Skriv ut sidan
Länk till sidan

Leif Alpsjös samling


1976-1981

Utgivning

År/datum
1976-1981

Samlingar

Anmärkningar

Innehåll
Samlingen omfattar: 28 videoband, två olika system, 11 ljudspolar

Sammanfattning
Denna samling med spelmansmusik och intervjuer av spelmän har kommit till genom ett idogt arbete av Leif Alpsjö (f. 1943) från Viksta, uppvuxen i Uppsala, under åren 1975-1981. Själv riksspelman på fiol sedan 1974 och spelman på nyckelharpa har han forskat kring denna musik. Han har besökt många spelmän och traditionsbärare, som nu inte längre lever, i deras hem och gjort inspelningar med professionell utrustning. De videoband och ljudband Statens ljud- och bildarkiv har fått är en del av detta omfattande material. Leif Alpsjö, från vilken denna gåva kommer, är numera i första hand konsertspelman och underhållare, men ger även kurser på fiol och nyckelharpa samt i bygdedans och gammaldans. Banden innehåller musik, intervjuer och samtal. Porträtt ges av framträdande spelmän som berättar om sin bakgrund, sin musikaliska utveckling och sina inspirationskällor. De utbyter också tankar och idéer om olika spelmanstraditioner, dialekter, folkmusik- och spelmansideal. Vidare samtalas också om musiken som dansmusik, hur musiken utformas med tanke på att den dansas till. På ett av videobanden förekommer en demonstration av olika typer av bygdedanser. Innehållsbeskrivningen av video- och ljudupptagningarna har gjorts efter genomgång av banden och utifrån skriftlig dokumentation. I dokumentationen finns även för en del av inspelningarna uppgift om låttitlar. I stort är banden av god ljudkvalitet.

Villkor för anv
Icke kommersiellt bruk i ordinarie verksamhet

Arkiv

Leverantör
Gåva Leif AlpsjöKungl. biblioteket