Skriv ut sidan
Länk till sidan

Sápmi på film och TV


1906, 2018

Hela eller delar av materialet finns även tillgängligt hos en annan källa. Se länken nedan.

Utgivning

År/datum
1906, 2018

Samlingar

Anmärkningar

Sammanfattning
Kollektionen består av över 500 filmer och omkring 8600 TV-program med samiskt innehåll, producerat mellan 1906 och 2018, som ger information och fördjupad kunskap om samers liv, kultur, historia och nutid. Sápmi på film och TV är en sammanställning av material från framför allt Kungliga bibliotekets, Svenska Filminstitutets och Sveriges Televisions respektive databas/arkiv. Den är resultatet av forskningsprojektet Samisk audiovisuell samling: filmer och TV-program i arkiv och på webb, finansierat av Vetenskapsrådet m.fl., och genomfört mellan 2019–2022. Projektet är ett samarbete mellan tre akademiska institutioner (vid Mittuniversitetet, Umeå- och Stockholms universitet), två institutioner med ansvar för det samiska kulturarvet (Sametinget och Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum) och två institutioner med ansvar för det svenska audiovisuella kulturarvet (Kungliga biblioteket och Svenska Filminstitutet).

Till de filmer som ingår i kollektionen har ny metadata utifrån ett samiskt perspektiv lagts till tidigare metadata, det vill säga beskrivningarna av det samiska innehållet i filmerna. Utformningen av metadata har utgått från samisk kultur och språk, samt de olika geografiska platserna i Sápmi, vilket har möjliggjort att många detaljer har lagts till i beskrivningarna. Genom att använda samisk terminologi och samiska benämningar hämtade från de godkända samiska ortografierna (syd-, ume-, pite-, lule- och nordsamiska) har olika särdrag inom Sápmi lyfts fram.

Samerna i Sverige är erkända som urfolk med en rätt till självbestämmande och i enlighet med FN:s Deklaration om urfolks rättigheter från 2007 har samerna rätt att behålla, kontrollera, skydda och utveckla sitt eget kulturarv, sin traditionella kunskap och sina traditionella kulturella uttryck, bland annat genom immateriella rättigheter över dessa delar. Därför bör en sådan här kollektion användas med varsamhet och respekt för samisk kultur, samiska lokalsamhällen och samisk kunskap. Till kollektionen finns därför etiska rekommendationer kring vad som är viktigt att tänka på vid handhavandet av materialet.

För mer information om kollektionen, rekommendationerna och hur hänsyn till samernas rätt till självbestämmande över sitt eget kulturarv kan tas, hänvisas till Filmarkivet.se.
Kungl. biblioteket