Skriv ut sidan
Länk till sidan

Veckorevy 1920-07-31


1920

Hela eller delar av materialet finns även tillgängligt hos en annan källa. Se länken nedan.

Inslag

Sammanfattning
Löpning 100 meter. Segraren. Spjutkastare. Spjutnedslagen på planen. Svensk segrare. Höjdhopp. Häcklöpning. Datering oviss. Proveniens okänd. (00.01.17)

Sammanfattning
Entrén. Herrar i höga hattar hälsar på varandra. De går upp på en estrad. Landshövdingen (?) talar. En sångkör sjunger. Panorering av området vid Storsjön. Olika byggnader. Friluftsservering. Brunnskar med skulptur. Interiör. En gumma sitter och spinner. Interiör. ASEA:s utställning. Sal med konst (tavlor av norrländska målare). Skulpturer. Anmärkning: Utställningen öppnades 1920-07-08. Kulturmässa 1920-07-09 - 1920-07-12. Proveniens Skandia revy 95. (00.02.11)

Sammanfattning
Centralstationens trappa. E Brändström i sällskap med sin far, kommer tillsammans med andra resenärer. Nära kring E Brändström med blommor i famnen. Anmärkning: Fadern är förre ministern i Sankt Petersburg, generallöjtnant Edvard Brändström. Datering oviss. Proveniens Skandia revy 95, Lindebergsarkivet 2613. (00.00.14)

Sammanfattning
Civilklädda, före detta indelta soldater paraderar, därefter officerare. Husarer, uppställda på linje med prins Eugen i täten på heden. Regementet med musikkår i spetsen kommer i skritt. Prins Eugen till fots hälsar på en del prominenta gäster. En präst talar vid minnesstoden. Kring prins Eugen som gör honnör. Täckelset faller. Officerare intill stoden. Defilering i galopp förbi minnesstoden. Anmärkning: Honoratories: Generalmajor Gustaf Nyblaeus, landshövdingarna Ekman och Bergström, regementets pastor Nilsson med flera enligt Hvar 8 Dag. Proveniens Skandia 1048. (00.02.36)

Sammanfattning
"Det intressanta kanonfyndet från den vid Viksten förolyckade Riksnyckeln har underkastats sakkunnig granskning av major O Kuylenstierna och doktor O Janse". Herrar och damer kommer gående på en skogsväg. Kanonerna på marken. Anmärkning: Kanonerna befinner sig i närheten av Nynäshamn. Viksten är ett skär åtta kilometer nordöst om Landsorts fyrplats. Med på filmen är dessutom Professor Nils Ahnlund samt Kapten A. Örnberg. Datering troligen 1920-07-24. Proveniens Svenska Biografteatern. (00.00.15)

Sammanfattning
"Flygaren Fronval slår rekord i luftakrobatik med 902 loopings på icke fullt 4 timmar". Närbild Fronval. Planet på marken. 'F ABAD'. Planet startar. Loopingar, rollar etc. Planet landar. Fronval tar av sig flygarhuvan. Datering oviss. Proveniens Svenska Biografteatern. (00.00.38)

Sammanfattning
"Paris. Den officiella freden med Turkiet, då den sista fredstraktaten efter världskriget undertecknades, slöts utan stora ceremonier, det hela tog mindre än 5 minuter". Åskådare på Quai d'Orsay framför utrikesministeriet. Herrar som kommer nerför trappan blir filmade. "Tewrik, Turkiets delegerade, lämnar utrikesministeriet tillsammans med sina kolleger". Tewrik kommer utför trappan. Proveniens Svenska Biografteatern. (00.00.23)

Sammanfattning
Staty av Jeanne d'Arc till häst i Orléans. "Marskalk Foch anländer civil till Orléans för att deltaga i högtidligheterna". Foch inspekterar civilklädd trupper. Får blommor av en flicka, kysser henne på kinderna. "Festprocessionen lämnar Orléans katedral och skrider genom staden. Bland de främsta märkes marskalk Foch, nu i uniform". Gatan framför katedralen. (Paris) "Även i Paris hedrades den franska nationalhjältinnans minne av stora människomassor". Präster med mera defilerar förbi hennes staty. Ballonger sänds upp. Flera bilder av tåget. Datering oviss. Proveniens Svenska Biografteatern. (00.01.42)

