna delar innehåller näringsämnen som återförs till marken och buffrar mot försurning. Klotet besöker ett hygge tillsammans med Johnny de Jong, forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet. Han reder ut hur den biologiska mångfalden och miljön påverkas av ett massivt ökat uttag av kvarlämnad, död ved.  Och hur mycket av den bensin och diesel som används idag, som kan ersättas med biodrivmedel utan att hota mångfalden. Vid Kastets sågverk i Gävle pågår utveckling för att tillverka pyrolysolja av sågspån. I nästa steg kan oljan utvecklas till fordonsbränsle. Hur det går till beskriver Charlotta Thedéen, hållbarhetsdirektör vid Setra.  I studion diskuterar Jan Terstad vid Naturskyddsföreningen och Olof Johansson, skogspolitisk chef vid Sveaskog, hur mycket uttag för biobränsle skogen tål. Programledare: Marie-Louise Kristola. Programmet är en repris från den 25 april. Från i söndags.

Anmärkning
Vetenskap, Repris

Tablåinnehåll
Det har kallats fjärde generationens forensik, att identifiera personer utifrån några få kännetecken. I lagens namn har besökt Londonpolisen för att se hur super recognizers, superigenkännare, jobbar. Bakom begreppet super recognizer döljer sig personer som är extremt bra på att känna igen och minnas ansikten. Det upptäcktes under forskning på ansiktsblindhet. Forskarna träffade på människor som hade så svårt att komma ihåg ansikten att de inte ens kände igen sina respektive. Men de fick även höra ifrån en annan kategori; människor som tyckte sig vara extremt bra på att komma ihåg ansikten. En polis som Josh Davies, forskare i psykologi, intervjuat hade gått på en gata i London och sett en person han kände igen från en övervakningsbild han sett en gång ett och ett halvt år tidigare. Mannen, som hade fångats av en kamera när han begick ett väpnat rån, kunde gripas och polisen hittade bytet från rånet. Här finns testet som kan ge en fingervisning om din egen förmåga till ansiktsigenkänning. Reporter: Erik Petersson. Från i söndags. Sänds även natt mot onsdag kl. 03.35.

Anmärkning
Sociala frågor, Repris

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Köerna i sjukvården har varit ett av årets viktigaste politiska diskussionsämnen. Lösningen är - enligt Alliansen - ett återinförande av Kömiljarden, som infördes första gången 2008. Kömiljarden är ett slags belöningssystem som ger mer pengar åt de landsting som lyckas korta köerna. Så fort socialdemokraterna kom till makten igen togs kömiljarden bort. Trots att den faktiskt hade lyckats korta köerna. Men å andra sidan hade den fått andra oönskade effekter. Men vad är det då som ligger bakom den här metoden att styra med hjälp av belöningar? Och vad är det som är bra med det om man som politiker vill skapa förändring - och vad talar emot? Den 11 december 2008 presenterade den dåvarande socialministern Göran Hägglund kömiljarden. Idag är han PR-konsult och sitter i styrelsen för bland annat det privata vårdföretaget Aleris.  - Utgångspunkten var att svensk sjukvård har dragits med ett bekymmer som gör att vi sticker ut i förhållande till andra länder, att många människor tvingas vänta väldigt länge på vården. Och vi funderade på hur vi kan förändra det här. Kömiljarden fick tidigt kritik - från Läkarförbundet och Vårdförbundet som menade att kömiljarden riskerade att tränga undan de patienter som behövde komma på återbesök, eftersom landstingen fokuserade på att få ner de köer som gav extra medel - något som sedan styrktes när Socialstyrelsen utvärderade kömiljarden. Man menade att det fanns undanträngningseffekter, men kunde inte säga exakt hur mycket som skapats av just kömiljarden. Men Karin Rågsjö, Vänsterpartiets talesperson i sjukvårdsfrågor, tror att ett prestationsbaserat system skapar just sådana effekter: - Det handlar om morötter - fixa det här snabbt så får ni en hög med morötter och då blir man styrd av morotstänkandet. Man avverkar köerna med dem som kommer in, men de som ska på återbesök hamnar någon annanstans för de får man inga morötter för. Men oavsett hur vi ser på saken har den här typen av styrning ökat de senaste 30 åren. Att styra genom morötter eller prestationsbaserade bidrag är en del av det man brukar kalla New public management. Efter finanskrisen på 90-talet började man - oavsett regering - styra allt mer med hjälp av olika typer av prestationssystem. Politikerna ville inte längre bara dela ut pengarna, utan också få reda på vad de resulterade i. Det säger Shirin Ahlbäck-Öberg - som är statsvetare vid Uppsala universitet: - Det kommer under en tid med omfattande byråkratikritik. Den offentliga sektorn växte väldigt mycket under efterkrigstiden och man började tala om svällande byråkratier. Parallellt med ett svårt statsfinansiellt läge under 80- och 90-talen, gällde det att ta vara på skattekronorna och att pengarna användes på ett effektivt sätt. Det blev ett väldigt tydligt fokus på resultat, något man inte talat om på samma sätt tidigare. Katarina von Arndt katarina.von_arndt@sr.se Från i torsdags.

