film-video Historisk dokumentation SKB (Svensk kärnbränslehantering). Band 30


2005

Digitalt material finns, kontakta KB för information om speciella regler för tillhandahållande.

Inslag

Personer
Liem, Anika (intervjuobjekt)

Anmärkning
Inspelat på Kommunhuset, Älvkarleby 2005-02-08

Sammanfattning
Anika Liem, SOS Älvkarleby, berättar om föreningen SOS Älvkarleby vars styrelse Anika satt i. Föreningens syfte var att hämta och sprida kunskap. Ej så mycket värdera för eller emot ett djupförvar

Personer
Skytt, Lars (intervjuobjekt)

Anmärkning
Inspelat på Kommunhuset, Älvkarleby 2005-02-08

Sammanfattning
Lars Skytt, kommunalråd i Älvkarleby kommun, berättar här mer utförligt om SKB:s verksamhet i kommunen under perioden 1999 till cirka tidigt 2002. Samtalet är ett komplement till det som genomfördes 2001-10-31

Personer
Vybiral, Karin (intervjuobjekt)

Anmärkning
Inspelat på Kommunhuset, Älvkarleby 2005-02-08

Sammanfattning
Karin Vybiral, projektledare i Älvkarleby kommun, arbetade med information, i första hand riktad till kommunens invånare. Från kontoret i Skutskär utgick många aktiviteter som rörde ett eventuellt slutförvar i Älvkarleby kommun

Personer
Holmström, Kenneth (intervjuobjekt)

Anmärkning
Inspelat på Kommunhuset, Älvkarleby 2005-02-08

Sammanfattning
Kenneth Holmström, oppositionsråd Älvkarleby kommun, berättar om SKB:s verksamhet i Älvkarleby kommun och hur de organiserade arbetet från kommunens sida i bland annat styr -och referensgrupper

Utgivning

År/datum
2005

Utgivningsland
Sverige

Samlingar

Anmärkningar

Sammanfattning
Intervjuer producerade för SKB under perioden 2001-10-16 till 2010-01-26

Villkor för anv
Skriftligt tillstånd från SKB krävs t.o.m. 2023

Språk
svenska

Speltid
1 tim., 57 min.

Exemplar

Antal enheter
1

Leverantör
SKB

Arkivnummer
T13-0405
Kungl. biblioteket