Skriv ut sidan
Länk till sidan

Sveriges radios beredskapsband


[195-]

Utgivning

År/datum
[195-]

Samlingar

Anmärkningar

Anmärkning
Dokumentationen består av: tablåer och bilagor, vilka är sorterade efter accessionsnummer och återfinns i pärm märkt Dokumentation R92/001-1120. I de flesta fall förekommer dessa i två exemplar. Inspelningarnas innehåll har dessutom fastställts och i somliga fall kompletterats efter avlyssning. I vissa fall har ytterligare information även gått att finna på de kartonger som ljudspolarna förvaras i. Övrig dokumentation består av historiska böcker gällande Koreakriget och Kalla kriget, uppslagsverken Svenska diskografier, rapporten "Förfäras ej. 50 år med det psykologiska försvaret - en biografi om en svensk myndighet" av Eino Tubin, jubileums-dvd:n ”Statens ljud- och bildarkiv 1979-2004”, samt radioprogram som sänts i Sveriges radio P2 1985-04-08 vilket innehåller programpunkterna ”Tillbaka till 50-talet” och ”Om kriget hade kommit”

Innehåll
Samlingen omfattar: 318 ljudspolar (269 poster) samt dokumentation

Sammanfattning
Inspelningarna innehåller en unik samling radioprogram som iordningställdes i beredskapssyfte i händelse av krig under det tidiga 1950-talet. Bakgrunden till iordningställandet var Koreakrigets utbrott vilket ökade rädslan för att ett nytt världskrig skulle bryta ut. I förebyggande syfte iordningställde därför Radiotjänst, dåvarande Sveriges Radio, ett antal radioprogram som skulle kunna tas i bruk i en krissituation. De iordningställda programmen omfattar totalt 7 dygn vilka framställdes i 12 exemplar. Samlingen donerades av Sveriges Radios beredskapsavdelning i samråd med Riksradions programarkiv till SLBA 1989. Värt att notera är att leveransen enligt den följesedel och det överlåtelsebrev som upprättades i samband med leveransen skall innehålla program som omfattar totalt sju veckor. Detta stämmer dock inte överens med vad som faktiskt är levererat. Radioprogrammen är iordningställda någon gång mellan 1951 och 1953, men ett exakt årtal för iordningställandet har inte lyckats fastställas. Inspelningarna innehåller i huvudsak underhållningsprogram i form av musikprogram där dåtidens populära schlagers med artister och låtskrivare som Les Paul, Cole Porter, Povel Ramel, Alice Babs, Evert Taube m.fl. spelades. Ett relativt stort antal inspelningar innehåller symfonier och konserter komponerade av bland andra Schumann, Beethoven, Mozart och Lehár samt musikstycken och potpurrier framförda av Varietéorkestern eller Radiosymfonikerna, inte sällan under ledning av Sune Waldimir, Åke Jelving eller Stig Rybrant. Bland inspelningarna förekommer även humorprogram, sketcher och revyer där personer som Stig Järrel, Kjell Stensson, Eva Dahlbeck och Astrid Lindgren medverkar. Inspelningarna består därutöver av gudstjänster, i huvudsak förrättade av pastor Gunnar Dahmén och komminister Bror Axel Lindörn, barnunderhållning samt lyriska och dramatiska uppläsningar författade av Pär Lagerkvist, Verner von Heidenstam, Nils Ferlin m.fl. Ett antal programpunkter som förekommer i tablåerna är återkommande. Sådana är bl.a. ”Tjugo frågor”, ”Morgonmelodier: Georg Eliasson spelar grammofon”, ”Grammofontimme”, ”Underhållningsprogram”, ”Barnteatern” samt diverse gudstjänster vilka förekommer i samtliga tablåer. Utrymme i tablån har dessutom lämnats för programinslag som nyheter och meddelanden eller grammofon. Dessa programinslag skulle dock ha varit direktsända i händelse av att programmen sänts och existerar således endast i tablån – men inte som fysiska objekt. För varje programdygn förekommer sju programpunkter för nyheter och meddelande eller grammofon, om 30 till 45 minuter vardera. Det inspelade materialet för ett dygnsprogram uppgår därmed inte till 24 timmar, utan uppskattningsvis till ca 17 timmar per dygn. Ljudspolarna har delats in i sju olika serier som baseras på dygnens sju veckodagar. Samtliga poster har delgivits en huvudtitel som i många fall överrensstämmer med titeln på programinslagen som anges i tablåerna. Vid behov har dock beskrivande titlar konstruerats

Arkiv

Leverantör
Sveriges radios beredskapsavdelningKungl. biblioteket