Anmärkning
Aktualiteter, Repris

Tablåinnehåll
Bokcirkeln är tillbaka! Tillsammans med er lyssnare, författaren och poeten Agnes Lidbeck, skribenten och författaren Göran Greider så bokcirklar vi kring Ingmar Bergmans bok "Laterna Magica." Tillsammans med författaren och debattören Göran Greider, poeten och författaren Agnes Lidbeck bokcirklar vi kring Ingmar Bergmans självbiografiska roman "Laterna Magica." När vi först möter vår huvudperson är året 1918, den nyfödda Ingmar Bergman svävar mellan döden och livet och kan inte bestämma sig om han vill leva eller inte. Varmt välkomna att vara med och läsa! Till första träffen har vi läst fram till sidan 84. Programledare: Marie Lundström Producent: Alba Mogensen Från i söndags

Anmärkning
Kultur, Repris

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Från 1974.

Anmärkning
Kultur

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
På vissa förskolor talas så lite svenska att forskare varnar för att barn med annat modersmål inte får möjlighet att lära tillräcklig svenska för att klara skolan. En del barn i förskolan får inte möjlighet att lära sig tillräcklig svenska för att klara skolan, visar forskning. De svensktalande barnen har blivit för få för att barn med annat modersmål få möjlighet att lära sig fungerande svenska.  Både förskollärare och forskare är oroliga för att det ska leda till att barnen aldrig får en chans att komma in i samhället. Men ingen har kartlagt hur stort problemet är. I programmet medverkar Tunde Puskas, lektor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet och Polly Björk-Willén, biträdande professor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. Programmet är en repris från den 7 maj 2018. Lotta Nylander vet@sverigesradio.se Från i går.

Anmärkning
Vetenskap, Repris

Tablåinnehåll
Nyligen förkunnade påven att dödsstraff är oacceptabelt i alla situationer och han ändrade då den katolska kyrkans ståndpunkt. Det nya ställningstagandet kan komma att bli ett dilemma i USA där en majoritet av landets 70 miljoner katoliker är för fortsatt dödsstraff. Hör ett reportage av Sten Sjöström från Virginia.

Liran i fritt fall. Reportage om hur påvens uttalande om att avskaffa avrättningar påverkar USA:s katoliker. Stefan Löfven frågas ut i Ekots partiledarutfrågning. Analys av utfrågningen.

Turkiet står mitt i en ekonomisk kris som förvärrades i helgen då USA:s president Donald Trump beslöt att kraftigt höja tullarna på stål och aluminium från Turkiet. Den turkiska liran har hittills i år fallit med 40 procent mot den amerikanska dollarn. Hör Peter Elam Håkansson, investeringschef på fondbolaget East Capital, och Paul Levin, direktör på institutionen för Turkietstudier på Stockholms universitet.

