Skriv ut sidan
Länk till sidan

Andréeskeppets hemfärd


september-oktober 1930

Namn

Personer
Boge, Gustaf (fotograf)

Lithberg, Nils (medverkande)

Stauning, Thorvald (medverkande)

Svedberg, Ivar (medverkande)

Gustav V , kung av Sverige, 1858-1950 (medverkande)

Utgivning

År/datum
september-oktober 1930

Samlingar

Kollektion

Anmärkningar

Sammanfattning
Bildbeskrivningen från textblad med filmens stumtexter. "Filmreportage: Svensk Filmindustri. Foto: Gustaf Boge". (Norge) Kajen i Tromsö. Likvagnar, omgivna av kransbärande matroser kör bortöver. Äldre herrar vid relingen på kanonbåten 'Svensksund' (Nils Lithberg med flera). Sjöfåglar svävandes under himlen, sedda genom riggen. De blomsterhöljda kistorna på kanonbåtens akterdäck. Upphängda kransar. Ångare i 'Svensksunds' kölvatten, förmodligen norska marinens bevakningsfartyg 'Michael Sars'. Kanonbåtens akter med höga norska kustfjäll i bakgrunden. En matros hälsar med flaggan. En annan ångare passerar akter om 'Svensksund'. Subjektiv kamera med 'Svensksund' förbi ett mindre samhälle. Fjällbrant vid kusten. Segelbåt akter om 'Svensksund'. Ankrade fartyg av olika storlek passeras. Hedersvakt vid kistorna. Matros hälsar med flaggan. Kajen i Stavanger. Stor folkmassa väntar. Flera bilder från infarten till staden. (Sverige) Göteborgs hamn i kvällsbelysning. Subjektiv kamera förbi fartyg, bl a 'Gripsholm'. Flammande gaslågor på kajen. Fackelbärande studenter. 'Svensksund' löper in. "Från Göteborg fortsätter 'Svensksund' med Andréemännens kvarlevor kring södra kusten i vemodigt triumftåg. Befolkningen i Torekov går i båtar ut och bringar sin hyllning i blommor". Fiskebåt med många människor ombord. 'Svensksunds' blomsterhöljda däck. Några män bugar sig för kistorna. "Danska marinfartygen 'Löwenörn' och 'Argus' med statsminister Thorvald Stauning ombord konvojera 'Svensksund' från Lappegrundet". Båtarna kommer i kanonbåtens kölvatten. "Kronborg ger sorgesalut". Slottet ses på avstånd. Vit rök. "Med motorfartyget 'Rapid' kommer Hälsingborgs officiella representanter". 'Rapid' närmar sig 'Svensksunds' akter. "Överingenjör Svedberg, som konstruerat ballonghuset på Danskön, nedlägger ett ankare av lager". Ivar Svedberg vid kistorna. Helsingborgs hamn med många småbåtar. Fullsatta ångaren 'Landskrona' ligger jämnsides med 'Svensksund'. "Då 'Svensksund' åter stävar sydvart, nedkasta danska flygare en krans". Flygplanen i luften. Kransen faller ned i vattnet i en fallskärm. "De danska örlogsmännen salutera". Besättningen mannar reling. "Med Öresundsångaren 'Hälsingborg' ha Malmö stads representanter och studenter från Lund ångat 'Svensksund' till mötes". Studenter med flera ombord. "Ett kort uppehåll i Malmö hamn". Nya kransar läggs vid kistorna. Subjektiv kamera med 'Svensksund' ut ur hamnen. "Utanför Limhamn, där ett 50-tal flaggsmyckade fiskebåtar gått ut, ökas blomstergärden ytterligare". Stor småbåtsflotta följer. "Trelleborgsfärjan möter sorgeskeppet vid Falsterborev". En av tågfärjorna 'Kung Gustaf V' eller 'Drottning Victoria' möter. "På Kungsbron i Karlskrona vänta hedersplutoner i parad, stadens officiella män, läroverksungdomen och stora människoskaror". Soldater och civila. "Sedan 'Svensksund' förtöjt, gå befälhavande amiralen, sjöofficerssällskapets ordförande, deputationer med flera ombord". Officerare i paraduniform kommer med kransar. Musikkår spelar. Kransnedläggning vid kistorna. "Sista etappen inledes söndagen den 5 oktober vid Dalarö, där konvoj ansluter". Akterdäcket. Fartyg i kölvattnet. "Oscar Fredriksborg paraderar..". Subjektiv kamera förbi fästningen. Officerare vid kistorna gör honnör. "... och Vaxholm blir den sista i raden av alla de hyllande kuststäderna". Vaxholms fästning. Krans läggs ned vid kistorna. Vaxholms hotell. Småbåtar på fjärden. "En flottilj flyg, jagare och småbåtar följer 'Svensksund' och tätnar alltmera, ju längre in man kommer i skärgården". Subjektiv kamera bort från Vaxholm. Många motorbåtar. Mötande båt: 'Thjelvar'. Motorbåtsflottan. "'Svensksund' glider in till Skeppsholmen, där väntande skaror kanta stränderna, och..". Subjektiv kamera med 'Svensksund' fram till Pontonbron. "... kistorna föras under salut upp på Pontonbron". Matroser bär kistorna. "Här hälsar landets konung hjältarna välkomna till svensk jord". Konung Gustaf V kommer. "Kistorna bäras till de med vita blommor prydda vagnarna, och den långa processionen sätter sig i rörelse under kyrkklockornas dån". Kistorna placeras på vagnarna. Sorgetåget kommer med tre öppna katafalkvagnar. Svängande kyrkklockor. Lång sorgeprocession. "Genom täta skaror skrider tåget fram över Norrbro..". Norrbro sedd från Lejonbacken. Fanborg i täten, därefter musikkåren, vagnarna och folk med uppspända paraplyer. "... uppför Slottsbacken till den högtidliga jordfästningen i Storkyrkan". Fanborgen kommer mot kameran. Mycket lång bild, då hela tåget passerar. Svängande kyrkklockor. Proveniens SF kortfilm 831. GS september -71

Villkor för anv
Fritt tillgängligt i KB:s lokaler

Täckning
geonameId: 2666245Täckning

geonameId: 2663540Täckning

geonameId: 2678287Täckning

geonameId: 2692969Täckning

geonameId: 2721358Täckning

geonameId: 2701713Täckning

Speltid
14 min., 18 sek.

Ämne

SAB
Ncbi

Ndb

Mza

Prca

Originalformat

Originalets nummer
SF2569B

Originalsystem
Digital Betacam, optisk film: 35 mm

Ljud
mono

Färg
svartvitt

Arkiv

Leverantör
SVT

Exemplar

Filbeskrivning
MPEG-2, transportström CBR, 4,2 Mbit/s, 704 x 576 pixlar, MPEG-1 layer 2, CBR, 48 kHz, 16 bitar, 128 kbit/s

Arkivnummer
XA_TF10-4959Kungl. biblioteket