film-video Krafter som formar


[19--]

Utgivning

År/datum
[19--]

Utgivningsland
Sverige

Anmärkningar

Sammanfattning
I den här filmen ges exempel på krafter i verksamhet och på former som dessa krafter bildar. Filmen ger inga färdiga svar utan vill uppmuntra kritiskt granskande och förmåga att finna logsika samband. Därför kommenteras inte skeendena, utan åskådarens egen fantasi och kreativitet lämnas fritt spelrum. De skeenden som visas är både sådana som åskådaren kan känna igen från sin egen vardag och sådana som är mindre vanliga. I filmen exemplifieras vindens kraft, mekanisk tryckkraft, elastiska krafter, vattenkraft, vattnets tyngskraft, värme, eld, hetta, ljus, magnetisk kraft, elektrisk kraft, väder, sammanpressande kraft, tid och tillväxt samt fysisk energi. 2982

Språk
engelska

Speltid
13 min.

Exemplar

Antal enheter
1

Hastighet
24 fps

Ljud
optiskt

Färg
färg

Mått
16 mm

Materialbas
polyester

Kondition
bildstörning repig film, åldringsproblem

Leverantör
Mediecenter 1999-04-27

Arkivnummer
FI99-1522


Filbeskrivning
programström CBR, 6 Mbit/s, MPEG-1 layer 2, 48 kHz, 160 kbit/s

Kondition
bildstörning repig film, åldringsproblem FI99-1522

Arkivnummer
ZA_FI99-1522
Kungl. biblioteket