Det är statsminister Stefan Löfvens tur att frågas ut i Ekots partiledarutfrågningar. Vad väntar sig lokala partiföreträdare för Socialdemokraterna för besked från statsministern? Hör kommunstyrelsens ordförande i Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Andra delen av Ekots partiledarutfrågningar. Statsminister Stefan Löfvén (S) frågas ut av Ekots Monica Saarinen och Daniel Alling.

Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach analyserar utfrågningen statsminister Stefan Löfven (S). Hör även Veronica Palm, tidigare riksdagsledamot för socialdemokraterna, numera s-märkt skribent och krönikör och Cecilia Stegö Chilò, tidigare chef för den mariknadsliberala tankesmedjan Timbro, numera styrelseproffs

Under natten har bilar brunnit på flera håll i landet, framförallt i Göteborg. Hur drabbas de boende av bilbränderna? Hör Peo Venander, P4 Göteborg, på plats i Frölunda och Tommy Öster, P4 Väst, på plats i Trollhättan.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Från i går.

Anmärkning
Telefonväkteri, Repris

Tablåinnehåll
Morgonandakten hålls av prästen och satirtecknaren Kent Wisti från Lund. - Våra liv är en karusell av föreställningar, möjligheter och begränsningar. Det är veckigt att leva men allt går att omsluta i någon slags ömhet.  Ur dagens andakt Text Jeremia 9:23 Musik Visa från Utanmyra, Jan Johansson Du är visst lycklig för ingenting, tonsatt dikt av Pär Lagerkvist. Musik Frida Öhrn och Bo Sundström. Andakten är en återutsändning. Producent Agneta Nordin Lokatt Media? för Sveriges Radio Malmö liv@sverigesradio.se Gamla repriser

Anmärkning
Andliga frågor

Tablåinnehåll
Översikt, varningar och regionala väderprognoser från SMHI för ett dygn framåt.

Anmärkning
Väder

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Socialdemokraternas Stefan Löfven gästar Ekots partiledarutfrågningar. Innehållet i politiken står i fokus när Monica Saarinen och Daniel Alling möter partiledarna. Följ utfrågningen direkt, med start 7:15 i P1.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Ekonomiekot är Ekots nyhetsprogram om senaste nytt i ekonomins värld.

Anmärkning
Ekonomi

Tablåinnehåll
Vetenskapsnyheter från alla tänkbara forskningsområden. Här får du som lyssnare ofta höra nyheten innan den blir uppmärksammad av övriga media. Sänds i P1.

Anmärkning
Vetenskap

Tablåinnehåll
Socialdemokraternas Stefan Löfven gästar Ekots partiledarutfrågningar. Innehållet i politiken står i fokus när Monica Saarinen och Daniel Alling möter partiledarna. Följ utfrågningen direkt, med start 7:15 i P1.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
- Så kom dagen när jag fyllt nio år och kände mig instängd gården och längtade efter större vyer och äventyr. Lilian Levin är psykolog, psykoterapeut, föreläsare och konsult. I mer än tjugo år har hon jobbat med flyktingbarn i Sverige och i världen - bland annat Bosnien, Kosovo och Kurdistan. Producent: Gunilla Nordlund tankar@sverigesradio.se Sänds även kl. 21.45.

Anmärkning
Andliga frågor

Tablåinnehåll
Översikt, varningar och regionala väderprognoser från SMHI för ett dygn framåt.

