Skriv ut sidan
Länk till sidan

Elden - vår vän och fiende


[19--]

Utgivning

År/datum
[19--]

Utgivningsland
Sverige

Anmärkningar

Sammanfattning
Del 1: Hur brand uppstår För att brand skall uppstå erfordras ett brännbart ämne, värme och luft. Filmen visar i verkliga bilder och i "trick" hur brand uppstår när dessa faktorer uppträder samtidigt. Del 2: Hur man släcker Filmen visar de tre sätt man använder för att släcka brand: kylning (värmen bort), kvävning (luften bort), lämpning (det brännbara bort). Därefter följer exempel på släckning i praktiken. Slutligen exempel på ett rådigt ingripande. Försöket med bensinångans antändning genom ett rör kan utföras av läraren, men största varsamhet bör iakttagas. Explosionsrisken poängteras för eleverna. Del 3: De vanligaste brandorsakerna i hemmet Här påvisas de olika slag av risker, såsom öppen eld, levande ljus, lek med tändstickor, brandfarliga vätskor, fel användning av elektriska, misskötsel av pannrum, skorstensstock, sängrökning m m. Då rödsprit är ur handeln bör termen av läraren ersättas med T-sprit. Eleverna bör vara informerade om S-märkningens innebörd. 1207

Språk
svenska

Speltid
12/13/18 min.

Exemplar

Antal enheter
1

Hastighet
24 fps

Ljud
optiskt

Färg
färg

Mått
16 mm

Materialbas
polyester

Kondition
bildstörning färgförändringar, repig film, åldringsproblem

material saknas material saknas i början, material saknas i slutet

Leverantör
Mediecenter 1999-04-27

Arkivnummer
FI99-0094


Filbeskrivning
programström CBR, 6 Mbit/s, MPEG-1 layer 2, 48 kHz, 160 kbit/s

Arkivnummer
ZA_FI99-0094Kungl. biblioteket