Skriv ut sidan
Länk till sidan

Eric Ericsons arkiv


[1936?]-2010

Utgivning

År/datum
[1936?]-2010

Samlingar

Kollektion

Arkivbildare


Anmärkningar

Anmärkning
Dokumentation finns för delar av materialet: numrerad innehållsförteckning, delvis med värdeomdömen, och inspelningsprotokoll med rubrik S:t Ericpassionen.

Relaterat material: Eric Ericsons samling med brevkorrespondens, kalendrar, föredrag, tal, manuskript m.m. är sökbart i Arken: https://arken.kb.se/SE-S-HS-Acc2010-61.

Katalogiseringen huvudsakligen utförd efter bärarnas omslag samt arkivbildarens dokumentation. Vissa externa informationskällor har använts, till exempel dokumentet "Eric Ericsons Kammararkör - konserter och inspelningar 1945-2021" från körens webbplats.

Innehåll
Omfattning: 693 kompaktkassetter, 26 CD, 90 CD-R, 227 BetacamSP, 15 LP, 356 DAT-kassetter, 16 VHS, 1 magnetband 1/4", 15 78-varvsskivor, 8 minidisc.

Sammanfattning
Om arkivbildaren: Eric Ericson, 1918–2013, var körledare och körpedagog. Han ledde körerna Orphei drängar (OD) 1952-1983, Radiokören (RK) 1951-1982 samt Eric Ericsons kammarkör (EEKK) 1945-2013 och var även en flitigt anlitad gästdirigent för andra svenska och utländska körer. Eric Ericson var lärare i kördirigering vid Musikhögskolan i Stockholm och anlitades ofta som körpedagog i hela världen. Han tilldelades ett flertal priser och utmärkelser, bland annat Polarpriset 1997.

Om samlingen: innehåller huvudsakligen inspelningar från konserter och körrepetitioner. De flesta av ljudinspelningarna är gjorda av arkivbildaren själv.

URI
https://arken.kb.se/SE-S-HS-Acc2010-61

Arkiv

Leverantör
Eric EricsonKungl. biblioteket