Anmärkning
Väder

Tablåinnehåll
Socialdemokraternas Stefan Löfven gästar Ekots partiledarutfrågningar. Innehållet i politiken står i fokus när Monica Saarinen och Daniel Alling möter partiledarna. Följ utfrågningen direkt, med start 7:15 i P1.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven frågas ut av Monica Saarinen och Daniel Alling i Ekots partiledarutfrågning. Hur tycker partiledarna att sjukvården, klimatarbetet och integrationen fungerar? Vad vill de se för förändringar om de hamnar i regeringsställning efter valet? Och med vem kan de tänka sig att regera? Den 13-22 augusti 2018 frågas riksdagens partiledare ut av Ekots Monica Saarinen och Daniel Alling. I dag har turen kommit till Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Producent: Magnus Westberg

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Översikt, varningar och regionala väderprognoser från SMHI för ett dygn framåt.

Anmärkning
Väder

Tablåinnehåll
Socialdemokraternas Stefan Löfven gästar Ekots partiledarutfrågningar. Innehållet i politiken står i fokus när Monica Saarinen och Daniel Alling möter partiledarna. Följ utfrågningen direkt, med start 7:15 i P1.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Socialdemokraternas Stefan Löfven gästar Ekots partiledarutfrågningar. Innehållet i politiken står i fokus när Monica Saarinen och Daniel Alling möter partiledarna. Följ utfrågningen direkt, med start 7:15 i P1.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Ekonomiekot är Ekots nyhetsprogram om senaste nytt i ekonomins värld.

Anmärkning
Ekonomi

Tablåinnehåll
Vetenskapsnyheter från alla tänkbara forskningsområden. Här får du som lyssnare ofta höra nyheten innan den blir uppmärksammad av övriga media. Sänds i P1.

Anmärkning
Vetenskap

Tablåinnehåll
Socialdemokraternas Stefan Löfven gästar Ekots partiledarutfrågningar. Innehållet i politiken står i fokus när Monica Saarinen och Daniel Alling möter partiledarna. Följ utfrågningen direkt, med start 7:15 i P1.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Lagen kräver lika tillgång till kultur oavsett funktionsvariation - ändå brister anpassningen. Tova Gerges romandebut Pojken dröjer kvar.

Anmärkning
Kultur

Tablåinnehåll
Socialdemokraternas Stefan Löfven gästar Ekots partiledarutfrågningar. Innehållet i politiken står i fokus när Monica Saarinen och Daniel Alling möter partiledarna. Följ utfrågningen direkt, med start 7:15 i P1.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Socialdemokraternas Stefan Löfven gästar Ekots partiledarutfrågningar. Innehållet i politiken står i fokus när Monica Saarinen och Daniel Alling möter partiledarna. Följ utfrågningen direkt, med start 7:15 i P1.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Ring P1 från Stockholm med Socialdemokraternas ledare, statsminister Stefan Löfven som fick frågor om bland annat förortsbränder, anhörigvård och klimatet. Programledare: Sofie Ericsson Sänds även i kortversion kl. 21.35 och i morgon kl. 05.35.

Anmärkning
Telefonväkteri

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Programledare: Ulrica Hjalmarsson Neideman. Att bli medveten om sin andning är ett hett spår inom både stresshantering och träning. Vid långvarig stress kan andningen bli ytlig och snabb och ibland behövs hjälp för att hitta tillbaka till det djupa, lugna, andetaget. Kristina Kumlin var framgångsrik fotomodell, men på insidan kände hon sig tom. Hon tog droger och mådde dåligt i många år. För henne var andningen en nyckel till att må bättre. I dag är hon yogalärare och ger oss sina bästa tips för en lugnare andning. Redan i livmodern tränar vi oss på att andas, det är en förutsättning för vårt liv. Eric Herlenius, professor i pediatrik vid Karolinska Instututet, försöker förstå vad det är som händer vid plötslig spädbarnsdöd, när ett litet barn slutar andas. I studion medverkar även Walter Osika, docent i klinisk neurovetenskap och stressforskare, vid Karolinska Institutet. Sänds även natten mot torsdag kl. 02.02 och på lördag kl. 08.05

Anmärkning
Vetenskap

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Människans mått är ett livsfilosofiskt program om vår tids besatthet av mätningar: av den egna kroppen, och av samhällskroppen. Hur påverkas vi av pulsklockor och kvalitetsmätningar? Är det ett problem när olika mått blir våra viktigaste mål? Sänds även kl 20.03 och natt mot torsdag kl 01.02.

