Skriv ut sidan
Länk till sidan

Bondetåget 1914


1914-02-06

Namn

Personer
Nyberg, Uno (medverkande)

Björkman, Anna (medverkande)

Gustav V , kung av Sverige, 1858-1950 (medverkande)

Gustav VI Adolf , kung av Sverige, 1882-1973 (medverkande)

Carl , prins av Sverige, 1861-1951 (medverkande)

Viktoria , drottning av Sverige, 1862-1930 (medverkande)

Margareta , kronprinsessa av Sverige, 1882-1920 (medverkande)

Gustav Adolf , arvprins av Sverige, 1906-1947 (medverkande)

Utgivning

År/datum
1914-02-06

Samlingar

Kollektion

Anmärkningar

Sammanfattning
"Bondetåget 1914". (Vinjett med standar och Pathétuppen nederst). Bondetågets upphovsman, lantbrukare Uno F Nyberg, poserar för kameran i en husport, klädd i fluga och stärkt skjortbröst. "Vid Centralen. Bondetågsmännen anlända". Bönder kommer ut från Centralen. Flera bilder. "Upplänningarna samlas vid Karlbergs slott". Bönder framför Karlberg med kaffemuggar i händerna. Bröd ligger på långbord. Friluftsgudstjänst från estrad framför slottet. Närmare kring talare på estraden. Upplänningarna sätter sig i rörelse. Kommer mot kameran. Flera bilder. "Efter gudstjänsten i Klara kyrka, där förut bondetågets delegerade, 10 man från hvarje landskap, samlats". Bönder kommer mot kameran på Klara kyrkogård. De samlas för marschen på intilliggande gata. "Avmarschen från Johannes kyrka". Ridande poliskonstapel, fanbärare och bönder kommer mot kameran. Täta åskådarled med viftande människor. "På Gustaf Adolfs torg. Det af svenska kvinnor skänkta baneret öfverlämnas". Fru Anna Björkman, född Deutgen, står på postamentet till statyn och talar. Lyssnande bönder. "Upplänningarne emottaga standaret". A Björkman överlämnar standaret. "Uppmarschen till slottet". Bönder på marsch från Gustaf Adolfstorg. I fonden Hotell Rydberg och huset till höger om detta med byggnadsställningar framför. Fullt med viftande människor på ställningarna. Flera bilder. Helbild av tåget på Norrbro. Slottet i fonden. Väldiga åskådarmassor. Inmarsch på yttre borggården. Marsch uppför Slottsbacken. Dalabönder vid sitt standar. Borggården. Inmarsch. Flera bilder. "På borggården. Konungens tal". Gustaf V i talarstolen. Helbild. "I redlige män af Sveriges bondestam". "I såväl goda som onda tider håller bandet mellan konung och folk och skall med Guds hjälp aldrig brista..". "Det är oron för fosterlandets säkerhet, som i dessa vinterdagar kommit Eder att lemna Edra lugna boningar..". "Jag lofvar att inte svika Eder..". "Må vi samfällt arbeta för rikets försvar". "Jag skall, Min plikt som Eder konung likmätigt, söka visa Eder vägen för att nå vårt gemensamma mål. Följen och stödjen Mig derföre allt framgent!" Standar bärs upp till konungen. Helbild av bönderna på borggården. De applåderar. "På Slottsbacken. Kronprinsens tal". Kronprins Gustaf Adolf talar vid obelisken. Utbringar ett fyrfaldigt leve. Flera bilder. "På yttre borggården. Prins Carls tal". Helbild. Närmare kring prins Carl, som utbringar ett leve. "Konungens minne till deltagarne i Bondetåget". Plakett med bilder av överst Gustaf V och Victoria, därunder kronprins Gustaf Adolf och Margareta med prins Gustaf Adolf mellan dem bägge. Svensk flagga, handkolorerad. Anmärkning: Censurnummer 10153, 16/2 1914. Proveniens Pathé och Svenska Biografteatern. AW oktober -67

Villkor för anv
Fritt tillgängligt i KB:s lokaler

Speltid
11 min., 14 sek.

Ämne

SAB
Ncaa

Ncab

Cha

Kc.5

Originalformat

Originalets nummer
SF2229 (1 20 50)

Originalsystem
Digital Betacam, optisk film: 35 mm

Ljud
stum

Färg
svartvitt

Arkiv

Leverantör
SVT

Exemplar


Filbeskrivning
MPEG-2, transportström CBR, 4,2 Mbit/s, 704 x 576 pixlar, MPEG-1 layer 2, CBR, 48 kHz, 16 bitar, 128 kbit/s

Arkivnummer
XA_TF10-4462



Kungl. biblioteket