Skriv ut sidan
Länk till sidan

Med Dalälven från källorna till havet Akt 1


1924

Namn

Personer
Åström, Anders (regissör)

Arvidson, W (fotograf)

Forsslund, Karl Erik (medverkande)

Utgivning

År/datum
1924

Samlingar

Anmärkningar

Sammanfattning
Bildbeskrivningen från textblad med filmens stumtexter. "Vandringar längs älven med Karl-Erik Forsslund som vägvisare". "Film i fem avdelningar upptagen under ledning av Anders Åström. Fotograf: W Arvidson". "En vacker sommardag bryta vi upp från Storgården, som vinkar farväl och lycka till på långfärden". K-E Forsslund går, hustru och barn vinkar. "Det var som om man tagit tjänst hos en stor och god herre och nu var på väg att tillträda sin plats". Smal älvfåra. Sjö. Snöfjäll. "På kartan se vi älven födas och växa under våra ögon, landskapets pulsåder med alla sina förgreningar". K-E Forsslund sitter på stranden och studerar kartan. Inserat: Kartan. Älvfårorna fylls i. Namn skrivs ut. Sjöar markeras. "Nu går färden mot norr upp ur dalskogen, förbi de sista träden". Sällskapet fotvandrar. Två klövjehästar. "Så står vi äntligen på toppen av Storvätteshågna, Dalarnes högsta fjäll". Sällskapet vid ett röse. Panorering av fjällkedjan. "Här se vi Storåns eller Öster-Dalälvens källsjöar ligga som ett glimmande pärlband i dalen". Utsikt. "Där nere stöta vi på den första människoboningen, fiskarens och jägarens gapskjul". Skjulet. "En och annan övergiven lappkåta bringar oss en tyst hälsning från Skandinaviens sydligaste nomader". Kåtor. "Vi följa Storån på dess lustfärd till Hållsjön - där väntar oss det första nybygget vid älven". Subjektiv kamera på älven ut på Hållsjön. "Därifrån i båt utför Storåns forsar ner till Foskros, den första byn". Roddbåt. Hus. Båten ros i land. "Om vintern är häruppe liv och rörelse - då hugges allt timmer, som på sommaren skall göra sin långfärd till havet". Vinterskog. Träd barkas. Timmerkörning, flera bilder. Timmer på älven tummas. "När våren kommer, dansar timret utför Sångstupet, Storåns vackraste smycke". En fors. Stockar slungas omkring. "Storån ökar farten, hon hör hur det brusar inifrån skogen. Det är Gröveån, som kommer och vill förena sitt flöde med hennes". Sammanflödet. "Där Storån når Idresjön, går Norgevägens färja över viken - det är första gången hon bär en slik börda på sin unga rygg". Bil fraktas på färjan, som dras av två färjekarlar. "Idrebyn är den första kyrkbyn på älvens strand". Panorering av Idre på långt håll. "Den enkla gammelkyrkan har ett ljuvligt läge på stranden". Helbild av denna. "... medan nykyrkan reser sig myndigt bred ur grönskan uppe på rullstensåsen". Tornet synligt bland träden på åsen. Hässja i förgrunden. Kyrkan sedd från älven. "Städjan står och lockar fjärran över skogen". Panorering. "Vi måste också här klättra upp på högsta toppen". Toppkäglan. Röset på den. "Vandra vi i dalen ner igen..". Sällskapet går utför branten. "Fjällets friska vind hon dansar med oss än". Städjans beslöjade topp. Bondgård. Kvinna bär mjölk. "Från Särna Heden syns Nipfjällets mur med Städjans spetsiga torn över Hedefjordens vatten". Helbild. "Kring Särnasjön ligger den största bygd, vi hittills mött". Många gårdar. "Även här har kyrkbyn två tempel, nykyrkan..". Kyrka med spetsigt torn. "och gammelkyrkan med minnessten över älvdalskaplanen Daniel Buskovius, som år 1644 i spetsen för 200 dalkarlar erövrade Idre och Särna från danskarna". Klockstapel (?) och sten. Kvinnor i bilden. "Efter utloppet ur Särnasjön, där den träffar Fjätälven med dess vackra fall, får vår färdkamrat namnet Öster Dalälven". Fors. "Älven börjar nu vandringen genom sjumilaskogen". Älvfåran. Sällskapet går in i en timmerstuga. "I Trängslet upplever hon sin ungdoms vildaste äventyr". Fors i förträngningen. "En fint svarvad jättegryta högt uppe på branten". Grytan. Timmer rullas ner. "Storsugnet är den sista och största forsen". Forsen sedd nedifrån. Långt uppe i skogen vid Gryvelån stökar en gubbe vid sin tjärdal". Närbild av gubben, som häller tjära. "Längre ned vid ån och landsvägen ligger Hållstugans trivsamma gästgivargård". Flera byggnader. Skylt: 'Hållstugan. Skjutsstation'. Gumma tvättar kläder. "Bred och mäktig skrider storälven fram förbi Åsen, den första och ålderdomligaste byn i Älvdalen". Panorering. Gubbe vid slipsten. Kapell. Roddbåt, full med folk. Subjektiv kamera på älven förbi bergvägg. Timmerbröte. "Vid Knärån står en gammal skvaltkvarn och tittar snett på den nya landsvägsbron". Fors under bron. "Rots skans, anlagd 1675 till försvar mot ett väntat anfall från Norge, numera ett av Dalarnes största och stämningsrikaste bygdemuséer". Stugor kring ett tun. Masar och kullor. "Här låg en gång i tiden Älvdalens gamla porfyrverk". Vatten rinner mellan stenarna. Ett prov på Älvdalsbergens underbart vackra porfyrer är den stora urnan vid Rosendals slott". Urnan. "Ett annat är Kungskistan i Riddarholmskyrkan, Carl XIV Johans sarkofag". Bild av denna. "Nedanför Rots skans kommer en långväga vildmarksvandrare. Det är Rotälven, som här går till vila i storälven". Kyrka. Tåg vid stationen. "Slut på första avdelningen".

Villkor för anv
Fritt tillgängligt i KB:s lokaler

Speltid
9 min., 27 sek.

Ämne

SAB
Ncaa

Ncaf

Im

Pf

Qf

Originalformat

Originalets nummer
SF2494A (0 10 19)

Originalsystem
Digital Betacam, optisk film: 35 mm

Ljud
stum

Färg
svartvitt

Arkiv

Leverantör
SVT

Exemplar

Filbeskrivning
MPEG-2, transportström CBR, 4,2 Mbit/s, 704 x 576 pixlar, MPEG-1 layer 2, CBR, 48 kHz, 16 bitar, 128 kbit/s

Arkivnummer
XA_TF10-4841Kungl. biblioteket