Anmärkning
Sociala frågor

Tablåinnehåll
Sänds även kl. 19.35.

Anmärkning
Sociala frågor

Anmärkning
Kultur

Tablåinnehåll
Diktare läser (andras) dikt: "Epilog för alla röster" av Paul Andersson Urval och uppläsning: Håkan Sandell Diktsamling: "Ett andetag djupt är livet", Wahlström & Widstrand, MUSIK Hugo Alfvén: Sarabande ur Gustav II Adolf EXEKUTÖR Stig Westerberg, Sveriges Radios Symfoniorkester Sänds även i natt 00.02.

Anmärkning
Kultur

Tablåinnehåll
Är neandertalarna världens mest förtalade folk? Ny forskning visar att inte var några dumskallar. Tvärtom. Kanske var de lika smarta som vi. Och deras gener lever kvar i oss. Neandertalarna var länge urtypen för den brutala grottmänniskan, våldsam och enfaldig. Men en lång rad upptäckter under de senaste åren visar att de faktiskt tycks ha varit ganska lika oss moderna människor. De målade bilder av djur, prydde sig med smycken och fjädrar och mycket tyder på att de också hade ett språk. Det berättar arkeologen Johan Sterner i Lund som doktorerar på neandertalarnas användning av eld, och Joao Zilhao, arkeolog i Barcelona som gjort flera av de senaste upptäckterna. Kanske neandertalarna var så lika oss att vi helt enkelt har blandats genetiskt, och det är därför de inte finns kvar. De har med andra ord assimilerats i oss, enligt vissa forskare, till exempel antropologen John Hawks. Repris från 19 april i år. Tomas Lindblad vet@sr.se Sänds även kl. 20.35 och i morgon kl. 05.02. REPRIS från 19 april i år

Anmärkning
Vetenskap

Tablåinnehåll
Med ekonomi och sport. Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Översikt, varningar och regionala väderprognoser från SMHI för ett dygn framåt.

Anmärkning
Väder

Tablåinnehåll
Skådespelare, 43 år. Född och bosatt i Köpenhamn. Debuterar som Sommarvärd. Det strävsamma duvparet som bygger bo i kastanjeträdet, hans 9 månader gamla dotter som upptäcker världen genom att smaka på allt och trafiklarmet utanför ett café mitt i Köpenhamn. Vardagens små detaljer hamnar i fokus när Thure Lindhardt Sommarpratar. Om en ständig längtan. En längtan svår att sätta ord på. En längtan om att alltid vara på en annan plats. Om att åka över broar. Både som privatperson och i sin yrkesroll. "Ingen lever förgäves. Vi hör ihop och den enes erfarenhet blir allas erfarenhet. Vi lär ständigt av varandra." Om Thure Lindhardt Prisbelönt och hyllad skådespelare hemma i Danmark. I Sverige mest känd som Sofia Helins motspelare i den svensk-danska tv-serien Bron. Fick redan som 12-åring en liten roll i filmen Pelle Erövraren. Medverkat i Hollywoodfilmerna Änglar och demoner och Into the Wild samt spelat förövaren i tyska filmen 3096 dagar om kidnappningen av Natascha Kampusch. Hade en av huvudrollerna i Flamman och citronen, en av de dyraste filmerna i dansk filmhistoria. Spelade under våren Gogols Revisorn på Nørrebro Teater i Köpenhamn. Har undervisat 200 präster i hur tro bäst förmedlas i en predikan. Producent: Henrik Johnsson Sänds även kl. 22.30.

