film-video fonogram TV film-video fonogram TV film-video fonogram TV Malmö opera


1989-2006

Utgivning

År/datum
1989-2006

Utgivningsland
Sverige

Samlingar

Kollektion

Anmärkningar

Anmärkning
Dokumentationen består av: Text på bandomslag och på etiketter på kassetterna. Med leveransen bifogad lista över repertoaren 1989-2008. Avskrifter från programblad som fortfarande finns kvar i Malmö operas arkiv

Innehåll
Samlingen omfattar: 225 VHS-kassetter, 16 Betacam SP-kassetter, 144 än så länge okatalogiserade ljudkassetter, 5 okatalogiserade cd-skivor och 12 okatalogiserade DAT-band.

Sammanfattning
Det som idag heter Malmö opera och musikteater bildades 1931 som Föreningen Malmö Stadsteater. Vid tiden för föreningens bildande fanns en opinion i Malmö som efterlyste ett forum som riktade in sig på dramatisk teater, något de inte tyckte att den mer operettinriktade Hippodromen gav tillräckligt av. Föreningen hade en tongivande ordförande i den socialdemokratiske kommunalpolitikern Emil Olsson. Det var Olsson som drev teaterärendet och såg till att byggandet av en ny teaterbyggnad genomfördes. Bygget inleddes på grund av konjunkturskäl mitt under andra världskriget och invigdes den 25 september 1944. Byggnaden ansågs då vara norra Europas mest moderna teater. Teaterbyggnaden kombinerar en funktionalistisk uppdelning i flera byggnadsvolymer för olika ändamål. Efter att länge ha fungerat som ekonomisk förening ombildades föreningen 1990 och blev Aktiebolaget Malmö Stadsteater. Detta var dock inte ett långvarigt namn och 1993 övergick bolaget i Malmö Musik och Teater AB. I vardagstal kallades teatern då Malmö musikteater. År 2002 byttes namnet återigen, nu till Malmö Opera och Musikteater AB - i dagligt tal Malmö Opera. Denna namnförveckling är viktig att veta om då man tar sig an samlingen, eftersom material kring samma företeelse kan ha katalogiserats under olika namn beroende på när inspelningen är ifrån. Malmö opera och musikteater har sedan nittiotalet haft en mycket turbulent tid, där succéer som Kristina från Duvemåla och Miss Saigon blandats med både byråkratiska och ekonomiska tvister. En stor del av detta, från inspelningar av uppsättningar till intervjuer med kommunalpolitiker kan återfinnas i samlingen Malmö opera. Materialet är mycket variationsrikt och en mycket god källa till kunskap om både svensk opera och den kulturpolitiska utvecklingen i Öresundsregionen under 1990- och 2000-talen.

Det är enkelt att dela in den största delen av beståndet i videosamlingen i två huvudgrupper. Den ena består framför allt av videoupptagningar på VHS-band från föreställningar. Totalt finns 88 unika inspelningar av detta slag, men flera av dem finns kopierade på fler än en bärare. Den andra stora delen är tv-inspelningar av program som relaterar till eller diskuterar Malmö opera. Detta är framför allt nyhetssändningar och musikprogram. Det stora värdet av dessa är egentligen inte att materialet är unikt utan snarare den mödosamma processen att få vetskap om programmens existens och sändningstider och dylikt som skulle vara mycket tidskrävande att göra i efterhand. Det är totalt 155 inslag, varav vissa är kopior men som antingen spelats in vid olika tillfällen eller blivit klippta så att de inte är identiska och har därför katalogiserats var för sig. Utöver dessa två stora kategorier av material finns en mindre del PR-material i samlingen, och vissa inspelningar från TV som inte alls berör Malmö opera, till exempel andra operaföreställningar eller filmadaptioner av sådant som satts upp vid Malmö opera.

Arkiv

Leverantör
Malmö opera
Kungl. biblioteket