film-video Reaktionsbetingelser


1966

Utgivning

År/datum
1966

Utgivningsland
Sverige

Anmärkningar

Sammanfattning
Ur industriell synpunkt är det givetvis angeläget att den avsedda reationen sker så fullständigt som möjligt, så att utbytet blir optimalt. Det är också av vikt att reaktionstiden är kort, då ju tid betyder pengar. Man kan, ibland med enkla medel, påverka utbytet och reaktionstiden. Genom försök i laboratorieskala med varierande tryck, temperatur och koncentration samt kanske prov med katalysatorernas betydelse. De påverkar ej själva jämviktsläget, men gör reaktionen möjlig i en del fall. Vätesuperoxidens sönderfall påskyndas av mangandioxid, med hämmas av fosforsyra. Båda verkar som katalysatorer. Platinas betydelse berörs också. Filmen sammanfattas med att man påpekar vikten av att i industriella processer en noggrann övervakning sker av de olika reaktionsbetingelserna. 3001

Språk
svenska

Speltid
10 min.

Exemplar

Antal enheter
1

Hastighet
24 fps

Ljud
optiskt

Färg
färg

Mått
16 mm

Materialbas
polyester

Kondition
bildstörning repig film

Leverantör
Mediecenter 1999-04-27

Arkivnummer
FI99-1537


Filbeskrivning
programström CBR, 6 Mbit/s, MPEG-1 layer 2, 48 kHz, 160 kbit/s

Kondition
bildstörning repig film FI99-1537

Arkivnummer
ZA_FI99-1537
Kungl. biblioteket