Anmärkning
Underhållning

Tablåinnehåll
Hur snål, slösaktig, rik eller fattig vågar man visa sig för sin dejt den första tiden? Och varför bråkar svenska par något så infernaliskt om just pengar? Elin och Jonas grälar aldrig om pengar, förmodligen för att de har planerat sin ekonomi minutiöst från början och fram till dess att döden skiljer dem åt. Min pappa har skojat lite om att vi har testamente, skuldebrev och samboavtal. Han förstår väl också att det är bra att ha, men känner inte till så många andra som har det. Klara Zimmergren gästas av familjekonomen Sharon Lavie, som tycker att det är viktigt, och till och med romantiskt, att våga prata pengar under nyförälskelsen. Pengar i relationen representerar makt, och ekonomisk ojämlikhet kan ställa till det i balansen mellan makarna.

Anmärkning
Sociala frågor

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Med det senaste i sportens värld.

Anmärkning
Sport

Tablåinnehåll
Traditionell indisk dans, mango-lassi, religiösa spänningar och världens sämsta luft. Allt detta diskuteras i Margita Boström eget specialprogram med inriktning på just Indien. Här kan du se en video med dagens dansuppvisning i studion! Gäster: Per J Andersson, författare, journalist och Indienkännare Henrik Chetan Aspengren, forskare på utrikespolitiska institutet och expert på hindunationalismen Usha Balasundram, danslärare samt Sofia Balasundram, dansare Hans-Christen "HC" Hansson, professor i luftföroreningar på Bolincentret vid Stockholms universitet. Sänds även kl. 00.02.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Nyhetssändning från kulturredaktionen P1, med reportage, nyheter och recensioner.

Anmärkning
Kultur

Tablåinnehåll
Översikt, varningar och regionala väderprognoser från SMHI för ett dygn framåt.

Anmärkning
Väder

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Brokollaps i Italien. Nattens bilbränder i Västsverige. Kaspiska havet. Lekplatskontroller. Älgarna i höst. Räddningsfartyget Aquarius i Medelhavet. Tyska ensamstående föräldrar blir fler. Rumänien protester.

Nu undrar vi hur säkra våra barns lekplatser egentligen är. Ekot har gjort en granskning som visar att var tionde kommun inte gör de säkerhetskontroller som dom ska. Varje år söker omkring 18 000 barn akut vård efter att ha skadat sig på en lekplats.

Officiellt är det i huvudsak mammorna som tar hand om barnen i Tyskland. Men verkligheten visar att en förändring är på gång. Vår utsända Luise Steinberger gav sig ut i Berlin och mötte en verklighet som är mer mångfacetterad.

Polisen misstänker att bränderna kan vara samordnade. Men i så fall av vem och varför? Hör bland andra Robert Karlsson, biträdande regionpolischef i Väst, Ann-Sofie Hermansson, kommunalråd (S) och Jonas Ransgård, kommunalråd (M) och Karl Robbjens, distriktstyrelseledamot (SD) Göteborg. Vår reporter Kalle Wannerskog medverkar också.

För andra gången nekas fartyget att lägga till i hamn. Ombord finns 141 personer som plockats upp från två olika båtar. Hur ska den här situationen lösas? Hör Karin Hållsten, Sveriges Radios utsända i Paris, Anna Sjöblom, Läkare utan gränser och Pia Berglund, vice vd på Svensk sjöfart.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Brokollaps i Italien. Nattens bilbränder i Västsverige. Kaspiska havet. Lekplatskontroller. Älgarna i höst. Räddningsfartyget Aquarius i Medelhavet. Tyska ensamstående föräldrar blir fler. Rumänien protester. Direktsänt aktuellt magasin.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Ekonomiekot är Ekots nyhetsprogram om senaste nytt i ekonomins värld.

Anmärkning
Ekonomi

Tablåinnehåll
Nyhetssändning från kulturredaktionen P1, med reportage, nyheter och recensioner. Sänds även kl. 22.55.

