film-video Svenskt missions- och frikyrkoliv i levande bilder : Skildringar från de tre frikyrkosamfundens, Fosterlandsstiftelsens, Frälsningsarméns och KFUMs verksamhet


1926

Namn

Personer
Ekman, Carl Gustaf , 1872-1945 (medverkande)

Bramwell Booth; William , 1856-1929 (medverkande)

Utgivning

År/datum
1926

Utgivningsland
Sverige

Samlingar

Anmärkningar

Anmärkning
Produktionsbolag: Tullbergs Film

Textskyltar på svenska

Sammanfattning
Svenska Morgonbladets tryckeri; annonschefen besöker en stor annonsör, Lazarolfabriken; Svenska Morgonbladets sätteri; korrekturläsning; kalandrering; stereotypering; fräsning; tryckpresserna igång; ett nummer av Svenska Morgonbladet genomgås av annonsavdelningen; expedition och distribution; postupplagan körs ut; Svenska Morgonbladets styrelse samlad på nykterhetsrestaurangen Pagod i Södra Kungstornet i Stockholm; exteriör av skyskrapan; ett hörn av Pagod; utsikt från Pagod; de frikyrkliga riksdagsmännen på riksdagshusets trappa; sammanbindningsbanan; en reporter från Svenska Morgonbladet intervjuar ledande nykterhetsmän; redaktör Ollén samtalar med statsminister Carl Gustaf Ekman i riksdagshuset; pressläktaren under en debatt; de frikyrkkiga riksdagsmännen i vestibulen; Svenska Missionsförbundets styrelse och distriktsföreståndare sammanträder före generalkonferensen 1926; generalkonferensen i Immanuelskyrkan; inre missionens fest i Immanuelskyrkan; deltagarna utanför kyrkan; Amerikakören samlas på trappan till Immanuelskyrkan; Predikaternas riksförbunds årsmöte: deltagarna anländer till Andreaskyrkan; Missionsskolan på Lidingö; Johannelunds elever besöker Missionsskolan; terminsavslutning på Missionsskolan; Svenska Missionskyrkans Ungdoms (SMU) ungdomskurs på Lidingö; Svenska Missionsförbundets missionärsbarnhem nummer 1 på Lidingö; invigning av missionärsbarnhem nummer 2; kaffeservering i parken; barnen i lek; deltagarna tågar till det första missionärsbarnhemmet; från Stockholms SMU-föreningars semesterhem Borgen; folkliv på terassen; fornvillan; andaktsstund i friluftskyrkan; gäster anländer med bil; tennis; Metodistkyrkans 50-årsjubileum firas i Sankt Johanneskyrkan i Uppsala; deltagarna kommer ut ur kyrkan efter jubileumsgudstjänsten; veteranerna från 1876 i Johanneskyrkans trädgård; friluftsmöte i Engelska Parken under jubileumshögtidligheten; årsavslutning vid Metodiskyrkans teologiska skola vid Överås i Göteborg; Baptistsamfundets konferens i Betelkapellet i Stockholm; deltagare utanför kapellet; Betelseminariets årsavslutning: lärare och elever tågar ut från skolan; Svenska Baptisternas Ungdomsförbunds konferens i Sundsvall; deltagarna utanför Elimkapellet; Evangeliska Fosterlandsstiftelsens årskonferens med utfärd till Johannelund; med standar i spetsen tågar deltagarna upp till Missionsinstitutet; Evangeliska Fosterlandsstiftelsens hemmavarande missionärer samlas vid Eritreahyddorna; Frälsningsarméns kongress på Lidingö; scouterna marscherar in; kommendör G Mitchell utnämner kvinnliga scouter till generalgarde, den högsta utmärkelsen; de manliga scouterna tågar in; General William Bramwell Booth anländer; Internationella Missionsrådets konferens på Svenska Missionsförbundets vilohem i Rättvik; deltagarna utanför Rättviks kyrka efter predikan; Fria Kristliga Studentföreningens sommarmöte i Smålands Taberg; kransnedläggning vid pastor Palmbergs grav; utfärd till Omberg; styrelsen; Alvastra klosterruin; Södertäljekonferensen; utanför Missionskyrkan efter ett möte; Prins Oscar Bernadotte med gemål på väg till konferensen; Frikyrkliga predikantkursen i Leksand juli 1926; Fria Kristliga Gymnasistföreningens sommarmöte i Sjövik; mötets ledare; fältgudstjänst på KFUMs scoutläger vid Siljan; stafettlöpning Siljan runt; vaktparad; bördbakning; hembygdsfesten i lägret; flagghalning; vid lägerelden; reklam för Svenska Morgonbladet

Språk
svenska

Speltid
1 tim., 18 min., 41 sek.

Ämne

Genre/form
Föreningsfilmer (sao)

Dokumentärfilmer (sao)

Icke-fiktiva filmer (sao)

Ämnesord
Frikyrkorörelser (sao)

Scoutrörelsen (sao)

Tidningsväsen (sao)

Konferenser (sao)

Originalformat

Originalsystem
optisk film: 16 mm, längd: 580 m, 16 fps

Ljud
stum

Färg
svartvit

Arkiv

Leverantör
Svenska Missionskyrkan

Exemplar


Filbeskrivning
programström CBR, 4,8 Mbit/s, 720 x 576 pixlar, MPEG-1 layer 2, CBR, 48 kHz, 16 bitar, 160 kbit/s

Arkivnummer
XA_GR08-00295
Kungl. biblioteket