film-video SF 2078


1909

Inslag

Sammanfattning
Soldater tar på skidororna. Trumpetare på skidor blåser till uppställning. Plutonen uppställd på skidor. Kommer åkande mellan höga snödrivor. Flera bilder av förbandet. Kartläsning. Soldaterna skottar snö bakom gärdesgård. Tältdelar fästs ihop. Kommisarie i arbete med grynpåsar etc. Skär fläsk. Tält reses. Övre delen klädd med tältdelarna. Mannar skottar snö. Vedhuggning. Skidåkare på fält. En enda. (00.02.39) Proveniens: Svenska Biografteatern neg 22.

Sammanfattning
Panorering förbi denna.En lapp kommer gående längs flaggstänger på perrongen. (Kungabesök väntas!). Vit villa (tillhörig ortens pamp, disponent Erstad). Soldater kånkar på långvirke på ett fält. Soldater gräver. Soldater ligger tätt intill varandra i skyttegrav. Soldater i skyttegrav skjuter och gör omladdningsrörelser. Framryckning på fält. "Fiender" med vita bindlar kommer springande. Skyttelinje alldeles intill glittrande bäck. En "fiende" fyller sin vattenflaska i bäcken, dricker. (Bra). Fälttelegraf. Roddbåt med soldater. Ror ut på älven, en häst tvingas simma efter. Artilleri i verksamhet. Rök och dimma. Rödakorsbil kommer på väg med träbro i fonden. Helbild, ljus. Signalist i arbete. Står på en sten vid en kornhässja. "Fiender" kommer i roddbåtar över älven i dimma. Flera ryttare kommer på landsväg i dimma, sedan officerare till fots. Rödakorsvagn med sjukbärare, tross. (Suggestiva bilder). Vita små tält reses. Vedbärare på tältplatsen. Kockar skär fläsk. Kokgrav. Kittlar hängs på en stör. Kokkärl hänger tätt intill varandra på en stång över graven. Kock rör om i kittel. Bröd skäres. Ätande mannar. (Grå bilder). (00.04.41) Proveniens: Svenska Biografteatern neg 41.

Sammanfattning
Avlämning för översten. Artilleristerna kommer mot kameran. I full galopp. Kommer mot kameran, hoppar över gärdesgård och andra hinder. (Bra!). (00.01.07) Proveniens: Svenska Biografteatern. Neg 37.Omkring 1910. AW september -67

Utgivning

År/datum
1909

Samlingar

Kollektion

Anmärkningar

Villkor för anv
Fritt tillgängligt i KB:s lokaler

Ämne

SAB
Ncc

Nccf

Nccg

Obr

Pcja

S-c

S-c(Sad)

Originalformat

Originalets nummer
SF2078 (0 01 00)

Originalsystem
Digital Betacam, optisk film: 35 mm

Ljud
stum

Färg
svartvitt

Arkiv

Leverantör
SVT

Exemplar


Filbeskrivning
MPEG-2, transportström CBR, 4,2 Mbit/s, 704 x 576 pixlar, MPEG-1 layer 2, CBR, 48 kHz, 16 bitar, 128 kbit/s

Arkivnummer
XA_TF10-4274
Kungl. biblioteket