Anmärkning
Kultur

Tablåinnehåll
Multikonstnären St Vincent besökte Sverige i helgen - P1 Kultur träffade henne. Och möt Pussy Riots Masja Aljochina som just nu turnerar i Storbritannien med en föreställning baserad på hennes bok Riot Days. En av de mer hajpade och uppmärksammade artister som spelade under årets Way out west-festival i helgen som gick, var den amerikanska artisten St Vincent, eller Annie Clark som hon egentligen heter. Hon beskrivs ofta som en multikonstnär med lika stor intresse för det visuella och det musikaliska som det litterära. P1 Kulturs reporter Matilda Källén träffade henne för att prata om människans fula sidor; att lindra lidande och om Dorian Grays porträtt.  I höstas kom Pussy Riot-medlemmen Maria "Masja" Aljochina ut med en uppmärksammad bok om tiden i fängelse. Just nu turnerar hon i Storbritannien med en föreställning som bygger på boken. När hon så sent som i förra veckan skulle åka till Edinburgh och Fringefestivalen för att inleda turnén, stoppades hon av den ryska säkerhetstjänsten på en av Moskvas flygplatser. Via omvägar lyckades hon ändå ta sig ut ur landet. I två längre reportage av P1 Kulturs Fredrik Wadström möter vi en av Pussy Riots medlemmar som för sex år sedan dömdes till fängelse.  Programledare: Saman Bakhtiari Producent: Eskil Krogh Larsson

Anmärkning
Kultur

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Om hur språket används och förändras, om språkvård och om hur språk och samhälle ömsesidigt påverkar varandra. Var med och ställ dina frågor om språk. Programledare: Emmy Rasper. Språket gör nu sommaruppehåll men vecka 26-33 kommer vi att återutsända höjdpunkter från den gångna säsongen. Programmet måndag den 18 juni (med repriser den 19 och 21 juni) är det sista före sommarens uppehåll. Vi kommer däremot att återutsända höjdpunkter från den gångna säsongen på tisdagar 19:03 (med repris söndagar 07:05) från 26 juni till och med 14 augusti. Vecka 26 utgår reprisen och vecka 27 utgår både tisdagens och söndagens sändnig p.g.a. Almedalsveckan. Ett kortprogram, Språkbiten, med frågor och svar från tidigare år sänds tisdagar 00:50. Språkfrågor och -reflektioner som uppstår under sommaren samlar vi på hög till den 20 augusti då den nya säsongen börjar! Trevlig sommar! Emmy Rasper, programledare för Språket Sänds även på söndag 07.03.

Anmärkning
Vetenskap

Tablåinnehåll
Från kl. 11.35.

Anmärkning
Sociala frågor, Repris

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Människans mått är ett livsfilosofiskt program om vår tids besatthet av mätningar: av den egna kroppen, och av samhällskroppen. Hur påverkas vi av pulsklockor och kvalitetsmätningar? Är det ett problem när olika mått blir våra viktigaste mål? Från i förmiddags.

Anmärkning
Sociala frågor, Repris

Tablåinnehåll
Är neandertalarna världens mest förtalade folk? Ny forskning visar att inte var några dumskallar. Tvärtom. Kanske var de lika smarta som vi. Och deras gener lever kvar i oss. Neandertalarna var länge urtypen för den brutala grottmänniskan, våldsam och enfaldig. Men en lång rad upptäckter under de senaste åren visar att de faktiskt tycks ha varit ganska lika oss moderna människor. De målade bilder av djur, prydde sig med smycken och fjädrar och mycket tyder på att de också hade ett språk. Det berättar arkeologen Johan Sterner i Lund som doktorerar på neandertalarnas användning av eld, och Joao Zilhao, arkeolog i Barcelona som gjort flera av de senaste upptäckterna. Kanske neandertalarna var så lika oss att vi helt enkelt har blandats genetiskt, och det är därför de inte finns kvar. De har med andra ord assimilerats i oss, enligt vissa forskare, till exempel antropologen John Hawks. Repris från 19 april i år. Tomas Lindblad vet@sr.se Från kl. 12.10. Sänds även kl. 05.02.

