fonogram-äldre Samling från Gunnar Jarring


[19--]

Utgivning

År/datum
[19--]

Utgivningsland
Sverige

Samlingar

Anmärkningar

Innehåll
Samlingen omfattar: 25 fonografcylindrar

Sammanfattning
Samlingen innehåller inspelningar från Turkiet troligen under 1920- och 1930-talet

Arkiv

Leverantör
Gåva Institutionen för lingvistik, Lunds universitet
Kungl. biblioteket