Sammanfattning
"Die Konferenz in Spaa. Die ersten und einzigen authentischen Aufnahmen. Meste Woche - Wochenschau 26". "Panorama der Stadt Spaa". Panorering av staden från en höjd. "Die Villa La Fraineuse, der Sitz der Verhandlungen". Stenvilla i en park. Gendarmer marscherar bortåt. De delegerade på gårdsplanen anländer en efter en eller i grupper med följande texter: "Die Vertreter der Alliierten: Lloyd George, brittischer Premierminister". L George på trappa bland folk. Hälsar med käpp. "Der Vorsitzender der Konferenz, de la Croix, Premierminister Belgiens". "Der belgische Minister des Auswärtigen, Hymans". Herre på trappan. "Der japanische Bevollmächtigte, Baron Chinda". Baron Chinda går uppför trappan i regn. "Lord Curzon, England". Lord Curzon stiger ur bil, går uppför trappan. "Lord d'Abernon, brittischer Gesandter in Berlin und Mr Henderson". Lord d'Abernon och Henderson går ur bil. "General Foch mit seinem Stab". General Foch med stab går ur bil. "General Majlinse, belgischer Oberkommendant". "Admiral Lavavasseur, Frankreich". "Reichswehrminister Gessler und stab". Minister Gessler med stab går ur bil. "General Nollet von der Französischen Mission in Berlin". "General Bingham von der brittischen Mission in Berlin". "General von Seeckt mit seinem Stabe". "Die deutschen Vertreter bei der Conferenz". "Der Reichkanzler Fehrenbach vor seinem Villa. (Sorbier) mit Hofrat Puckass und Sekretärin Fräulein Lola du BoisRaymond". "Reichsminister des Auswärtigen Simons und Leg Rat Reinhardt". "Reichsjust Min Dr Heinze". "Reichswirtschaftsminister Dr Scholtz und Ernährungsminister Dr Hermes". "Vor dem deutschen Hauptquartier. Ankunft: Dr Rathenau, Dr von Stauss, Exc Bernhard Demburg und Hugo Stinnes". "Die deutsche Finanz- und Wirtschaftsgruppe: von Stauss, Melchior, Higart, Caspar, Schröder, Rathenau, Dernburg, v Stockhammer, Arnold, prof Bonn, Bensch und Wirth". "Hugo Stinnes fährt zur Konferenz. H Stinnes åker i bil. "Hotell Annette de Lublin, das deutsche Hauptquartier während der Konferenz". Anmärkning: Konferensen i den belgiska staden Spa, sydöst om Liege, pågick tiden 1920-07-05 - 1920-07-16 och gällde nedrustnings- och krigsskadeståndsfrågorna mellan de allierade och Tyskland. Tyskarnas begäran om lättnader avslogs. Under hot om sanktioner fick tyskarna gå med på de allierades villkor, riksvärnets nedskrivande till 100 000 man vid årets slut och månatliga kolleveranser på två miljoner ton. Proveniens Messter. (00.03.22) AW juli -70

Namn

Personer
Brändström, Elsa (medverkande)

Brändström, Edvard (medverkande)

Eugen , prins av Sverige, 1865-1947 (medverkande)

Fronval, (medverkande)

Tewrik, (medverkande)

Foch, Ferdinand (medverkande)

Hymans, Paul (medverkande)

Henderson, Arthur (medverkande)

George, David Lloyd (medverkande)

de la Croix, (medverkande)

Chinda, (medverkande)

Curzon, (medverkande)

d'Abernon, (medverkande)

Majlinse, (medverkande)

Lavavasseur, (medverkande)

Gessler, (medverkande)

Nollet, (medverkande)

Bingham, (medverkande)

Seeckt, (medverkande)

Fehrenbach, (medverkande)

Bois-Raymond, Lola du (medverkande)

Simons, (medverkande)

Reinhardt, (medverkande)

Heinze, (medverkande)

Scholtz, (medverkande)

Hermes, (medverkande)

Rathenau, Walter (medverkande)

Stauss, (medverkande)

Demburg, Bernhard (medverkande)

Stinnes, Hugo (medverkande)

Melchior, (medverkande)

Higart, (medverkande)

Caspar, (medverkande)

Schröder, (medverkande)

Dernburg, (medverkande)

Stockhammer, (medverkande)

Arnold, (medverkande)

Bonn, (medverkande)

Bensch, (medverkande)

Wirth, (medverkande)

Utgivning

År/datum
1920

Utgivningsland
Sverige

Produktionsnummer
83-96/9309 (R-VB:620284 prodnr)

Samlingar

Kollektion

Anmärkningar

Villkor för anv
Fritt tillgängligt i KB:s lokaler

Speltid
21 min.


Ämne

SAB
Ncad

Ngb

Nj

Bh

Id

Ijlb

In

Jc

K.51

Kj

Koaa

Prdb

Prdb:bf

Qz

Rba

S-c

Sab

Originalformat

Originalets nummer
SF272

Originalsystem
Digital Betacam, optisk film: 35 mm

Ljud
mono

Färg
svartvitt

Arkiv

Leverantör
SVT

Exemplar

Filbeskrivning
MPEG-2, transportström CBR, 4,2 Mbit/s, 704 x 576 pixlar, MPEG-1 layer 2, CBR, 48 kHz, 16 bitar, 128 kbit/s

Arkivnummer
XA_TF10-5173Kungl. biblioteket