Anmärkning
Vetenskap, Repris

Tablåinnehåll
Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ord. Vardagar 18.55-19:00 i P4 + 20:55-21:00 i P1.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Det brister för en av landets största motståndare till FRA-lagen, Fredrick Federley. Till slut röstar han ändå ja för den nya signalspaningslagen. Varför gick han emot sin egen övertygelse? UR. Del 4 av 8 Lyssna på programmet här Reporter: Daniel Persson Mora Medverkande: Fredrick Federley, Camilla Lindberg, Mikael Odenberg

Anmärkning
Utbildning

Tablåinnehåll
Valda delar ur morgonens sändning. Från i morse. Sänds även i morgon kl. 05.35.

Anmärkning
Telefonväkteri

Tablåinnehåll
- Så kom dagen när jag fyllt nio år och kände mig instängd gården och längtade efter större vyer och äventyr. Lilian Levin är psykolog, psykoterapeut, föreläsare och konsult. I mer än tjugo år har hon jobbat med flyktingbarn i Sverige och i världen - bland annat Bosnien, Kosovo och Kurdistan. Producent: Gunilla Nordlund tankar@sverigesradio.se Från i morse.

Anmärkning
Andliga frågor, Repris

Tablåinnehåll
Översikt, varningar och regionala väderprognoser från SMHI för ett dygn framåt.

Anmärkning
Väder

Tablåinnehåll
Här hör du Ekots nyhetssändningar. Senaste nytt - dygnet runt, året om.

Anmärkning
Nyheter

Tablåinnehåll
Med det senaste i sportens värld.

Anmärkning
Sport

Tablåinnehåll
Direktsänt aktuellt magasin. Fördjupar dagens stora händelser i Sverige och världen.

Anmärkning
Aktualiteter

Tablåinnehåll
Skådespelare, 43 år. Född och bosatt i Köpenhamn. Debuterar som Sommarvärd. Det strävsamma duvparet som bygger bo i kastanjeträdet, hans 9 månader gamla dotter som upptäcker världen genom att smaka på allt och trafiklarmet utanför ett café mitt i Köpenhamn. Vardagens små detaljer hamnar i fokus när Thure Lindhardt Sommarpratar. Om en ständig längtan. En längtan svår att sätta ord på. En längtan om att alltid vara på en annan plats. Om att åka över broar. Både som privatperson och i sin yrkesroll. "Ingen lever förgäves. Vi hör ihop och den enes erfarenhet blir allas erfarenhet. Vi lär ständigt av varandra." Om Thure Lindhardt Prisbelönt och hyllad skådespelare hemma i Danmark. I Sverige mest känd som Sofia Helins motspelare i den svensk-danska tv-serien Bron. Fick redan som 12-åring en liten roll i filmen Pelle Erövraren. Medverkat i Hollywoodfilmerna Änglar och demoner och Into the Wild samt spelat förövaren i tyska filmen 3096 dagar om kidnappningen av Natascha Kampusch. Hade en av huvudrollerna i Flamman och citronen, en av de dyraste filmerna i dansk filmhistoria. Spelade under våren Gogols Revisorn på Nørrebro Teater i Köpenhamn. Har undervisat 200 präster i hur tro bäst förmedlas i en predikan. Producent: Henrik Johnsson Från kl 13.00

Anmärkning
Underhållning, Repris

Utgivning

År/datum
2018-08-14

Kanal

Utgivning
Stockholm : SR, P1

Utgivningsland
Sverige

Exemplar

Ljud
stereo

Filbeskrivning
48 kHz, 160 kbit/s

Leverantör
SR

Arkivnummer
XA_sr_p1_2018-08-14Kungl. biblioteket