Begrän­sad service i sommar

KB:s service är begränsad mellan 24 juni och 18 augusti. Det innebär att du kan få vänta längre på svar i kontakt med våra handläggare eller vid beställning av material.

Läs mer på kb.se

Välkommen till SMDB

Om

Svensk mediedatabas, SMDB, är Kungliga bibliotekets söktjänst för de audiovisuella samlingarna. Här hittar du över tio miljoner timmar audiovisuellt material; bland annat tv, radio, video, biovisad film, skivor, datorspel och film från filmarkivet i Grängesberg. Läs mer om samlingarna.

Tillgång

De audiovisuella samlingarna är endast öppna för forskning och research. Materialet är tillgängligt på KB i Humlegården samt som fjärrlån på dvd till utvalda bibliotek. Läs mer om tillgång till samlingarna.

Forskare och forskarstudenter verksamma vid svenska lärosäten, statliga institut och myndigheter får ta del av material som är relevant för deras forskning på distans genom den webbaserade tjänsten Box. Läs mer om fjärraccess här.

Hantering av personuppgifter

Kungliga biblioteket hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR (2018). Läs mer om hur det funkar här.

Så här hanterar KB personuppgifter i denna tjänst.

För dig som har användarkonto i Svensk mediadatabas, läs om hur KB hanterar dina personuppgifter.

Besök oss

På KB finns forskarrum för dig med användarkonto i SMDB. Du bokar forskarrum i KB:s bokningssystem. Rummen är tillgängliga under Audiovisuella mediers öppettider.

KB samlar in allt

KB:s uppdrag är att samla in, beskriva, bevara och tillgängliggöra allt material som har framställts och spridits offentligt i Sverige utan att värdera innehållet. Användare bör vara medvetna om att KB:s samlingar innehåller äldre begrepp, bilder och annat historiskt innehåll som idag kan uppfattas som stötande såväl som kränkande eller bara allmänt föråldrat. Sådana uttryck som återspeglar författarnas/skaparnas attityder i sin tid kan väcka starka känslor idag, men är en del av vår historia och därför nödvändiga för vår förståelse av det förflutna.

Kungl. biblioteket